Viisi yrityskonsortiota valittu FABULOS-robottibussihankkeen esikaupallisen hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen

Artikkelikuva: Viisi yrityskonsortiota valittu FABULOS-robottibussihankkeen esikaupallisen hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen

FABULOS-hankkeessa on arvoitu saapuneet tarjoukset ja solmittu sopimukset viiden yrityskonsortion kanssa. Sopimukset mahdollistavat tutkimus- ja kehitystyön hankinnan itseohjautuvien linja-autojen operoinnin kokonaisratkaisun kehittämiseksi. Ensiaskeleena kohti tätä päämäärää kukin yrityskonsortio laatii omien ratkaisujensa ja esitettyjen teknologioiden toteuttamiskelpoisuusselvitykset.

FABULOS-hankkeen tarjouskilpailu päättyi 31.10.2018, minkä jälkeen tekninen arviointikomitea arvosteli tarjoukset. Kaupallisen toteuttamiskelpoisuuden ja projektinhallinnan lisäksi tarjouksia arvioitiin yhdeksän toiminnallisen ja kolmen ei-toiminnallisen kriteerin kautta. Toiminnalliset kriteerit vaihtelivat autokannan hallinnasta etäkäyttöön ja ajoneuvojen toimintakykyyn. Ei-toiminnalliset kriteerit koostuivat yhteiskunnallisista ja lainsäädännöllisistä tekijöistä. Itseohjautuvien linja-autojen odotetaan liikkuvan osana normaalia kaupunkiliikennettä taajamanopeuksilla lähes kaikissa sääolosuhteissa ja ilman ajoneuvossa olevaa kuljettajaa.

”Olimme positiivisesti yllättyneitä tarjousten korkeasta laadusta ja ilahduimme monista innovatiivisista ratkaisuehdotuksista FABULOS-haasteeseen. On jännittävää seurata näiden ratkaisuehdotusten kehittämistä ja toteutumista vuoden 2020 loppuun mennessä”, summaa arviointikomitean puheenjohtaja Oscar Nissin Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

16 yritystä kuudesta Euroopan maasta

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen selvisi viisi yrityskonsortiota, jotka koostuvat yhteensä 16 yrityksestä kuudesta Euroopan maasta:

  • FVF-konsortio, joka muodostuu kolmesta suomalaisesta kumppanista: Fortum Power and Heat Oy, Fleetonomy AI Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.
  • Kompai-Actia-konsortio, johon kuuluu kaksi ranskalaista yritystä: Kompaï Robotics ja Actia Automobile.
  • Mobile Civitatem -konsortio, johon kuuluu neljä virolaista kumppania: Modern Mobility Oü, Tallinn University of Technology, Silberauto Eesti AS ja Ecofleet Eesti Oü. Viides konsortion jäsen on tanskalainen Autonomous Mobility A/S.
  • Saga-konsortio, johon kuuluu neljä norjalaista kumppania: Halogen AS, Forus PRT AS, Spare Labs Incand ja Ramboll Management Consulting AS.
  • Sensible 4 – Shotl -konsortio, johon kuuluu kaksi kumppania: Sensible 4 Suomesta ja Shotl Espanjasta.

FABULOS-hankkeen hankintoihin on budjetoitu 5 500 000 euroa (sis. ALV:n). Kaikkiin kolmeen vaiheeseen osallistuvan yksittäisen toimittajan budjetti voi olla hieman yli 1 000 000 euroa (sis. ALV:n).

Toteuttamiskelpoisuusselvitys ensimmäinen askel

FABULOS-hankkeen esikaupallisten hankintojen ensimmäinen vaihe käynnistyy 1.1.2019, jolloin ehdotettujen konseptien ja teknologioiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan. Tavoitteena on varmistaa tarjousten tekninen, taloudellinen ja organisatorinen toteuttamiskelpoisuus. Tämän työn tuloksena syntyy raportti, jossa kuvataan konseptivaiheen selvitystyön tulokset ja esitetään alustava suunnitelma prototyyppien kehittämiseksi.

Lupaavimmista itseohjautuvien linja-autojen kokonaisratkaisujen konsepteista kehitetään prototyypit, jotka testataan laboratorio-olosuhteissa esikaupallisen hankinnan toisessa vaiheessa syksyllä 2019. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan kehitettyjen prototyyppien soveltuvuus ja toiminta aidoissa olosuhteissa. Maaliskuusta 2020 alkaen parhaita ratkaisuja pilotoidaan Virossa, Suomessa, Kreikassa, Alankomaissa, Norjassa ja Portugalissa.

Lisätietoja:

Kuva

Renske Martijnse-Hartikka

#FABULOS
Mobile: +358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi

[vc_column]

Lue myös