SILVER-projektin esikaupallinen hankintaprosessi on käynnistynyt

Artikkelikuva: SILVER-projektin esikaupallinen hankintaprosessi on käynnistynyt

Kesäkuussa päättyneeseen kansainväliseen tarjouskilpailuun jätettiin yhteensä 32 tarjousta, joista seitsemän valikoitui esikaupallisen hankintaprosessin (Pre-Commercial Procurement) ensimmäiseen vaiheeseen. Tarjouskilpailun tavoitteena oli löytää sellaista kotiin sopivaa teknologiaa, joka tukee sekä ikäihmistä itseään että hänen hoitajiaan ja omaisiaan. Ikääntyneet voivat asua itsenäisemmin omassa kodissaan, jos he saavat tarvittaessa tukea esimerkiksi ruokailussa, liikkumisessa tai henkilökohtaisessa hygieniassa.

Esikaupallisen hankinnan erityispiirre on, että sen välityksellä ostetaan tuotekehitystyötä valmiin lopputuotteen sijaan. SILVER-projektissa kolmivaiheiselle hankintaprosessille on budjetoitu yhteensä 2 150 000 euroa. Yhteishankintaa toteuttavat hankintayksiköt Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Hollannista ja Isosta-Britanniasta.

Tarjousten arvioinnissa kaksi vaihetta

Tarjousten arvioinnin suorittivat ulkopuoliset arvioitsijat, jotka olivat joko robotiikkan, vanhusten palveluiden tai liiketalouden asiantuntijoita. Kukin heistä pisteytti tarjoukset yhteisten arviointikriteerien pohjalta ja hankintaprosessia koordinoiva Technology Strategy Board laski yhteispisteet kullekin tarjotulle ratkaisulle.

Ensimmäisen arviointikierroksen läpäisseet ehdotukset etenivät kansainvälisen arviointiraadin käsittelyyn, joka kokoontui Lontoossa heinäkuussa 2013. Arviointiraadin yksimielisellä päätöksellä valittiin seitsemän jatkoon menevää ratkaisua, jotka paikalla olleet hankintayksiköt myös yhteisellä päätöksellä hyväksyivät.

Seitsemän ratkaisua jatkoon

Elokuussa 2013 julkistettiin ne seitsemän ratkaisua, jotka etenevät sopimuksen allekirjoitusten jälkeen esikaupallisen hankintaprosessin 1. vaiheeseen. Kaikki jatkoon valitut ratkaisut rohkaisevat ikääntyneitä omatoimisuuteen ja ylläpitävät näin sekä fyysistä että psyykkistä toimintakykyä.

Esikaupallisen hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen etenivät seuraavat ratkaisuehdotukset:

  1. Helping Hand tarjoaa tukea liikkumiseen tarveperusteisesti. Toisin sanoen, laite aistii milloin liikkeissä on epävakautta ja tarjoaa tukea juuri näihin tilanteisiin.
  2. Mealtime avustaa nimensä mukaisesti ruokailutilanteissa ja voi myös muistuttaa tarvittaessa lääkkeistä sekä kommunikoida hoitohenkilökunnan kanssa.
  3. Iron Arm on älykäs ja ergonominen käsivarren omainen laite, johon on kytketty erilaisia sensoreita. Laite tarjoaa tukea arkipäivän tilanteisiin esimerkiksi silloin, kun ikääntyneen oma lihasvoima ei riitä maitopurkin nostamiseen. Laite voi myös kerätä tietoa ikääntyneen terveydentilasta.
  4. Legorob on uudenlainen hoitorobotti, joka tarjoaa sekä fyysistä että sosiaalista tukea ikääntyneille. Laitetta voi ohjata sekä puheella että kosketusnäytöllä.
  5. Wearable Bionic Exoskeleton eli bioninen tukiranka tarjoaa apua niille ikääntyneille, joiden lihaskunto on esimerkiksi Parkinsonin taudin tai aivohalvauksen myötä vähentynyt.
  6. Kompai-Robosoft on vahvasti robotiikkaan nojautuva ratkaisu, jossa ikääntyneille personoidaan hänen terveydentilaansa ja arjen tarpeita vastaava robotti. Robotti avustaa erilaisissa askareissa, kuten lääkejakelussa, ja antaa myös fyysistä tukea tarvittaessa.  
  7. Dextrous Mobile Manipulator on kosketusnäytöllä varustettu laite, jota voidaan käyttää sekä valvontaan että antamaan ikääntyneille konkreettista tukea esimerkiksi kadonneiden silmälasien etsintään tai juoman noutamiseen.

Kolmivaiheinen prosessi

SILVER-projektin esikaupallinen hankintaprosessi kestää kolmisen vuotta. Hankintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on osoittaa ratkaisujen toteutettavuus ja toisessa vaiheessa lupaavimmat tuoteideat kehitetään prototyypeiksi, joita testataan todellisuutta vastaavassa testiympäristössä. Kolmannessa vaiheessa parhaimpia ratkaisuja testataan aidoissa olosuhteissa SILVER-projektiin osallistuvissa maissa.

Lisätietoa:

Sari Luostarinen
Projektipäällikkö, asiantuntija
Innovatiiviset julkiset hankinnat
puh. +358 40 560 3326
sari.luostarinen(at)forumvirium.fi
 

Lue myös