A4SP, Cesim, Norfello, QAim ja Valve Kasvuvalmennukseen

Tämän vuoden ensimmäiset digialan yritykset on valittu Kasvuvalmennukseen. A4SP, Cesim, Norfello, QAim ja Valve valittiin kaikkiaan 16 hakeneen yrityksen joukosta. Valintaprosessiin kuuluu tänä vuonna ennen asiantuntijaraadin neuvoa-antavaa kokoontumista yrityskohtainen auditointi, jossa on mahdollisuus tutustua yritykseen nettihakemusta tarkemmin. Valinnoissa kokonaisuus ratkaisee eli miten kasvuhalu ja –kyky, tiimi ja tavoitteet tukevat toisiaan.


Valmennuksen tavoitteena on tarjota osallistujille asiantuntija-apua ja uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Tänä vuonna on jäljellä vielä kaksi hakukierrosta, joiden viimeiset hakupäivät ovat 27.4. (2. hakukierroksen auditoinnit tehdään 29.4., 5.5., 7.5. ja 8.5.) ja 24.8. Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella https://www.webropol.com/P.aspx?id=207642&cid=13366851.

Kasvuvalmennusta toteutetaan tänä vuonna kolmatta kertaa ja siihen on tähän mennessä osallistunut jo 30 yritystä.

Valmennuksen päärahoittajana on Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja käytännön toteutuksesta vastaavat FVH:n pk-kumppanuusohjelma ja Uudenmaan Digibusiness –osaamiskeskus.

Lisätietoja Kasvuvalmennuksesta saa
Kaisa Sibeliukselta (040 570 1317 ja kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi) sekä
netistä osoitteesta http://www.forumvirium.fi/?q=kasvuvalmennus.

Lue myös