TerrainSensen sensorimittaukset tuottivat tietoa pyöräväylien kunnosta

Artikkelikuva: TerrainSensen sensorimittaukset tuottivat tietoa pyöräväylien kunnosta

Helsingissä kokeiltiin kuluneen kevään aikana polkupyöräväylien kunnon mittaamista uudenlaisella sensoreihin perustuvalla menetelmällä.

Helsinkiläinen TerrainSense on kehittänyt menetelmän, jolla polkupyörään kiinnitettävillä sensoreilla voidaan mitata tien pinnan kuntoa. Sensori tunnistaa tien pinnasta epätasaisuudet ja piirtää mobiilisovelluksen kartalle pyöräväylien kuntotietoa. Tieto tarjotaan pyöräväylien suunnittelusta ja ylläpidosta vastaaville asiantuntijoille karttaliittymään, jossa mittaustuloksia voidaan analysoida erilaisilla sisäänrakennettuilla työkaluilla. TerrainSensen avulla on mahdollista kerätä myös asukaspalautetta.

“TerrainSensen ratkaisu edustaa sitä, mitä Jätkäsaari Mobility Lab älyliikenteen kokeilualustana haluaa kokeilla ja edistää. Digitaalinen ratkaisu tarjoaa uudenlaisen tavan lähestyä pyöräväylien kunnon mittaamista ja sitä kautta tuottaa hyödyllistä tietoa kaupungin tarpeisiin,” kertoo Forum virium Helsingin projektipäällikkö Janne Rinne Jätkäsaari Mobility Labista.

Menetelmää testattiin Jätkäsaaren alueella

TerrainSensen ratkaisua kokeiltiin keväällä Länsisatamassa, sen ympäristössä ja Baanalla. Mittauskertoja kertyi kymmenen ja ne keskittyivät pääosin samalle noin kahdentoista kilometrin testireitille. Yhteensä pyöräilykaistoja mitattiin 104 kilometrin verran.

Sensorimittaukset toivat kattavasti esiin tien pinnan töyssyjä, kuoppia, viallisia kivetyksiä ja muita epätasaisuuksia. Sensoreiden avulla tunnistettiin myös pyöräilyväylien turvallisuutta ja ajettavuutta haastavissa säätilanteissa (mm. lumi, jää, sora). Eri mittauskertojen tulokset vastasivat hyvin toisiaan ja myös kentällä tehtyjä varmennuskäyntejä.

“Kokeilun perusteella menetelmä vastaa hyvin pyörällä liikkuvan kokemusta väylän kunnosta. Pyörään kiinnitettävän sensorin ansiosta mittausten tekeminen on helppoa. Pyöräväylien ja jalkakäytävien kunnosta on tärkeä kerätä kattavammin kuntotietoa, ja tähän tarkoitukseen menetelmä on tervetullut vaihtoehto,” kertoo Antti Takkunen Helsingin kaupungin yleisten alueiden kunnossapidosta.

”Alusta alkaen TerrainSense-palvelun kehitys perustui ympäristöystävällisyyteen, kustannustehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Kokeilun aikana oli mahtava huomata, että meidän avainsidosryhmät ovat tunnistaneet ratkaisun lisäarvon. Jatkossakin pyrimme parhaamme mukaan edistämään kaupunkipyöräilyn turvallisuutta ja mielekkyyttä yhteistyössä kaupunkien viranomaisten kanssa”, sanoo TerrainSensen Eduard Kempi.

Kokeilu oli osa Jätkäsaari Mobility Lab -hanketta. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin elinkeino-osasto. Hankkeen nopeiden kokeilujen ohjelmasta vastaa kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium helsinki. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin yleisten alueiden kunnossapidon kanssa.

Lisätietoja:

Janne Rinne
Forum Virium Helsinki
Janne.rinne@forumvirium.fi
puh. 040 682 0050

Eduard Kempi
TerrainSense
info@terrainsense.net
puh. 044 083 1122

Lisätietoa

Lue myös