Esineiden Internet- eli IoT-ratkaisut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia kaupunkien ja kaupunkilaisten sujuvaan arkeen. SynchroniCity-hanke pyrkii edistämään kansainvälisiä IoT-markkinoita, joille yritykset voivat kehittää digitaalisia ratkaisujaan.  

SynchroniCity on avannut rahoitushaun pk-yrityksille IoT-teknologiaa hyödyntävien smart city -ratkaisujen testaamiseen ja skaalaamiseen uusille markkinoille. Ratkaisut voivat olla jo markkinoilla tai lähellä kaupallistamista. Rahoitusta voi saada 100.000 – 300.000 € pilottiin osallistuvien yritysten määrästä riippuen. Yritykset voivat jättää hakemuksia syyskuun loppuun asti. Pilotit toteutetaan vuonna 2019  helmi-syyskuun aikana.

Haussa IoT-ratkaisuja urbaaneihin teemoihin liikkumispalveluista ympäristömonitorointiin

Haettavien IoT-ratkaisujen teemoina ovat kestävä liikkuminen kaupungissa (Sustainable Mobility), ympäristö ja hyvinvointi (Environment & Wellbeing) sekä kansalaisten osallistaminen (Citizen Engagement). Neljäs teema on avoin.

Valituksi tulleita ratkaisuja pilotoidaan noin kuusi kuukautta. Pilotit toteutetaan hankkeen aikana vähintään kahdessa kaupungissa, joista yhden tulee olla projektin partnerikaupunki. Näitä ovat Antwerpen, Carouge, Eindhoven, Helsinki, Manchester, Milano, Porto ja Santander.

Helsingissä hankkeesta vastaa Forum Virium Helsinki, joka on aktiivisesti mukana kehittämässä markkinoita älykaupunkipalveluille muun muassa rahoitushakujen muodossa. Helsinki on erinomainen paikka IoT-ratkaisujen pilotoinnille.  Yritykset voivat hyödyntää piloteissa muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY:n LoRaWAN-verkkoa sekä saatavilla olevia erilaisia avoimia datoja. Joukkoliikenteen ratkaisuja voidaan pilotoida esimerkiksi VTT:n living lab linja-autossa.

SynchroniCityn avoimesta rahoitushausta lisätietoa hankkeen verkkosivuilla.

Synchronicity on 39 organisaation yhteishanke, jossa on mukana kaupunkeja, yrityksiä, järjestöjä ja tutkimuslaitoksista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2017-2019 aikana ja se on osa komission Horizon 2020 –ohjelmaa

Lisätietoja rahoitushausta on saatavilla 14.6. klo 9-12 Flux Helsingissä pidettävässä infotilaisuudessa.

sekä 12.6. klo 11-13 järjestettävässä webinaarissa.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Lisätietoja

Kaisa Sibelius


#databusiness #6aika
#kasvuyritykset #pk-yritykset
puh. +358 40 570 1317 kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi