30.9. päättyy viimeinen haku Kasvuvalmennukseen

Kasvuvalmennukseen on tähän mennessä valittu 18 yritystä ja vielä voidaan valita 2 uutta digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavaa yritystä. Viimeinen valintakierros päättyy syyskuun lopussa, 30.9.
 

Kasvuvalmennus tarjoaa yrityskohtaisen kehittämisohjelman kasvuhakuisille ja -kykyisille digitaalisia sisältöjä ja palveluita tuottaville pk-yrityksille. Kasvuvalmennus nopeuttaa yritysten palveluiden kehittämistä, tukee siirtymistä uusille markkinoille tai liiketoiminta-alueille sekä antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Kullekin Kasvuvalmennukseen valitulle yritykselle laaditaan yrityskohtainen kehittämisohjelma, joka toteutetaan tiiviinä kokonaisuutena enintään 12 viikossa. Ohjelmassa on yrityskohtaista valmennusta enintään 15 päivää.

Yrityksen omavastuuosuus on 20% valmennuskustannuksista eli n. n. 2.600 e + alv. (15 päivää).

Kasvuvalmennuksen toteuttavat yhdessä Forum Virium Helsingin pk-kumppanuusohjelma ja Uudenmaan Digitaaliset sisällöt –osaamiskeskus.

KOHDERYHMÄ

Kasvuvalmennus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla ja joiden toimialana ovat erilaiset digitaaliset sisällöt ja palvelut. Yritykset voivat tuottaa esim. monikanavaviestintään, liikenteenohjaukseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen tai viihde- ja mobiilipalveluihin liittyviä ratkaisuja. Valmennukseen voidaan valita tänä vuonna enintään 20 yritystä.

HAKU JA VALINTA

Hanke kestää vuoden loppuun ja Kasvuvalmennukseen voi hakea 30.9.2007 saakka.
Haku tapahtuu verkkolomakkeella https://www.webropol.com/P.aspx?id=132108&cid=2873991

Osallistujat valitaan verkkohakemusten ja asiantuntijaraadin haastattelun perusteella. Valintaraati haastattelee yritykset 5.10.

VALMENTAJAT

Valmennuksessa käytetään yrityskohtaista vastuuvalmentajaa sekä yrityksen tarpeiden mukaan valittavia asiantuntijoita.

Lisätietoja:

Vastaava tuottaja Kaisa Sibelius
puh. 040 570 1317
kaisa.sibelius[at]culminatum.fi

Uudenmaan Digitaaliset sisällöt -osaamiskeskus
Culminatum Ltd Oy

Os.
Forum Virium Helsinki
Radiokatu 5 D, 00240 Helsinki

Lue myös