Vanhankin kerrostalon energiatehokkuutta paremmaksi datan avulla

Artikkelikuva: Vanhankin kerrostalon energiatehokkuutta paremmaksi datan avulla

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa kehitettyä dataportaalia on kokeiltu hankkeen pilottitaloyhtiöissä. 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke etsii ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen mittaustietoon pohjautuvien digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen avulla. Pystyäkseen tähän digipalvelut tarvitsevat taloista kerättävää dataa.  Hankkeessa on kehitetty talojen dataa varten järjestelmä, dataportaali, johon kerätään ja tallennetaan dataa useasta eri lähteestä.

Dataportaalia on kokeiltu hankkeen aikana muutamassa taloyhtiössä, joissa IoT-sensorit mittaavat ja välittävät tietoa asuinolosuhteista. Dataportaalin kokeiluversiossa asukkaat voivat seurata oman asuntonsa lämpöä, ilmankosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta. Myös FMI:n, Helenin ja Vantaan Energian sekä Fiksuveden dataa viedään tällä hetkellä Ilmastoviisaat -sovelluksen tietokantaan. Kokeilun aikana kerätystä datasta tuotetaan kokeiluun osallistuneille taloyhtiöille raportti ja sen perusteella tehdyt suositukset toimenpiteistä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -dataportaali toimii kuten Applen ja Androidin sovelluskaupat. Tarjolla on asumisen digitaalisia palveluita, ja asukkaat päättävät itse, mitä oikeuksia omasta asunnosta kerättyyn mittausdataan he eri sovelluksille antavat. 

Asukkaat voivat seurata portaalissa omaa dataansa ja jakaa käyttöoikeuksia siihen haluamilleen palveluntarjoajille. Dataportaalia kehitetään nyt eteenpäin rajapintatyöllä ja tuomalla portaaliin useampia palveluja. Näin yritykset pääsevät kiinni taloyhtiöstä kerättyyn dataan ja voivat tarjota omia palveluitaan sekä taloyhtiöille että asukkaille. 

Dataportaali on kehitetty avoimen lähdekoodin työkaluilla. Sen avulla on mahdollista luoda tulevaisuudessa markkinapaikka, johon halukkaat palveluntarjoajat voivat tuoda tarjolle asumisdataa jalostavia palveluitaan.

Tilaa Ilmastoviisaat taloyhtiöt -uutiskirje, niin saat tietoa taloyhtiösi keinoista energiatehokkuuteen

Tutustu Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeeseen.

 

 

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke vauhdittaa taloyhtiöiden digiloikkaa. Tavoitteena on saada asunto-osakeyhtiöt ja niiden asukkaat aktiiviseksi osaksi älykaupunkia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ilmastoviisaat taloyhtiöt kehittää yhteisiä toimintamalleja asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, jakamiseen ja omistajuuteen. Hanke myös pilotoi asuinkiinteistöjen IoT-sensoridatan hyödyntämistä kuudessa kerrostaloyhtiössä Helsingissä ja Vantaalla yhdessä asukkaiden kanssa. Vuoden 2020 loppuun kestävässä hankkeessa ovat mukana Helsingin ja Vantaan kaupungit, Forum Virium Helsinki, Green Building Council Finland ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Kuva: Jussi Hellsten/ Helsinki Marketing

Lisätietoja

Kuva

Lasse Sariola

puh. +358 50 438 1552
lasse.sariola(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös