SILVER-projektin esikaupallinen hankinta testivaiheessa

Artikkelikuva: SILVER-projektin esikaupallinen hankinta testivaiheessa

Elokuussa kokoontunut kansainvälinen asiantuntijaraati päätti valita kahdesta hakijasta vain toisen SILVER-projektin esikaupallisen hankinnan kolmanteen vaiheeseen.
Kolmannen vaiheen tavoitteena on testata ratkaisun käytettävyys aidoissa olosuhteissa.Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki projektikonsortioon kuuluvat hankkijaorganisaatiot testaavat ratkaisua kevään 2016 aikana.
SILVER-projektin tavoitteena on löytää esikaupallisen hankintaprosessin avulla uusia teknologioita ja palveluja, joiden avulla voidaan tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista kotona. Taustalla on huoli siitä, miten tulevaisuudessa voidaan vastata yhä kasvavan kotihoidon asiakaskunnan tarpeisiin. Toisaalta ikääntyneiden mahdollisuus itsenäiseen elämään parantaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisesta tuesta.

LEA – Älykäs hoivarobotti

Kolmanteen vaiheeseen eteni Robot Care Systemsin kehittämä hoivarobotti muistuttaa perinteistä rollaattoria, mutta siihen on lisätty runsaasti sensoreita ja muita komponentteja tuomaan älykkyyttä. Lisäksi suunnittelussa on kiinnitetty runsaasti huomiota käyttäjäystävälliseen muotoiluun ja fyysiseen käytettävyyteen.

Tämä LEA:ksi nimetty hoivarobotti voi tukea ikääntyneitä monin eri tavoin niin fyysisesti kuin kognitiivisesti. LEA voi auttaa ikääntyneitä hyvinkin konkreettisesti esimerkiksi antamalla tukea liikkumiseen kotona ja tuolilta nousemiseen. Tätä kautta LEA edesauttaa myös toimintakyvyn säilymistä ja vaikuttaa hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.

LEA voidaan myös ohjelmoida muistuttamaan lääkkeiden ottamisesta tai kotihoitajan tulosta. Etenkin lievästi dementoituneille kotihoidon asiakkaille tämä saattaa olla arvokas ja turvallisuutta arkeen tuova toiminto. Muistutukset tuovat myös rutiinia arkeen kun syöminen, lepo ja liikkuminen rytmittävät päivää.

– Tällä hetkellä Euroopan markkinoilta puuttuu hoivarobotti, joka on monikäyttöinen ja hinnaltaan kohtuullinen. LEA on suunniteltu siten, että siinä on voitu hyödyntää räätälöityä teknologiaa ja valmiita komponentteja juuri oikeassa suhteessa. Näin valmistuskustannukset on saatu alhaisiksi ja toiminnallisuudet monipuolisiksi. Meillä onkin suuret odotukset, kun LEA tuodaan markkinoille loppuvuodesta 2016, kertoo Maja Rudinac, Robot Care Systems:in toimitusjohtaja.

Testaukset Oulussa ja Vantaalla

Suomessa LEAa testataan kolmen viikon ajan Vantaan ja Oulun kaupungeissa huhtikuun 2016 aikana. Testeihin osallistuvat kotihoidon asiakkaat ja alan ammattilaiset, kuten fysioterapeutit ja kotihoitajat. Testipaikkoina toimivat niin yksityiskodit kuin kuntoutusyksiköt. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman kattavasti palautetta, jotta tuotetta voidaan kehittää edelleen käyttäjien toiveita ja tarpeita paremmin vastaavaksi.
Testausten jälkeen Robot Care Systems kehittää edelleen tuotettaan ja laatii päivitetyn kuvauksen lopputuotteesta. Esikaupallisen hankinnan periaatteiden mukaisesti sekä immateriaalioikeudet sekä prototyypit säilyvät kolmannen vaiheen jälkeenkin yrityksellä.

SILVER-projektin tulokset julki kesäkuussa 2016

Projektin päätösseminaari järjestetään kesäkuussa eHealth Week 2016 -tapahtuman yhteydessä Amsterdamissa. Seminaarissa kuullaan luonnollisesti SILVER projektin tulokset ja jaetaan kokemuksia niin ostajien kuin ratkaisun kehittäjienkin näkökulmasta. Erityisesti projektissa kehitetty yhteiseurooppalainen esikaupallinen hankintaprosessi dokumenttipohjineen onkin jo herättänyt laajaa kiinnostusta julkisella sektorilla.
SILVER-projekti päättyy elokuussa 2016 kolmannen vaiheen tulosten arviointiin. Tämän arvioinnin suorittaa sama asiantuntijaraati ja sen jälkeen kaupungit voivat halutessaan hankkia LEA-hoivarobotin normaalin hankintaprosessin mukaisesti.

www.silverpcp.eu

[vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-112841″]

Lue myös