Viimeinen hetki osallistua SILVER-projektin yli kahden miljoonan euron esikaupalliseen hankintaan

Artikkelikuva: Viimeinen hetki osallistua SILVER-projektin yli kahden miljoonan euron esikaupalliseen hankintaan

Tavoitteena parantaa ikäihmisten arkea

Euroopan unionin rahoittamassa SILVER-projektissa (Supporting Independent LiVing for the Elderly through Robotics) pyritään löytämään uusia tapoja hankkia julkiselle sektorille hyvinvointialan palveluja esikaupallisen hankintaprosessin (Pre-Commercial Procurement, PCP) avulla. Tavoitteena on löytää innovaatioita, jotka tukevat ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona. 

Maaliskuussa avatun tarjouskilpailun kautta hankitaan itsenäistä asumista tukevaa ja robotiikkaan pohjautuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Tarjouskilpailu on avoinna 12.6.2013 saakka ja kilpailutuksen kokonaisbudjetti on 2 150 000 euroa. Kaikki tarjoukset arvioidaan yhtenäisesti yrityksen kokoon tai maantieteelliseen sijaintiin katsomatta. 

Rekisteröidy ja osallistu tarjouskilpailuun osoitteessa www.silverpcp.eu/call-for-tender/registration.

Esittelytilaisuudet Oulussa ja Vantaalla

Forum Virum Helsinki järjesti toukokuussa kaksi kansallista esittelytilaisuutta SILVER-projektin esikaupallisesta hankinnasta yhteistyössä Vantaan ja Oulun kaupunkien kanssa (presentaatio ladattavissa alta). Tilaisuuksista välittyi aito innostus tarjouskilpailua kohtaan ja vaikuttaakin siltä, että moni suomalainen organisaatio tulee jättämään tarjouksen.
 
Kolmivaiheinen hankintaprosessi

Tarjousten jättämisen jälkeen käynnistetään varsinainen kolmivaiheinen esikaupallinen hankintaprosessi, joka päättyy huhtikuuhun 2016 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan tarjottujen teknologiaratkaisujen soveltuvuus. Lupaavimmat tuoteideat kehitetään prototyypeiksi vaiheessa kaksi. Kolmannessa vaiheessa varmistetaan lopputuotteiden soveltuvuus testaamalla niitä aidoissa olosuhteissa. Tässä vaiheessa pilotoidaan korkeintaan kolmea tuotetta Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

Projektin verkkosivut

Lisätietoja

Sari Luostarinen
Projektipäällikkö, asiantuntija
Innovatiiviset julkiset hankinnat 
puh: +358 40 560 3326
sari.luostarinen(at)forumvirium.fi

Anne-Mari Sandell
SILVER-projektin tiedottaja
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi   
+358 040 903 1922

Lue myös