Älyteknologia mukana Helsingin suosituissa luontokohteissa

Artikkelikuva: Älyteknologia mukana Helsingin suosituissa luontokohteissa

Useita Helsingin alueita seurataan virkistys-, matkailu- ja luontoarvojen yhteensovittamiseksi. Asukkaat ja vierailijat arvostavat virkistysalueiden luonnonrauhaa, mutta kaipaavat myös palveluita. Urban Eco Islands -hanke toteuttaa älykkäiden ratkaisujen, kuten droonikuvauksen, avulla keinoja seurata ja ohjata virkistyskäyttöä luontoarvojen säilymiseksi.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki avaa uusia saarikohteita virkistyskäyttöön. Tänä kesänä reittiveneellä on päässyt tutustumaan Suomenlinnan vieressä sijaitsevaan Vasikkasaareen, joka on nyt avattu aiempaa laajempaan käyttöön. Vasikkasaari on myös hiljattain alkaneen Urban Eco Islands -hankkeen kehittämiskohde. Samassa hankkeessa kehitetään lisäksi Tallinnassa sijaitsevaa Aegnan saarta.

Luontoalueiden kävijämäärissä on suurta vaihtelua viikonpäivästä, vuodenajasta, saavutettavuudesta ja tunnettuudesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin Lammassaaren suositun esteettömän pitkospolun kävijämääriä seurataan nyt toista vuotta kävijälaskurin avulla. Parhaimmillaan Lammassaaren pitkospuilla on liikkunut noin 2 200 kävijää vuorokaudessa ja vuosittain alueelle tehdään noin 138 000 käyntiä. Määrä vastaa Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Repoveden kansallispuiston vuotuista kävijämäärää.

Laajemmalle yleisölle vasta tänä kesänä avatun Vasikkasaaren heikompi tunnettuus näkyi kuluneena kesänä muita vastaavia luontokohteita vähäisempänä kävijämääränä.

Kävijälaskureita aiotaan lisätä Helsingin Vanhankaupunginlahden lisäksi muillekin kaupungin luontoalueille.

Laskureiden avulla voidaan tunnistaa kaupungin suosituimmat luontokohteet ja arvioida kunkin kohteen osalta kävijämäärän vaikutuksia luontoon.

”Tiedot kävijämääristä auttavat meitä suunnittelemaan luontoalueiden polkurakenteita, levähdyspaikkoja ja opastauluja. Ohjaamme ihmisten kulkua luonnossa merkityille reiteille, jotta luonto säilyy monimuotoisena ja kauniina”, kertoo tiimipäällikkö Kaisa Pajanen Helsingin ympäristöpalveluista.

Älykkäät ratkaisut avuksi luontoarvojen seurannassa

Urban Eco Islands -hankkeessa testataan Vasikkasaaressa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin kanssa älykkäitä ratkaisuja saaren luonnon ja ympäristön seurantaan.

Uusi ja kehittyvä teknologia mahdollistaa muun muassa droonien eli pienoiskopterien hyödyntämisen saaren luontoseurannassa.

”Droonikuvausta on melko yksinkertaista ja nopeaa tehdä suotuisissa sääolosuhteissa. Kuvaukset on helppo toistaa säännöllisin väliajoin, jolloin esimerkiksi reittien ja luonnon kulumista voidaan seurata säännöllisemmin kuin aikaisemmin on ollut mahdollista maastossa kävellen”, ympäristötarkastaja Tuomas Lahti toteaa.

Älyteknologia mahdollistaa myös sen, että Vasikkasaaren tunnelmaan voi virittäytyä virtuaalisesti, vaikkapa tauolla kesken työpäivän, saareen asennetun live-kameran avulla. Älyteknologia tunnistaa kameran ohi kulkevat alukset sekä antaa myös tietoa reaaliaikaisesti ilmanlaadusta ja melutasosta.

Kävijät arvostavat virkistysalueilla luontoa ja palveluita

Helsingin virkistysalueiden kehittämisessä halutaan ottaa asukkaiden ja vierailijoiden toiveet huomioon. Urban Eco Islands -hankkeen toimesta Vasikkasaaressa vierailleet kävijät saivat kesän aikana vastata aluetta koskevaan kyselyyn.

Yleisellä tasolla kävijät olivat erittäin tyytyväisiä saarivierailuunsa. Tulosten perusteella lähes 80 prosenttia vastaajista arvioi luontoarvot todella tärkeäksi saaressa, jopa tärkeämmäksi kuin kulttuurisen tai virkistysarvon. Yli puolet vastaajista puolestaan kaipasi saareen ravintolapalveluita.

”Ihmiset hakeutuvat kaupungin sykkeestä toisaalta luonnon rauhaan, mutta samaan aikaan toivotaan kuitenkin kaupunkiympäristöön kuuluvien palvelujen olevan helposti saatavilla”, toteaa Urban Eco Islands -hanketta vetävä Annika Harlio Helsingin ympäristöpalveluista.

Helsingin kaupunki toimii pääkoordinaattorina kaksivuotisessa Urban Eco Islands -hankkeessa, jonka partnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tukholman ympäristöinstituutin Tallinnan yksikkö. Hankkeen rahoittaja on European Regional Development Fund, Interreg Central Baltic.

Kuva: Teemu Saloriutta / Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot:

Kuva

Veli Airikkala

#urbanecoisland #urbanage
puh. +358 50 522 9985
veli.airikkala(at)forumvirium.fi

Kuva

Euroopan aluekehitysrahasto

Kuva

Interreg logo

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös