Itseajavat sähköautotkin voivat aiheuttaa ruuhkia – ovatko robottibussit ratkaisu?

Artikkelikuva: Itseajavat sähköautotkin voivat aiheuttaa ruuhkia – ovatko robottibussit ratkaisu?

Ilmastonmuutokseen etsitään kuumeisesti ratkaisukeinoja. Joukkoliikenne on yksi ilmeisimmistä keinoista vähentää liikenteen päästöjä, mutta sen markkinaosuus on kuitenkin viime vuosina pysynyt suunnilleen samana. Robottibusseilla voi olla merkittävä vaikutus joukkoliikenteen houkuttelevuuteen.

Päästöttömän pyöräilyn ja kävelyn suosio on toki lisääntynyt, mutta samalla myös henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Vaikka henkilöautojen tekniikka kehittyy ja autokohtaiset päästöt vähenevät, se ei riitä, eikä ratkaise kaupunkiympäristöön liittyviä ongelmia. Kaikesta autoliikenteestä aiheutuu myös melua sekä hiukkaspäästöjä ja kaikki autot eivät pian mahdu kaupunkiin. Ruuhka on silti ruuhka vaikka se koostuisi itse ajavista sähköautoista. Jo nyt suurin osa Suomen ja maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja tahti vain kiihtyy. Jotain muuta siis pitää keksiä kuin henkilöautot.

Jos halutaan ihmisen mittakaavan soveltuvaa kaupunkirakennetta, missä etäisyydet ovat mukavasti myös kävelyyn ja pyöräilyyn soveltuvia, joukkoliikenne on ehdoton edellytys. Joukkoliikenteen yhteisistä eduista huolimatta on selvää että kuluttajat tekevät valintansa henkilökohtaisin perustein, sen perusteella mikä tuntuu sopivan heidän tilanteeseensa parhaiten. Palveluiden käyttökokemus ratkaisee eikä joukkoliikenne ainakaan vielä tarjoa ratkaisua jokaiseen käyttötapaukseen.

Itseajavien ajoneuvojen ja erityisesti robottibussien kehitys voi kuitenkin muuttaa tilannetta. Jos teknisen kehityksen lupaukset käyvät toteen, joukkoliikenteen kustannustehokkuus voi nousta huomattavasti, jolloin palvelun saatavuus ja laatu paranee. Käyttäjäkokemukseen sillä on suuria vaikutuksia:

1. Palvelun fyysinen helppous

Alentuneet käyttökustannukset mahdollistavat kannattavan joukkoliikenteen alueilla tai linjoilla joihin nykyinen palvelutarjonta ei ulotu. Tiheän joukkoliikenneverkon äärelle pääseminen ei tällöin vaadi suurtakaan fyysistä ponnistusta. Kutsupohjainen liikenne voi tulla lähes kotiovelle.

2. Palvelun kognitiivinen helppous

Palvelu on aina saatavilla ja sen käyttäminen onnistuu ilman mainittavaa aivotyötä. Aikatauluja ei tarvitse selailla jos vuoroväli on tarpeeksi tiheää ja kattavaa läpi vuorokauden. Tämä toteutuu jo nyt niillä alueilla ja aikoina, missä on tiheä joukkoliikenne, mutta automaatio voi huomattavasti laajentaa palvelun saatavuutta.

3. Luottamus ja hallinnan tunne

Edellä mainituista ominaisuuksista ja automaation tuottamasta tasaisesta laadusta muodostuu luotettava käyttökokemus. Kuluttaja voi olla varma että kellonajasta ja paikasta riippumatta, tiheän joukkoliikenneverkon vaikutusalueella pääsee aina liikkumaan haluamaansa paikkaan.

Joukkoliikenteen palvelukokemukseen vaikuttavat tietenkin myös muutkin asiat, kuten hinta ja maksamisen helppous, infrastruktuurin laatu sekä turvallisuus. Robottibussit voivat kuitenkin olla yksi merkittävä tekijä, jolla edistetään joukkoliikennettä ja liikenteen kokonaisuutta. Joukkoliikenteen lisäksi matkustuskokemus syntyy myös muista liikennemuodoista. Yleisesti puhutaankin matkaketjuista ja MaaS-palveluista (Mobility as a Service), eli siitä miten eri liikennemuotoja voidaan yhdistää saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön, kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa. Älykkään liikenteen edistäminen kuuluu Forum Viriumin keskeisiin tavoitteisiin.

Helsinki on erinomainen testialusta älykkäiden liikenneratkaisujen kokeiluihin. Helsingissä on toteutettu useita robottibussi- ja muita älykkään liikkumisen kokeiluja, joissa Forum Viriumin on ollut merkittävänä yhteistyökumppanina. Kokeilut ovat jatkumoa, missä teknologiaa testataan asteittain haastavimmissa ympäristöissä ja opit siirtyvät projektista toiseen. Kesällä 2019 käynnistyy Sohjoa Baltic -projektin robottibussikokeilu Helsingissä ja MySmartLife-projektin robottibussi jatkaa viime vuonna Kivikossa alkanutta kokeilutoimintaa. Forum Viriumin koordinoima FABULOS-hanke on myös käynnissä. Siinä tullaan liikennöimään usealla robottibussilla vuonna 2020.

Lue lisää Forum Viriumin meneillään olevista projekteista verkkosivuiltamme.

Robottiautojen projekteja Suomessa

  • 2015 CityMobil2. Vantaa, Kivistö. EasyMile-bussi kulki noin kilometrin matkan Kivistön asemalta Vantaan asuntomessualueen läheisyyteen aidattua, muulta liikenteeltä suljettua kevyen liikenteen väylää pitkin
  • 2016–17 SOHJOA 6Aika. Helsinki, Hernesaari. Tampere, Hervanta. Espoo, Otaniemi. EasyMile-bussi ajoi tieliikenteen seassa. Projektin tarkoituksena oli selvittää ajoneuvon toimivuutta Suomen olosuhteissa.
  • 2018–20 Helsinki RoboBusLine, osa My Smart Life projektia. Navya-bussi liikennöi tieliikenteen seassa Helsingin Kivikossa jatkuvana palveluna. Bussi näkyi HSL:n palveluissa linjatunnuksella 94R. Kokeilu jatkuu kesällä 2019 uudessa paikassa.
  • 2018–19 Sensible4. Testejä ensin Renault Twizystä muokatuilla autoilla, joissa Sensible4:n ohjelmisto. Tavoitteena soveltuvuus haastaviin sääolosuhteisiin. Kehitteillä uusi Gacha-bussi, yhteistyössä MUJI:n kanssa. Ajoreittejä Muoniossa, Vantaalla, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Espoossa.
  • 2016–19 VTT. Robottiauto “Marilyn”, Citroën C4:stä muokattu automaattiajoneuvo. Robottiauto “Martti”, Volkswagen Touaregista muokattu automaattiajoneuvo. Sensoritekniikan ja 5G ratkaisujen kehitystä, erityisesti haastaviin sääolosuhteisiin.
  • 2018–19 Maanmittauslaitos, Arctic Winter Vision. Ford Mondeosta muokattu testiajoneuvo. Sensoridatan sovellusten kehitystä.
  • 2017–20 Sohjoa Baltic. Robottibussiliikenteen konseptointia, tutkimusta ja vaikutusten arviointia EU-projektissa. Robottibussi liikennöi ensi kesänä Helsingissä kaupunkimaisessa ympäristössä muun liikenteen seassa.
  • 2017–20 FABULOS. Esikaupallisen hankinnan ja robottibussiliikenteen kokeilua EU-projektissa. Vuonna 2020 usealla robottibussilla toteutettu joukkoliikennereitti kaupunkimaisessa ympäristössä muun liikenteen seassa ja niin että ajoneuvo on etäohjauksessa.

Kuva: Ruska Tapiovaara / Forum Virium Helsinki

Lisätietoja

Kuva

Jari Honkonen

#smartcity #smartmobility #userexperience #servicedesign #openinnovations
puh. +358 40 663 6668
jari.honkonen(at)forumvirium.fi

Lue myös