Tekoäly opettaa hitsaamaan Helsingissä – opetus paranee ja rahaa säästyy

Artikkelikuva: Tekoäly opettaa hitsaamaan Helsingissä – opetus paranee ja rahaa säästyy

The Augmented Welder -projektin tavoitteena on kehittää tekoälyyn ja virtuaaliteknologiaan pohjautuva työkalu hitsauksen opetukseen. Työkalu sekä nopeuttaa että tehostaa hitsauksen opiskelua. Lisäksi opetuksen laatu paranee merkittävästi innovatiivisen teknologian ansiosta.

Koska hitsausta käytetään rakennusalalla hyvin paljon, koulutuksen tehostamisella voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Toisin sanoen, samoilla resursseilla voidaan kouluttaa enemmän hitsaajia. Tämä puolestaan johtaa siihen, että hitsaajille voidaan tarjota entistä monipuolisempaa koulutusta ja kasvattaa näin sekä heidän ammatillista osaamistaan että työmotivaatiotaan.

”Hitsaus on tarkkuutta ja fysiikkaa vaativa työ, jonka tarve maailmalla kasvaa jatkuvasti. On hienoa päästä alan huippujen kanssa yhdessä uudistamaan opetusmenetelmiä innovatiivisten teknologioiden avulla”, projektipäällikkö Silja Peltonen sanoo.

Projektissa kehitettävä työkalu pohjautuu virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden yhdistämiseen digitaalisen teknologian keinoin. Simulaattorin kaltainen työkalu opastaa hitsaajaa saavuttamaan ergonomisesti parhaan työasennon ja neuvoo reaaliajassa, miten saavutetaan paras hitsaustulos. Työkalun odotetaankin vähentävän merkittävästi hitsaajien lihasvammoja ja työpaikkatapaturmia sekä parantavan hitsauksen laatua.

Opetuslaitokset tiiviisti mukana

Projektissa kehitetään prototyyppi, jota testataan aidoissa opetusolosuhteissa sekä Suomessa että Ranskassa syksyn 2018 aikana. Helsingistä ovat mukana Stadin Ammattiopisto ja STARA, joka on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu. Ranskasta testaukseen osallistuvat ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat ISA:n oppilaitokset.

Kokeilujen tavoitteena on kerätä palautetta sekä oppilailta että opettajilta työkalun ominaisuuksista ja kehittämiskohteista. Viime kädessä tavoitteena on kaupallistaa projektissa syntyvä opetustyökalu ja lisätä samalla ymmärrystä siitä, miten digitaalista teknologiaa voidaan hyödyntää opetuksen tukena.

Suomessa projektia koordinoi Forum Virium Helsinki. Suomalainen Fuuvr tuo projektiin liiketoimintaosaamista, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) vastaa käytettävästä teknologiasta ja Institut de Soudure (ISA) tarjoaa pedagogisen osaamisen. Vuoden 2018 aikana toteutettava projekti saa rahoituksensa EIT Digital -ohjelmasta.

 

EU flag

Lisätietoja

Kuva

Silja Peltonen

#SeniorSafety #bgreen #EITdigital
Mobile: +358 40 742 6360
silja.peltonen(at)forumvirium.fi

Lue myös