100.000 euroa luovien alojen digipalveluiden kaupallistamiseen – haku 30.9. asti

Artikkelikuva: 100.000 euroa luovien alojen digipalveluiden kaupallistamiseen – haku 30.9. asti

CreatiFI etsii parhaita kaupallistettavia luovien alojen FIWARE-teknogiaa hyödyntäviä palveluita.

CreaFI:n tehtävä on auttaa luovien alojen löytämään FiWARE-teknologioiden avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kaupallistamaan palveuita.
Parhaille on luvassa yhteensä 100.000 euron rahoitus 12 kuukauden projektin toteuttamiseen.

Open Call 2:n tavoitteena on löytää tuote- ja palveluinnoavaatioita, jotka ovat kaupallistamisvaiheessa.
Hakukriteereitä ovat mm.
– olemassa oleva proto tuotteesta tai palvelusta
– kytkös luoviin aloihin (voi olla myös palvelu luovien alojen toimijoille)
– palvelun tekninessä toteutuksessa käytetetään ainakin yhtä FIWARE teknologiakomponettia

Luovat alat on CreatiFI:ssa määritelty hyvin laajasti, käsittäen myös mm. markkinoinnin, mainonnan ja median sekä pelialan. Hakuvaiheessa ei ole välttämätöntä, että FIWARE-teknologia olisi jo käytössä, mutta sen käyttöönotosta tulee ole selkeä suunnitelma. Hakemus voi koskea myös jo olemassa olevaa tuotetta, johon FIWARE-teknologian avulla voidaan tuoda uusia ominaisuuksia ja palveluita sekä liiketoimintapotentiaalia.

Lisäksi haussa on oma kiintiö ratkaisuille, jotka liittyvät avoimeen dataan ja älykkääseen kaupunkiin. Mukaan valittujen yritysten on mahdollista toteuttaa käyttäjätestausta valitsemassaan kaupungissa Living Lab -menetelmin.

Haku on avoinna 30.9. asti.
40 parasta pääsee esittelemään ideansa 26.-28.10. Brysseliin. Lopullisen valinnan 20 rahoitettavasta projektista tekee sijoittajista koostuva kansainvälinen raati. Suomesta mukaan valitaan enintään viisi yritystä.

Tarkemmat ohjeet hausta löytyvät CreatiFI:n nettisivuilta http://www.creatifi.eu/open-calls/open-call-2/

Kysymyksiin vastaa:

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö

+358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi

Lue lisää: https://forumvirium.fi/kasvuyrityksille/creatifi

CreatiFI-hanketta rahoittaa Euroopan unioni. Taustalla on suuri EU:n hankkeiden kokonaisuus, jossa jaetaan yrityksille kaikkiaan 80 miljoonaa euroa rahoitusta. Tavoitteena on edistää Euroopan kilpailukykyä monella eri sektorilla tarjoamalla jo kehitettyjä teknologioita yritysten käyttöön ja tukemalle kehitystyötä myös rahallisesti. Forum Virium Helsinki on yksi hankkeen neljästä alueellisesta partenerista Belgian, Barcelonan ja Trenton ohella.

Lue myös