Tavaroiden äly pilveen, palvelut pyydetään tavaroilta, tavaroiden WWW syntyy

Artikkelikuva: Tavaroiden äly pilveen, palvelut pyydetään tavaroilta, tavaroiden WWW syntyy

Kuvittele, jos voisit tavaraa tai tilaa osoittamalla vuokrata sen, tai tilata sille huollon. Tavaroissa ja tiloissa ei tarvita omaa elektroniikkaa tai älyä. Älypuhelin tai lisätyn todellisuuden lasit käyttäjällä, yksilöllinen tunniste tavarassa tai tilassa ja äly pilvipalveluissa riittää. Avoin ja riippumaton www-tyyppinen rajapinta syntyy!

Thing2Data-hanke käynnistyi laajan konsortion päätöksellä huhtikuussa. Konsortio on nyt entisestään laajentunut. Määritystyö ja toteutus ovat edenneet ripeästi. Ensimmäinen palvelutaso on jo toteutettu ja esiteltävissä. Hankkeen kunnianhimo on kasvanut. Järjestelmän palvelut ulottuvat tavaroiden hallinnoinnista asiakirjahallintaan, lisättyyn todellisuuteen ja IoT-toimintoihin. Alusta on OmaData-vaatimusten mukainen.

Hankkeen on käynnistänyt Sovelto osana Suomi 2.0 -uudistusohjelmaansa. Hankekonsortion osallistujiksi ilmoitettiin julkistusvaiheessa seuraavat organisaatiot: Cursor, Fujitsu, Huoltovarmuuskeskus, Innofactor, Kouvola Innovation, Liikennevirasto, LVM, Microsoft, Tieto, Vantaan kaupunki ja VR. Uusina jäseninä hankkeeseen ovat liittyneet Magic Add, Helsingin kaupunki/Forum Virium Helsinki, HSY, OP ja Puolustusvoimat.

Ensimmäinen palvelutaso toteutettu ja sisältää OmaData -valmiudet

Hanke toteuttaa pilvipalvelualustan, johon kukin yksilöllisesti tunnistettu tavara voi tietonsa ja älynsä liittää. Kukin Thing2Data-palveluntarjoaja saa valmiuden perustaa omia palveluitaan ja ne ovat lähtökohtaisesti keskenään yhteensopivia. Nyt on toteutettu ensimmäinen Thing2Data-arkkitehtuurin palvelutaso sisältää yksilöllisesti tunnistetun tavaran tai tilan perustietojen käsittelyn ja tavaroiden väliset riippuvuussuhteet.

Jo toteutettu osuus sisältää myös Thing2Data-palvelun sisäiset tietoturvaominaisuudet. Käyttöoikeudet ovat tavara-, asia- ja roolikohtaisia. Käyttöoikeuksissa on huolehdittu hallitusohjelmassa mainitusta OmaData – valmiudesta, eli turvallisista menettelyistä, joiden avulla kukin tiedon omistaja voi hallita omia tietojaan ja jakaa itse valitsemilleen toimijoille oikeuksia tietoihin asiakohtaisesti. Thing2Data on toistaiseksi ensimmäinen OmaData-valmiuksin varustettu yleinen asianhallinnan alusta.

Kokeilusovelluksia kaikille päätelaitteille

Thing2Data-palveluita käytetään mobiileista päätelaitteista ja organisaatioiden operatiivisista tietojärjestelmistä. Hankkeessa on nyt toteutettu yksinkertaiset kokeilusovellukset Applen, Googlen ja Microsoftin alustoille eli iPhone/iOS- sekä Android- ja Windows 10/Hololens -laitteisiin. Sovelluksia ovat ohjelmoineet useat eri henkilöt. Rajapinta mobiilisovellusten tekoon on helppo siten, että hyvinkin yksinkertaisella työllä ”appsikehittäjät” voivat toteuttaa tavaroita, tiloja ja muita asioita käsitteleviä sovelluksia. Nämä sovellukset ovat automaattisesti keskenään yhteensopivia, jakavat samat tavaratiedot ja tietoturva- ja OmaData -ominaisuudet sekä palvelupyynnöt tavaroilta niitä palveleville toimijoille syntyvät sovelluksiin automaattisesti pilvipalvelun toimesta.

Määritystyön neljä palvelutasoa valmiina

Järjestelmän toiminnallisista ominaisuuksista on ennen määritystyötä keskusteltu satojen yritysjohtajien ja asiantuntijoiden kanssa. Konsortion jäsenet ovat osallistuneet monissa ohjausryhmissä määritystyöhön ja sen ohjaamiseen sekä hyväksymiseen. Neljä viidestä Thing2Data -palvelutasosta on nyt määritystyön osalta valmistunut kattaen jo toteutetun perustoiminnallisuuden tason 1, tason 2, eli palveluiden hajautuksen toisistaan riippumattomille palveluntarjoajille, tason 3, eli tavaroiden ja muiden asioiden automaattisesti tarjoamat palveluvalinnat ja tason 4, IoT-laitteiden ja keinoälyn yhdistämisen järjestelmään. Näiden osalta toteutustyö etenee aikataulun mukaan. Paikkatietojen käyttöön ja maksuliikenteeseen liittyvä määritystyö, eli taso 5 määritys on käynnistymässä.

Merkittävä keksintö: Palvelut pyydetään tavaroilta, tavaroiden www -ominaisuus

Thing2Data yksinkertaistaa radikaalisti yhteisiin tavaroihin ja jaettuun tietoon liittyvää kehitystä. Se tekee erilaisista palveluista yhteensopivia ja synnyttää yhteiskäyttöisen, avoimen ja tietoturvallisen tavaroiden internetin. Kukin yksilöllisesti tunnistettava esine, asiakirja tai muu asia tietää, kuka sen tietoja saa käsitellä milläkin tavoin. Kuhunkin asiaan voidaan määritellä palveluita. Esimerkiksi huone voi tarjota palveluna valojen sytyttämisen tai siivouksen. Käyttäjä näkee kännykässään tämän palvelun ja voi sen valita. Thing2Data ohjaa huoneen palvelupyynnön oikealle toimijalle. Ravintolassa tämä voisi toimia siten, että pöydän tunnisteen avulla valitaan kännykästä valojen sytyttäminen. Pöytään liittyvä Thing2Data-määritys ohjaa pyynnön vaikkapa hovimestarille tai robotille, joka saapuu sytyttämään kynttilät.

Tämä raflaava esimerkki osoittaa, kuinka sovellukset voivat käynnistää tavaroihin liittyviä toimintoja tietämättä, kuka ne suorittaa tai, miten ne suoritetaan. Mobiilisovelluksen ohjelmoijan ei edes tarvitse tietää, mitä palveluita kukin tavara tarjoaa. Tämä keksintö erottaa käyttäjien sovellukset palveluntarjoajien järjestelmistä samalla tavalla kuin www-selaimet on erotettu www-palveluiden tekniikasta.

Tämä avaa täysin uudentyyppisen, helppokäyttöisen ja helposti ohjelmoitavan tavan olla vuorovaikutuksessa tavaroiden ja niihin liittyvien palveluiden kanssa. Käyttäjän ei siis tarvitse käyttää palveluntarjoajan sovellusta eikä käyttäjän sovelluksen edes tarvitse tuntea sitä. Riippumattomuudesta huolimatta kumpikin osapuoli saa varmennetun, tarvittaessa laskutuskelpoisen merkinnän palvelun pyytämisestä ja vastaanottamisesta. Tässä kuvattu, niin kutsuttu palvelutransaktiokäsite, on globaalisti ainutkertainen ja on nyt siirtymässä toteutusvaiheeseen.

Thing2Data paikkatietokannaksi

Thing2Data on tunnistustapariippumaton järjestelmä. Yksilöivä tunniste voi siis olla esimerkiksi ajoneuvon rekisterilaatta. Tunnisteen ja mahdollisen rekisterin perustajan tiedoista synnytetään yksilöllinen identiteetti, jota Thing2Data käyttää. On myös mahdollista luoda identiteettejä ilman varsinaista tunnistetta. Thing2Data-konsortio on päättänyt laajentaa toiminnallisuutta siten, että tavaran tai asian paikkatieto voi olla tunnistavana tekijänä identiteetin löytämisessä. Näin esimerkiksi pysäkillä olija voisi löytää aikataulutiedot sijaintinsa mukaan. Tämä ominaisuus tulee helpottamaan erityisesti rakennetun ympäristön rakenteiden ja kiinteästi asennettujen laitteiden löytämistä Thing2Data -järjestelmästä.

Rajapintojen julkaisu ja Hackathon

Thing2Data julkaistaan 3. tason toteutuksen jälkeen avoimena rajapintana ja testiympäristönä kokeilijoiden käyttöön keväällä 2017. Tässä yhteydessä konsortion valtuuskunta on päättänyt järjestää hackathon-kilpailun, jossa sovelluskehittäjät kilpailevat siitä, kuka rajatussa ajassa saa hyödyllisimmän tai kiinnostavimman Thing2Data-yhteensopivan mobiilisovelluksen kehitettyä. Konsortio on listannut rajapintamäärityksiään testatakseen kymmeniä mahdollisia sovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin omien tavaroiden hallinnoinnista vanhustenhuoltoon, kiinteistöjen kunnossapitoon, rakentamiseen, museoihin, jakamistalouteen ja moniin muihin tehtäväalueisiin, joissa yhteinen tieto tavaroista ja asioista kulkee organisaatiorajojen yli tietoturvallisesti.

Lisätiedot:

Thing2Data -valtuuskunnan puheenjohtaja, Risto Linturi 050 511 4332
Palvelupäällikkö, Thing2Data-koordinaattori, Pirjo Jarva

Lue myös