Toimitusjohtaja Mika Malinin vuosikatsaus 2022

Artikkelikuva: Toimitusjohtaja Mika Malinin vuosikatsaus 2022

Vuonna 2022 Forum Virium Helsinki kehitti Helsingin kilpailykykyä, digitalisaatiota ja älykkäitä hiilineutraaleja palveluita.

 

Vuosi 2022 oli haasteellinen koko Euroopalle. Korkojen nousu ja pakotteet Ukrainaan hyökännyttä Venäjää vastaan olivat Euroopan unionille valtava johtamishaaste. Talous ei kuitenkaan kaikista ennustuksista huolimatta romahtanut. Valtaosa Euroopan unionin maista on lähtenyt vahvasti tukemaan Ukrainaa. Sota toi energiakriisin, minkä johdosta EU pyrkii energiaomavaraisuuteen tulevaisuudessa ja panostaa vihreään siirtymään vahvasti.  

Eurooppalaiseen innovaatioon ja kilpailukyvyn kehittämiseen panostetaan kriisistä riippumatta. Euroopan unionin kiertävä puheenjohtajuus siirtyi vuoden 2023 alussa Ruotsille. Tämä yhdessä Nato-hakemuksen kanssa tuo merkittävää näkyvyyttä pohjoismaiselle yhteistyölle ja koko Itämeren alueelle. Pohjoismaissa on vahvaa tutkimus- ja tuotekehitysosaamista.

Suomen kansainvälistä kilpailukykyä on nostettava. Kansallisena tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot noin neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Uudellamaalla T&K-toiminnan tavoitteena tulisi olla vähintään viisi prosenttia.

Toimme EU:n innovaatiorahoitusta Helsinkiin 5,8 miljoonaa euroa 

Forum Virium Helsinki on määrätietoisesti kasvattanut Helsingin EU-osaamista ja EU-rahoitettua hankeportfoliota. Olemme toteuttaneet kehitys- ja kokeilualustatoimintaa ja aktivoineet vuoden 2022 aikana mukaan toimintaan 74 yritystä. Yhteensä yritykset saivat tuotekehitys- ja pilotointirahoitusta 2,8 miljoonaa euroa Forum Virium Helsingin projektien kautta. 

Datakyvykkyyttä ja Helsingin kaupungin toimialojen kanssa tehtävää yhteistyötä vietiin eteenpäin onnistuneesti. Yhtiö on menestynyt hyvin projektirahoituksen hauissa. Hankeportfoliomme kokonaisuus oli vuonna 2022 yhteensä 8,9 miljoonaa euroa. Tästä 5,8 miljoonaa euroa oli Euroopan Uniolta haettua innovaatiorahoitusta

Helsingin kilpailukyvyn ja digitalisaation kehittäminen keskiössä

Data-ohjelmassa on jatkettu kaupungin datakyvykkyyden kehittämistä datakokeiluilla, jotka hyödyntävät kaupungin yhteisen tietoaltaan kehittämistä. Vuoden aikana on panostettu erityisesti tietovirtojen käsittelyyn, tiedon integrointimenetelmiin sekä datan laadun kehittämiseen. Tietoallastyö on tukenut kaupungin älyliikennestrategiaa edistävän LIDO-hankkeen etenemistä. Tietoallastyö edistää myös Helsingin hiilineutraaliustavoitetta, koska esimerkiksi kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan seurata datalla nykyistä paremmin.

Projektien asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla vuonna 2022. Medianäkyvyytemme pysyi hyvällä tasolla ja some-kanavat jatkoivat tasaista kasvuaan. Työtyytyväisyys oli Forum Viriumissa hyvällä tasolla arvosanalla 4,2 / 5. Projektien lukumäärä vuoden 2022 aikana oli 36 kappaletta ja henkilöstöä meillä työskenteli 58 henkeä.

Haluan vielä lopuksi Forum Virium Helsingin toimitusjohtajana kiittää sitoutunutta ja asiantuntevaa henkilökuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvästä työstä.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Mika Malin

Mika Malin
Toimitusjohtaja
+358 40 668 5599
mika.malin@forumvirium.fi

Lue myös