Aito Technologies: nopeaa asiakastietoa mobiilioperaattoreille ja palveluntuottajille

Aito Technologies on vuoden 2006 lopulla perustettu, Espoossa sijaitseva ohjelmistoyritys, joka auttaa verkko-operaattoreita ja digitaalisia palveluntarjoajia kehittämään liiketoimintaansa asiakkaiden käyttäytymisestä saadun tiedon avulla.

– Oltuani kymmenen vuotta mukana toteuttamassa verkonhallintapuolen projekteja eri puolilla maailmaa huomasin selkeän tarpeen yhdistää liiketoiminta tekniseen verkonhallintaan, kertoo Aito Technologiesin toimitusjohtaja Anssi Tauriainen.

Globaalin operaattoritoiminnan tuntemuksen lisäksi yrityksen avaintiimillä oli kokemusta myös laitetoimittajien ja IT-talojen palveluksessa työskentelemisestä, ja he tiesivät miten hankalaa verkko-operaattorien on saada nopeasti kokonaiskuva siitä, miten asiakkaat kulloinkin käyttävät mobiilipalveluita. Jos ajantasaista kokonaiskuvaa ei ole, on vaikea tehdä investointipäätöksiä ja oikeita valintoja asiakkaille suunnattavasta tarjonnasta.

Asiakaskokemuksen hallinnointia

– Olemme kehittäneet kaksi nopeasti käyttöön otettavaa asiakaskokemuksen hallinnointituotetta. Aito CEM (Customer Experience Management) -ohjelmisto on räätälöity matkapuhelinoperaattoreille ja Aito Instant Intelligence taas digitaalisille palveluntarjoajille, Tauriainen sanoo.

Aito CEM -ohjelmisto kerää operaattorin verkosta automaattisesti erilaista liikennetietoa sekä tietoa miljoonien matkapuhelinasiakkaiden käyttäytymisestä. Yhdistelemällä niitä keskenään ohjelmisto luo operaattoriasiakkaalle syväluotaavan analyysin, joka antaa kattavaa tietoa käyttökokemuksesta loppukäyttäjän kannalta. Sen perusteella operaattori voi paremmin ohjata toimintaansa: poistaa liiketoiminnallisia pullonkauloja, lisätä tarjontaa ja korjata hinnoittelua tarkoituksenmukaisemmaksi. Aito Technologiesin ansaintalogiikka perustuu ohjelmistojen myyntiin sekä kuukausimaksulliseen SaaS (Software as a Service) -palveluun.

Työkalu myös nettiyhteisöjen käyttäjien analysointiin

– Työskenneltyämme mobiilioperaattorien kanssa tajusimme, että digitaalisilla palveluntuottajilla – esimerkiksi internetin yhteisöpalveluilla – on aivan samanlainen tarve tietää millaiseksi loppukäyttäjät kokevat heidän palvelunsa.

Aito Technologies onkin hiljattain sopinut toimittavansa asiakastietoa nopeasti analysoivan Instant Intelligence -työkalunsa mediayhtiö Muxlim Inc:ille, joka omistaa maailman laajimman muslimien elämäntapasivuston Muxlim.comin. Työkalun avulla Muxlim voi toimittaa kumppaneilleen raportteja, jotka auttavat ymmärtämään sivuston käyttäjien tarpeet.

Yhteisöpalvelumarkkinat ovat kovassa kasvussa, ja Tauriaisen mukaan asiakastiedon analysointityökalun avulla mediayhtiöt voivat löytää uudenlaisia liikevaihdon lähteitä.

Kansainväliseksi softa- ja tuotetaloksi

– Toimintamme on kannattavaa viimeistään ensi vuonna, ja laajennusaikeemme ulottuvat Euroopan ulkopuolelle. Tällä hetkellä rahoittajinamme toimivat Creandum sekä Conor Venture Partners, ja alkuvuodesta 2010 käynnistyy virallinen rahoituskierros kolmannen sijoittajan löytämiseksi kansainvälistä laajentumista varten. Tavoitteemme on tulla kansainväliseksi softa- ja tuotetaloksi viiden vuoden kuluessa, Tauriainen toteaa.

– Pitää olla haastavia tavoitteita ja niistä pitää uskaltaa puhua julkisesti. Sitä kautta syntyy sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen.

Henkilöstön kouluttaminen on tärkeää

Aito Technologies osallistui Forum Virium Helsingin ja Culminatum Innovationin järjestämään Kasvuvalmennukseen vuonna 2008. Koko henkilöstölle järjestettiin esiintymisvalmennusta, minkä lisäksi saatiin lainopillista neuvontaa sekä kehitettiin yrityksen tuotekehitys- ja strategiaprosesseja.

– Oli todella hyödyllistä voida kehittää muitakin kasvulle tärkeitä asioita kuin teknologiaa. Kasvuvalmennus täyttää selkeän aukon suomalaisille kasvuyrityksille tarjolla olevassa kehittämistoiminnassa, Tauriainen painottaa.

Teksti: Leena Koskenlaakso

Lue myös