Viherkeitaat toivat vehreyttä kaupunkiin: keräsivät ympärilleen pölyttäjiä ja paikallisia

Artikkelikuva: Viherkeitaat toivat vehreyttä kaupunkiin: keräsivät ympärilleen pölyttäjiä ja paikallisia

Malminkartanossa ja Malmilla kokeiltiin siirrettäviä viherkeitaita kesän aikana. Keitaiden saama positiivinen palaute lupaa hyvää tuleville kokeiluille.

Viherkeitaat, tai vehreät oleskelupaikat, sijaitsivat kesän ja alkusyksyn ajan Malminkartanonaukiolla ja Ylä-Malmin torilla. Siirrettävistä elementeistä rakennetut keitaat sisälsivät penkkejä ja syötäviä kasveja ihmisille sekä kukkia pölyttäjille. Malminkartanossa oli myös shakkilauta ajanviettoa varten. 

Kaupunkikeitaat loivat alueille viihtyisän kohtaamispaikan, jossa järjestettiin kesän mittaan pienimuotoisia tapahtumia. 

“Kokeilujen kautta etsitään uusia ratkaisuja Helsinkiin. Nyt halusimme testata, miten siirrettävät viherratkaisut toimivat kohtaamispaikkana ja miten ne luovat viihtyisyyttä uudistuksia odottaviin kohteisiin”, sanoo Fiksu kaupunki -hankkeen projektipäällikkö Maija Bergström

Fiksu kaupunki testaa Helsingin kaupunkiuudistusalueilla ja Pasilassa uusia palveluita, ratkaisuja ja teknologioita. InnoGreenin ja Parklyn toteuttamat kaupunkikeitaat olivat hankkeen ensimmäinen kokeilu. 

Yritykset saivat kokeilusta hyödyllisiä kokemuksia konseptiensa jatkokehittämiseen. Useasta osasta koostuvat viherelementit voi koota ketterästi erilaisiin paikkoihin ja niitä voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin. Tulevaisuudessa viherkeitaita voisi nähdä esimerkiksi rakennustyömaiden liepeillä vähentämässä melua ja pölyä sekä ohjaamassa liikennettä oikeaan suuntaan.

Parkly-moduulit ovat helposti siirrettäviä ja muokattavia, joten niistä koottavat vehreät oleskelupaikat toimivat monenlaisissa paikoissa ja ovat muunneltavissa ympäristöönsä sopivaksi”, muotoilija Päivi Raivio sanoo.

Seuraavaksi Parkly aikoo kokeilla uutta, helppokäyttöistä 3D ja lisätyn todellisuuden työkalua oleskelupaikkojen suunnittelussa yhdessä asukkaiden kanssa.

Innogreenin viherkeitaat olivat Malminkartanossa kesän ja syksyn 2021

Palaute auttaa tulevien kokeilujen suunnittelemisessa

Asukkaat ottivat Malmin ja Malminkartanon vehreät kokeilut hyvin vastaan. He kehuivat varsinkin Innogreenin keitaan rehevää ulkonäköä sekä Parklyn tarjoamia osallistumismahdollisuuksia. Kehitysehdotukset koskivat keitaiden sijaintia alueella sekä niihin yhdistettyjä ajanviettomahdollisuuksia. Lapsille suunnatut parkour-rakenteet olivat yksi asukkaiden jatkokehitysehdotuksista. 

Moni alueen asukkaista pelkäsi, että vehreät rakenteet rikotaan tai niille tehdään ilkivaltaa. Pysäkit pysyivät kuitenkin kasassa koko kauden. Yritykset vastasivat niiden ylläpidosta.

“Rakennelman sijoittaminen julkiseen tilaan herätti etukäteen huolta siihen mahdollisesti kohdistuvan ilkivallan takia. Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi ja positiivisen palautteen määrä yllätti. Malminkartanolaiset ottivat viherkeitaan todella omakseen”, sanoo Mikko Sonninen, Innogreenin toimitusjohtaja.

“Kokeilut osoittivat, miten kohtalaisen pienillä, konkreettisilla teoilla voidaan vaikuttaa kaupunkitilan viihtyisyyteen ja elävöittää kaupunkikuvaa”, sanoo kaupunginkanslian aluerakentamisen projektijohtaja Max Takala.

Hänen mukaansa konkreettiset kokeilut ovat hyvin tervetulleita aluerakentamisen alalle, jossa kehitys tapahtuu usein pitkän ajan kuluessa.

Kaupungille oppia ja hankkeelle tietoa alueiden tarpeista

Fiksu kaupunki -hankkeelle kokeilu antoi käytännönläheisiä tuloksia paitsi viherkeitaiden käytöstä myös paikallisten kokemuksista. Hanke sai jatkoideoita katutilassa toteutettavien kokeilujen tarpeista ja seuraavista kokeiluista viestimisestä kaupunginosissa. Fiksu kaupunki -hanke pohjaa seuraavat kokeilunsa nyt kerätyille kokemuksille. 

Asukkaiden palautteet on koostettu aluerakentamisen käyttöön. Helsingin kaupunki puolestaan sai projektista arvokasta tietoa uudentyyppisten viherrakenteiden käytöstä.  

“Viherkeitaat voivat lisätä alueiden viihtyisyyttä ja viestiä ilmastotavoitteista. Ratkaisujen kokeileminen asukkaiden kanssa kaupunkilaboratorioissa, kuten Malminkartanossa ja Malmilla, auttaa sekä yrityksiä kehittämään palveluitaan että kaupunkia tunnistamaan testattujen tuotteiden mahdollisuudet“, Bergström sanoo. 

Seuraavat katutilassa näkyvät kokeilut ovat jo suunnitteilla.

Jutun pääkuva: Helsingin kaupunki / Lauri Rotko
Kuva tekstin joukossa: Innogreen

3 oppia viherkeitaista

1. Sijainnilla on väliä: joskus pienikin paikanvaihdos tai uudelleen suuntaaminen vaikuttaa merkittävästi. Osista koostuvat, helposti siirrettävät ratkaisut mahdollistavat muutosten toteuttamisen pikaisellakin aikataululla.

2. Asukkaat kaipaavat vehreyttä ja pehmeyttä kaupunkitilaan. He ymmärtävät pörriäisten ja pölyttäjien auttamisen tarpeen. Moni odottaa jo viherseinien ja -kattojen yleistymistä, ja ratkaisut ovatkin tärkeää ilmastoviestintää katutilassa.

3. Viherkeitaat sopivat hyvin yhteen digitaalisten ratkaisujen kanssa. Niihin voidaan sijoittaa sensoreita, tai niitä voidaan suunnitella lisätyn todellisuuden avulla. Tulevaisuudessa sensoreita voitaisiin käyttää esimerkiksi katutilan viherrakenteiden kunnon seuraamiseen. Näin hoitamista voisi optimoida.


Lisätietoa

Lue myös