Virtuaalivehreä tuo uusia työkaluja kaupungin ja kaupunkilaisten tarpeet integroivan vihreän infran huomioimiseen kaavoituksessa ja kehittää liiketoimintamahdollisuuksia smart & clean -yrityksille.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea helsinkiläisten uusien aluerakennus- ja täydennysrakennuskohteiden rakentumista hiilineutraaleiksi, vihreää infrastruktuuria monialaisesti hyödyntäviksi kaupunginosiksi. Kalasatamassa testataan toimintamallia, jota voidaan jatkossa hyödyntää muidenkin kaupunginosien suunnittelussa. 

Tavoitteena on vaikuttaa alueiden kaavoitus- ja suunnitteluprosessiin siten, että innovatiivisilla vihreän infrastruktuurin ratkaisuilla on aidot toteutuksen edellytykset. Lisäksi tavoitteena on kehittää julkisen sektorin tarpeet huomioivia liiketoiminnallisia ratkaisuja: uusia käyttötapauksia digitaaliselle kaksoselle ja vihreän infran auditoinnin työkalulle , sekä rakennusteknisiä ratkaisuja vihreän infran toteutukseen.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin rahoittaa Uudenmaan liitto. Kokonaisbudjetti on 114 000 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 43 000 euroa. Projekti kestää syyskuusta 2019 huhtikuuhun 2020. 

Projektin vetäjänä toimii Forum Virium Helsinki ja mukana osatoteuttajina ovat WSP Finland Oy sekä Green House Effect Oy (Innogreen). Helsingin kaupungista yhteistyökumppanina on Kaupunkiympäristön toimiala.

Forum Viriumin rooli

Forum Virium Helsinki on projektin koordinaattori ja huolehtii yhteistyöstä, hallinnosta sekä viestinnästä. Forum Virium Helsinki vastaa myös toimintamallin testauksesta ja yhteiskehittämisestä, jossa sovitetaan vihreän infran auditoinnin työkalun käyttö, sekä alueellisen viherkertoimen soveltaminen osaksi kaavoitusprosessia. Yhteiskehittäminen käynnistetään opintomatkalla pohjoismaisiin vihreää infrastruktuuria ansiokkaasti hyödyntäviin kohteisiin , ja projektiryhmän yhteistä kehittämistä rytmitetään design-sprinteillä, joita järjestetään projektin aikana kolme, teemoina: digitaalinen kaksonen ja alueellinen viherkerroin, rakennukset ja infrarakentaminen sekä viherinfran kunnossapito. 

Hyödyt Helsingille

Hanke lisää Helsingin mahdollisuuksia vihreän infrastruktuurin huomioimiselle tukemalla kaavoittajien ymmärrystä vihreän infran tuottamista ekosysteemipalveluista, sekä tavasta, jolla nämä tulee huomioida läpi kaavoitusprosessin ja varmistaa Kalasataman pohjoisosien kaavaan edellytykset uudenlaisten vihreän infrastruktuurin ratkaisujen toteutukselle huomioiden useiden käyttäjäryhmien tarpeet.

Hankkeen aikana tuotettava toimintamalli tukee suunnittelukäytäntöjen siirtämistä muille rakentuville alueille Helsingissä. Lisäksi ankkeessa tuotettu uusi tieto ja kertyneet kokemukset ovat muidenkin kaupunkien hyödynnettävissä.

Julkaisut

Alueellinen viherkerroin 2.0 – opas ekologisen kaupunkisuunnittelun tueksi.

Kuva: Vesa Laitinen

Lisätietoja

Maija Bergström

Projektipäällikkö


#fiksukalasatama #virtuaalivehreä
puh. +358 40 766 1415 maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.