Suomen urbaanein älyliikenteen testialue Helsingin Jätkäsaareen

Artikkelikuva: Suomen urbaanein älyliikenteen testialue Helsingin Jätkäsaareen

Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeessa Helsingin seudun pk-yritykset pääsevät pilotoimaan uusia teknologioita ja palveluita. Lisäksi tuleva Mobility Lab hyödyttää myös muita yrityksiä, tutkijoita ja liikenteen kehittämistä laajemminkin.

Helsingin Jätkäsaari, Länsisatama ja Ruoholahti asuinalueineen ja liikenneväylineen tarjoavat ainutlaatuisen kokeiluympäristön Suomessa. Tiiviisti rakennettu ja ajoittain ruuhkainen alue edustaa maailman suurkaupunkien tyyppistä liikenneympäristöä.

”Tässä on sopivasti haastava testialue yhdistettynä tulevaisuuden teknologiaan ja dataan”, kommentoi Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeen koordinaattori Raimo Tengvall Forum Virium Helsingistä. ”Yrityksille se tuo etumatkaa tuotekehitykseen. Pilotoimalla ratkaisujaan täällä on valmiimpi hyökkäämään etukenossa maailmanmarkkinoille.”

Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton rahoittamassa Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeessa alueen katuja varustellaan teknologioin, jotka voivat olla arkipäivää lähitulevaisuudessa.

Ratkaisut valitaan hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan. Ne saattavat sisältää esimerkiksi ajoneuvojen ja ympäristön välistä kommunikaatiota tai mahdollisesti nopeita verkkoyhteyksiä. Sopivilla sensoreilla tai datan hyödyntämisellä voidaan saada tietoa auttamaan liikenteen palvelujen kehittämisessä.

Tukea yritysten tarpeiden mukaan

Yritykset saavat Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeessa suoraan apuja liiketoimintansa kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeessa mukana oleva Helsinki Business Hub auttaa myös ulkomaisia yrityksiä ja sijoittajia löytämään suomalaisyritykset. Lisäksi aivan uusien startupien käynnistämistä autetaan.

Testialuetta toteuttamassa on Forum Virium Helsingin ja Helsinki Business Hubin lisäksi myös Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liikennealalla Metropolia tunnetaan maailmanluokan ajoneuvo- ja erityisesti robottibussiosaamisestaan.

Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeessa Metropolia näkyy erityisesti esittely- ja työtilan ylläpitäjänä. Yhdessä Jätkäsaari Mobility Labin kanssa luodaan tila, jossa älykkään liikkumisen toimijat kohtaavat. Runsaasti Helsingissä käyviä ulkomaisia liikennealan yrityksiä ja vaikuttajia voi myös tuoda sinne tapaamaan suomalaisyrityksiä.

Liiketoiminnan kehittämisen ja yrityspilottien tukeminen on de minimis -tukea, jonka hankkeen kohderyhmäyritykset saavat ilmaiseksi. Hankkeeseen osallistuvat saavat siis rahanarvoisia etuja, ei suoraan rahaa. Rahoituskanavien etsimisessä kyllä autetaan.

Toiminta kokonaisuudessaan tehdään osallistuvien yritysten tarpeiden mukaan. Osallistuminen ei sitouta yrityksiä sen enempää kuin yritykset itse haluavat. Hanke ei tavoittele ennalta määriteltyjä laadullisia tavoitteita, vaan se tukee yrityksiä niiden omien testaus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

Laajalla rintamalla Mobility Labiksi

Jätkäsaari Smart Mobility -hanke kestää lokakuuhun 2020 asti. Se saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahan jakaa EAKR:ssä paikallisorganisaatio, tässä tapauksessa Uudenmaan liitto. Näin hankkeen kohderyhmänä ovat älykkään liikkumisen ratkaisuja tekevät uusmaalaiset pk-yritykset.

Muiden toimijoiden kuten ulkomaisten yritysten, kotimaisten suuryritysten ja tutkimuslaitosten tarpeisiin vastaa alkuvuoden 2019 aikana käynnistyvä Jätkäsaari Mobility Lab. Helsingin kaupungin elinkeino-osaston koordinoima hanke on nyt saanut rahoitusta Helsingin kaupungin Innovaatiorahastosta vuoden 2021 loppuun. Sen tavoite on vakiinnuttaa Jätkäsaaresta kansainvälisesti merkittävä älyliikenteen kehittämisympäristö pidemmällä aikavälillä.

Jo nyt alueella toimii muitakin älykkään liikkumisen hankkeita. FinEst Smart Mobility keskittyy satamaliikenteen kehittämiseen. Perille Asti helpottaa asukkaiden ja matkailijoiden liikkumista uusien liikkumispalvelujen ja -ratkaisujen nopeilla kokeiluilla.

”Maailman vilkkaimman matkustajasataman vilkkain terminaali ja uusi jättimäinen asuinalue kuitenkin tarjoavat huiman mahdollisuuden. Älykästä liikkumista kehittävät yritykset pääsevät halutessaan tarjoamaan palveluitaan jo kokeiluvaiheessa isoille joukoille”, sanoo Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeen koordinaattori Raimo Tengvall.

 

Jätkäsaari Smart Mobility on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jossa autetaan yrityksiä kehittämään liiketoimintaa älykkäästä liikkumisesta. Hankkeen toteuttaa Forum Virium Helsinki yhdessä Helsinki Business Hubin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen budjetti on noin 650 000 euroa ja se kestää lokakuun loppuun 2020.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Artikkelin kuva: Aamos Kantola. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätietoja

Kuva

Raimo Tengvall

#citylogistiikka #mobilitylaunchpad #jätkäsaari #smartmobility
puh. +358 40 629 7744
raimo.tengvall(at)forumvirium.fi

Lue myös