SILVER-projekti valittiin Euroopan merkityksellisimpien teknologiahankkeiden joukkoon

Artikkelikuva: SILVER-projekti valittiin Euroopan merkityksellisimpien teknologiahankkeiden joukkoon

Euroopan komissio on valinnut SILVER-projektin (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics)  yhdeksi 25 merkityksellisimmästä teknologiahankkeesta, joilla tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia. Projektissa oli mukana myös Forum Virium Helsinki, ja siinä kehitettyä LEA-hoivarobottia testattiin Vantaan ja Oulun kaupungeissa.

SILVER-projektin tavoitteena oli kehittää uutta teknologiaa, joka tukee ikäihmisten selviytymistä arjessa. Robot Care Systemsin kehittämä LEA-hoivarobotti mahdollistaa ikäihmisten itsenäisen asumisen kotona myös liikuntakyvyn ja kognitiivisten toimintojen heikentyessä. Hoivarobotti auttaa arjen toiminnoissa ja kodinhoidossa, minkä lisäksi se edesauttaa toimintakyvyn ylläpitämistä ja voi toimia ikäihmisen omavalmentajana. Edellä mainittujen ominaisuuksien ansiosta LEA-hoivarobottia voidaan käyttää myös kuntoutuksessa.

SILVER PCP – LEA User (HQ) from Forum Virium Helsinki on Vimeo.

SILVER-projektissa etsittiin uusia teknologioita esikaupallisen hankintamallin kautta. Yksi projektin tavoitteista oli osoittaa esikaupallisen hankintaprosessin toimivuus yhteiskunnallisten ja julkisten kehitystarpeiden ratkaisemisessa, sillä projektin alkaessa esikaupallista hankintamallia oli hyödynnetty innovaatioiden edistämisessä vain vähän Euroopan alueella.

SILVER-projekti edistää robotiikan käyttöä ja innovatiivista hankintaa

Euroopan komission tutkimuksessa analysoitiin ikäihmisten aktiivisuutta ja hyvinvointia tukevien EU-rahoitteisten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eurooppalaisen tutkimus- ja konsultointiyritys Outsightin laatimassa tutkimusraportissa todetaan, että ”SILVER-projekti on tukenut uusien teknologioiden käyttöönottoa ja tuottanut lisää tietoa hoivaroboteista. Projektissa on lisäksi luotu julkisten hankintojen alalle vahva asiantuntijoiden verkosto, joka avaa uusia mahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.”

Tutkimuksessa tuotiin SILVER-projektista esille myös seuraavat seikat:

  • Projekti on avartanut ymmärrystä terveysteknologia-alan innovaatioprosesseista, organisaatioiden ja valtioiden rajat ylittävistä innovaatioista, käyttäjälähtöisestä tuotekehityksestä sekä monitahoisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien käytännön toteutuksesta.
  • SILVER-projekti on EU-tasolla esikaupallisen hankinnan uranuurtaja. Projektissa on sekä kehitetty toimintaohjeita ja -malleja itse esikaupalliseen hankintaprosessiin sekä tiedotettu ja avustettu sopimuskumppaneita koko hankintaprosessin ajan.
  • LEA-hoivarobotti oli alalla käänteentekevä kehitysaskel. Robotisoitu rollaattori/kävelytuki tarjoaa apua arjen toiminnoissa ja voi toimia omavalmentajana tai jopa tanssipartnerina. Näin ollen se tarjoaa ikäihmisille merkittävää tukea liikuntakyvyn ja kognitiivisten toimintojen heikentyessä.
  • Kaikki SILVER-projektin hankintayksiköt olivat yhtä mieltä siitä, että LEA-hoivarobotilla on potentiaalia täyttää projektille asetettu haaste eli LEA-robotti pystyy jatkokehityksen myötä hoitamaan 10 prosenttia enemmän kotihoidon asiakkaita nykyisellä henkilöstömäärällä.
  • Projekti on tarjonnut vahvaa tukea eurooppalaisille pk-yrityksille (kuten Robot Care Systemsille). Esikaupallinen hankintaprosessi tarjoaa otolliset puitteet uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.
  • LEA-hoivarobotti on herättänyt oitis kiinnostusta; Robot Care Systemsille on myönnetty useita innovaatiopalkintoja, kuten SHELL LiveWIRE 2015- ja RABOBANK Innovation 69 -palkinnot. Robotille on lisäksi myönnetty jo yli 5 miljoonan euron lisärahoitus.
  • Projektissa tuotettuja asiakirjoja on käytetty valtaosassa EU-maissa toteutetuista esikaupallisista hankinnoista, mikä on selvä osoitus projektin merkityksestä esikaupallisen hankintaprosessin standardointikehitykselle.
  • Projektin tuloksia hyödynnetään eri verkostoissa, kuten European Connected Health Alliancessa, jonka kattavan yhteistyöalustan kautta voidaan jakaa SILVER-projektissa hankittua tietoa sekä saattaa sopimuskumppanit laajemmille markkinoille.
  • SILVER-projektissa mukana olleet tahot ovat osallistuneet myös muihin projekteihin, kuten SELECT for Cities-, CHARM-, THALEA-, Preforma- ja ENIGMA-projekteihin.

Raportti / tutkimus:  Top 25 influential ICT for Active and Healthy Ageing projects

Lisätietoja:

Kuva

Anne-Mari Sandell

#robotics #FinEstTwins #livinglab
Mobile: +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

Lue myös