Tukea kotona asumiseen: Hoivarobotti ikääntyneille

Artikkelikuva: Tukea kotona asumiseen: Hoivarobotti ikääntyneille

Euroopan laajuisesti innovatiivista terveysteknologiaa etsivä SILVER-projekti päättyi elokuussa. Lähes viisivuotisen SILVER-projektin tavoitteena oli löytää sellaisia robotiikkaan perustuvia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona.

Taustalla on huoli siitä, miten tulevaisuudessa voidaan vastata kotihoidon kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin ja samalla taata ikääntyneille hyvä elämänlaatu.

SILVER-projektin toisena päämääränä oli kehittää ylikansallinen esikaupallisten hankintojen prosessi (eng. Pre-Commercial Procurement, PCP). Prosessin kehittäminen oli haastava tehtävä, sillä esimerkiksi kotihoidon tehtäväkenttä ja viiden eri maan kansalliset lainsäädännöt poikkesivat yllättävän paljon toisistaan. Yhteensä 13 partnerin konsortio sai kuitenkin haasteet ratkaistua ja nyt prosessi on viimeistelyä vaille valmis.

Hoivarobotin tuotekehitys jatkuu

SILVER-projektissa kehitetty hoivarobotti muistuttaa perinteistä rollaattoria, mutta siihen on lisätty runsaasti sensoreita ja muita komponentteja tuomaan älykkyyttä. Lisäksi suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota käyttäjäystävälliseen muotoiluun ja fyysiseen käytettävyyteen.

Hoivarobotin on kehittänyt hollantilainen Robot Care Systems, joka oli ainoa esikaupallisen hankinnan kolmanteen vaiheeseen edennyt toimittaja.

lea_kotona

Tämä LEA (Lean Elderly Assistant) -hoivarobotti voi tukea ikääntyneitä monin eri tavoin niin fyysisesti kuin kognitiivisesti. LEA voi esimerkiksi auttaa ikääntyneitä antamalla tukea liikkumiseen kotona ja tuolilta nousemiseen. LEA voidaan myös ohjelmoida muistuttamaan lääkkeiden ottamisesta tai kotihoitajan tulosta. Muistutukset tuovat myös ryhtiä arkeen kun syöminen, lepo ja liikkuminen rytmittävät päivää.

Suomessa LEAa testattiin kolmen viikon ajan Vantaan ja Oulun kaupungeissa keväällä 2016, jonka jälkeen testit jatkuivat Västeråsin, Stockportin, Odensen ja Eindhovenin kaupungeissa. Testien tavoitteena on kerätä mahdollisimman kattavasti palautetta, jotta hoivarobottia voidaan kehittää käyttäjien toiveita ja tarpeita paremmin vastaavaksi. Käyttäjät toivoivat esimerkiksi vedenkestävää versiota LEA:sta, jotta se voisi auttaa peseytymistilanteissa ja tarjota tukea myös ulkona liikkumiseen. Lisäksi annettiin palautetta siitä, että LEA on hieman liian iso ahtaisiin koteihin. Näin ollen LEA:n kokoa pyritään pienentämään, jotta se liikkuisi ketterästi myös pienissä asunnoissa.

Robot Care Systems jatkaa vielä puolisen vuotta LEA-hoivarobotin tuotekehitystä ennen sen tuomista markkinoille. Kaikki ostajaorganisaatiot ovat lupautuneet auttamaan tuotekehityksessä tarjoamalla mahdollisuuden uusiin käyttäjätesteihin ja antamalla tietoa esimerkiksi kansallisista erityispiireteistä apuvälinemarkkinoihin liittyen.

Kasvuyrityksille hyvä ponnahduslauta

SILVER-projektissa haluttiin myös testata sitä, hyödyntääkö esikaupallisten hankintojen prosessiin osallistuminen kasvuyrityksiä. Projektissa todettiin, että pienten ja keskisuurien yritysten kannattaa ehdottomasti osallistua esikaupallisiin hankintoihin, vaikka niiden aikajänne onkin yleensä melko pitkä. Etuina ovat erityisesti rahoituksen saaminen omaan tuotekehitykseen ja uskottavuuden lisääntyminen rajoittajien silmissä. Esimerkiksi Robot Care Systems on jo saanut useita innovaatiopalkintoja ja tähän oli osasyynä menestyminen koko EU:n laajuisessa kilpailutuksessa.

– Start-up yrityksillä ei välttämättä ole tarvittavaa rahoitusta toiminnan käynnistämiseen. PCP on loistava instrumentti siinä mielessä, että sen avulla voi saada rahoitusta omaan tuotekehitykseen ja jopa kansainvälisen yritystoiminnan aloittamiseen, kertoo Robot Care Systemsin toimitusjohtaja Maja Rudinac.

SILVER-projekti osallistui kesäkuussa eHealth-viikolle, jossa päästiin ensi kertaa esittelemään hoivarobottia suurelle yleisölle. LEA saikin erittäin hyvän vastaanoton ja välillä ”testiajajia” oli jonoksi saakka. Erityisesti kiiteltiin hoivarobotin monipuolisia ominaisuuksia ja ketterää liikkumista.

lea_messut

SILVER-projektista tuntuvaa hyötyä

Yleisesti ottaen kaikki SILVER-projektissa mukana olleet ostajaorganisaatiot olivat tyytyväisiä projektin antiin. Ensinnäkin projektissa mukana oleminen lisäsi ymmärrystä uusien teknologioiden hyödyntämisestä kotihoidossa ja antoi hyvät eväät testata erilaisia, kotihoitoa tukevia teknologioita myös tulevaisuudessa. Lisäksi oli arvokasta huomata, että niin ikääntyneet kuin hoitohenkilökuntakin olivat mielellään mukana jo prototyyppien testausvaiheessa ja antoivat arvokasta palautetta hoivarobotin jatkokehityksen kannalta.

Toki esikaupalliseen hankintaan havaittiin myös liittyvän haasteita. Monet ostajaorganisaatioista olivat esimerkiksi sitä mieltä, että prosessi sujuisi helpoiten 2–3 ostajan muodostamassa ryhmässä. Lisäksi esikaupallisen hankintaprosessin käynnistäminen vaatii paljon osaamista, yhteistyökykyä ja pitkän aikajänteen.

– Itse antaisin sen neuvon, että tulevissa esikaupallisissa hankintaprojekteissa kannattaa ostajaorganisaatioiden käydä jatkuvaa dialogia toimittajien kanssa heti projektin alusta saakka. Näin ostajaorganisaatiot voivat parhaiten varmistaa sen, että kehitettävä tuote vastaa heidän tarpeitaan optimaalisella tavalla, ohjeistaa SILVER-projektin koordinaattori Jon Hazell, Innovate UK:sta.

SILVER-projektin konkreettisin anti tulevia esikaupallisia hankintoja silmällä pitäen ovat valmiit dokumenttipohjat ja suositukset. Lähes kaikki SILVER-projektissa syntyneet asiakirjat ovat jo EU:n hyväksymiä ja ladattavissa SILVER-kotisivuilta Deliverables-osiosta. Suomen testijakson aikana kuvattiin myös kolme videota, jotka kertovat sekä itse projektista että LEA-hoivarobotin toiminnasta.

http://www.silverpcp.eu/

Lisätietoja

Kuva

Anne-Mari Sandell

#robotiikka #FinEstTwins #livinglab
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

Lue myös