Singapore, Helsinki ja Zürich maailmanlaajuisen älykaupunkivertailun kärjessä

Artikkelikuva: Singapore, Helsinki ja Zürich maailmanlaajuisen älykaupunkivertailun kärjessä

Juuri julkistetun Smart City Index 2020 -vertailun kolmen kärjen muodostavat Singapore, Helsinki ja Zürich. Monen Euroopan kaupungin sijoitus laski vertailussa tänä vuonna, mutta Helsinki nosti asemaansa kahdeksannelta sijalta toiselle sijalle. Vertailussa oli mukana 109 kaupunkia.

Smart City Index luokittelee kaupungit pohjautuen taloudelliseen ja teknologiseen dataan sekä asukkaiden käsitykseen siitä, kuinka älykkäästi toimiva heidän kaupunkinsa on. Kussakin kaupungissa sadoille asukkaille kohdennettu kysely toteutettiin huhti–toukokuussa 2020. Asukkailta kysyttiin kotikaupungin toiminnasta viidellä avainalueella: terveys ja turvallisuus, liikenne, aktiviteetit, mahdollisuudet ja hallinto.

Tämän vuoden vertailussa heijastuu se, että kaupungeissa on yhä erilaiset lähestymistavat ja lähtökohdat teknologian hyödyntämiseen. Tämä on näkynyt myös koronaviruspandemian paikallisessa hallinnassa, sillä teknologian hyödyntämisessä pitkällä olevat kaupungit ovat useimmiten selviytyneet myös pandemiatilanteesta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä paremmin.

”Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki. Menestys tässä tuoreessa vertailussa kertoo, että kuljemme vahvasti oikeaan suuntaan. Tuloksien mukaan teknologian hyödyntämisen merkitys kaupungeissa on korostunut koronaviruspandemian aikana tavalla, joka todennäköisesti tulee jäämään pysyväksi. Helsingissä pyrimme jatkuvasti myös uusin keinoin taklaamaan tilanteeseen liittyviä lisähaasteita, kuten ehkäisemään eriarvoistumista ja syrjäytymistä”, pormestari Jan Vapaavuori toteaa.

Helsingin kaupunki on tehnyt älykaupunkikehityksen eteen pitkäjänteistä työtä. Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö kehittää kaupunkia yrityksille suunnattuna kokeiluympäristönä sekä edistää alueen laajaa innovaatio- ja yritystoiminnan ekosysteemiä. Kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki kehittää tulevaisuuden digitaalisia ja dataan perustuvia kaupunkiratkaisuja. Kaupunki tekee kehittämisyhteistyötä laajasti yritysten, tiedeyhteisön ja asukkaiden kanssa.

“Tuoreimman sijoituksen osalta on hieno huomata miten pitkäjänteinen työ älykkään kaupungin kehittämisessä on jalkautunut laajasti kaupunkilaisten tietoisuuteen. Rohkeat digitaaliset kokeilut yhdessä asukkaiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa mahdollistavat Helsingin kehittymisen maailman toimivimmaksi kaupungiksi”, Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Mika Malin sanoo.

Koko kaupungin digitalisaation etenemistä voi seurata Digitaalinen Helsinki -sivustolla, jonne kootaan digikehittämistä käsittelevät uutiset, tapahtumat, tavoitteet ja käytännön teot.

”Helsingin kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on palvelutarvetta ennakoiva kaupunki ihmisten ehdoilla. Parin viime vuoden aikana on lähtenyt liikkeelle useita digitalisaatiohankkeita, jotka liittyvät sekä palveluiden kehittämiseen että kaupungin kehittämisen kulttuuriin, organisaatioon, johtamiseen ja henkilöstön osaamiseen”, kertoo kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Smart City Index julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sen taustalla on riippumaton akateeminen toimija, The Institute for Management Development IMD yhteistyössä Singaporen yliopiston (Singapore University for Technology and Design SUTD) kanssa.

Lisää aiheesta:

Smart City Index 2020

Kuva: Julia Kivelä

Lisätietoja

Kuva

Mika Malin

puh. +358 40 668 5599,
mika.malin(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös