Aava vastaa yritysten tiedonhallinnan haasteisiin

Aava tukee yritysten tiedonhallintaa ja prosessienohjausta esimerkiksi asiakkuudenhallinnan, myynnin ja tuotannonohjauksen saralla. Aava Ohjelmistot Oy pokkasi lokakuussa World Summit Awardin Suomen osakilpailun voiton e-tieteen ja teknologian sarjassa.

Kun yritys ostaa uuden tietojärjestelmän valmiina hyllytuotteena, järjestelmä on yleensä nopeasti käyttöönotettu, eikä ylimääräisiä kustannuksia tule juurikaan. Tämä on ollut erityisesti pk-yrityksille paras vaihtoehto. ”Ostava yritys joutuu kuitenkin sopeuttamaan omaa toimintaansa jäykkään tietojärjestelmään, mikä voi heikentää tai poistaa olennaisia kilpailutekijöitä”, Aava Ohjelmistot Oy:n toimitusjohtaja Jari Heiskanen huomauttaa.

Perinteisistä tietojärjestelmien hankintavaihtoehdoista toinen on ollut valmiin järjestelmän muokkaaminen ostavan yrityksen tarpeisiin tai alusta lähtien yritykselle räätälöidyn järjestelmän tekeminen. Numero hintalapussa kasvaa vaihtoehdosta toiseen siirryttäessä, samoin järjestelmän käyttöönottoon kuluva aika ja mahdollisuus epäonnistua hankkeessa.

Lukuisia käyttökohteita

Aava on mukautettavissa erityyppisen yritystiedon hallintaan ja prosessien ohjaamiseen. Ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, myynnin ja ostojen sekä varastotietojen hallintaan. Se soveltuu myös tuotannonohjaukseen. ”Asiakas kertoo tarpeensa, ja me teemme sen pohjalta prototyypin, jota muokkaamme edelleen asiakkaan kommenttien perusteella”, Heiskanen kertoo. ”Asiakkaan ei tarvitse, eikä hän aina voikaan tietää heti alkuvaiheessa lopullisia tarpeita.”

Heiskanen lupaa järjestelmän muokkaamisen ja käyttöönoton olevan nopeampaa ja edullisempaa kuin mihin on alalla perinteisesti totuttu. Aavaa on helppo laajentaa uusin toiminnallisuuksin myös yrityksen kasvaessa ja sen tarpeiden muuttuessa.

Helppokäyttöinen järjestelmä

Aavan toiminnan lähtökohtana on, että kaikki tieto on rakenteeltaan ja logiikaltaan samanlaista, vaikka sisältö onkin keskenään erilaista. Haasteena on, että tieto on hajallaan sähköposteissa, Excel-taulukoissa ja ihmisten päässä. ”Tiedon kerääminen yhteen paikkaan on merkittävä kilpailuetu, mutta se on monesti hidasta ja kallista yritykselle”, Heiskanen sanoo. ”Aavan avulla pienemmätkin yritykset pystyvät keräämään kaiken liiketoiminnalle olennaisen tiedon ja automatisoimaan rutiinit.”

Heiskanen korostaa, että monikäyttöisyydestään huolimatta Aava ei ole kompromissi laadullisilta ominaisuuksiltaan. Yhtenä järjestelmän ominaisuutena on esimerkiksi helppokäyttöisyys. VTT laati viime kesänä Aavasta tutkimusraportin, jossa ohjelma sai kiitosta joustavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään.

Partnerit kansainvälisillä markkinoilla kiikarissa

Lokakuussa MindTrek-konfrenssissa Aava Ohjelmistot palkittiin World Summit Award Finland -kilpailun voittajana e-tieteen ja teknologian sarjassa. Voiton myötä Aava edustaa Suomea ensi vuonna järjestettävässä kansainvälisessä World Summit Award -kilpailussa.

”Ensi vuonna tavoitteena on laajentaa toimintaa lähialueille Euroopassa”, Jari Heiskanen kertoo. ”Etsimme kanavapartnereita hoitamaan asiakassuhteita kyseisillä alueilla. Myös Aavan kehittäminen tuotteena jatkuu.”

Vuonna 2008 perustettu Aava Ohjelmistot aloitti Forum Virium Helsingin ja Culminatum Innovationin (Digibusiness Uusimaa) Kasvuvalmennuksen kesäkuussa. Valmennuksen päärahoittaja on Helsingin kaupunki. Aava on saanut valmennuksesta neuvoja erityisesti liiketoimintamallien ja kansainvälistymisen kysymyksiin.

www.aavaohjelmistot.fi

Teksti: Maija Jokiniemi

Lue myös