Rekrytoimme: Kumppanikoodari, kaksi paikkaa, määräaikaiset työsuhteet

Artikkelikuva: Rekrytoimme: Kumppanikoodari, kaksi paikkaa, määräaikaiset työsuhteet

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Haemme nyt kahta kumppanikoodaria määräaikaisiin työsopimuksiin sekä FinEstSmart projektiin (24kk) että toimeksiantoon (10kk).

Etsimme nykyaikaiset web-teknologiat tuntevia monipuolisia kehittäjiä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot suomen ja englannin kielellä. Toivomme, että hallitset HTML5 single page -applikaatiot, mutta myös backend-puolen REST-rajapinnat ja osaat toimia osana erilaisten asiantuntijoiden muodostamaa tiimiä. Lisäpisteitä saat avoimen lähdekoodin kokemuksesta sekä innostuksesta kaupungin kehittämiseen ja uudistamiseen.

Ohjelmointitaito on ehdoton vaatimus työssä ja avoimet työskentelytavat, dokumentointi ja ylläpitovaiheen miettiminen ovat sinulle luonteva osa työnkuvaa. Tehtävään valittavat henkilöt eivät myöskään vierasta käyttöliittymien kehittämistä suoraan kaupunkilaisille ja näkevät merkitykselliseksi myös kaupungin työntekijöiden osaamisen vahvistamisen erityisesti datan avaamisen ja hyödyntämisen osalta.

Työnsä tulosten kautta kumppanikoodarit edistävät avoimena datana saatavilla olevien tietovarantojen hyödyntämistä niin organisaation sisällä kuin koko kaupunkiyhteisössä. Työssä katsotaan eduksi avoimen datan tuntemus sekä tuotantokäytön rajapintaratkaisuille asettamien vaatimusten ymmärtäminen. Työ edellyttää kokemusta rajapinnoista ja niiden hyödyntämisestä sovelluskehityksessä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista, innovatiivista ja itsenäistä työskentelyä.

FinEstSmartMobility ja älykäs liikenne (24kk), työ alkaa heti

Haluatko rakentaa parempia tulevaisuuden digitaalisia kaupunkipalveluita? Etsimme kehittäjää mukaan IoT-tiimiimme kehittämään uusia, kokeellisia ja kunnianhimoisia ominaisuuksia kaupungin avoimen lähdekoodin digipalveluihin (esim. avoimen lähdekoodin reittiopas Digitransit, Helsinki App). Voisiko reittiopas löytää katupölystä vapaan reitin kohteeseen? Voisiko kaupunkilainen jakaa itse keräämäänsä sensoridataansa yhteisiin IoT-palveluihin? Voisiko reittiopas löytää perille Tallinnaan asti? Näitä ja muita käyttötapauksia luotaamme uusissa innovaatiohankkeissa, joihin tarvitsemme tekijöitä.

Kehittämistyö tapahtuu osittain HSL:n avoimen lähdekoodin tiimin yhteydessä ja sen ensijaisena kohteena mm. Digitransit, OpenTripPlanner, MQTT, reititysalgoritmiikka, frontend-kehittäminen, reaaliaikaisten sensoriympäristöjen hyödyntäminen mobiilipalveluissa.

Avoin ohjelmistokehitys, toimeksianto (10kk)

Roolisi eri projekteissa voi vaihdella ohjelmoijasta tekniseen projektipäällikköön. Toimeksiannon puitteissa kehitetään ketterästi palveluita kaupunkilaisille ja kaupungin toimialoille. Kehitystyö on nähtävissä osoitteessa https://github.com/City-of-Helsinki.  Palvelukehitystä tehdään DevOps-asenteella ja keskiössä ovat ohjelmointirajapinnat ja kaupunkiyhteiset palvelut, kuten Varaamo, Kerro kantasi, Ulkoliikuntakartta, Pääkaupunkiseudun palvelukartta ja Päätökset-palvelu. Teknologiat, joilla edellämainitut palvelut on kehitetty ovat näkyvissä hakemuslomakkeessa.

Hakuaika paikkoihin on päättynyt 28.2.2017.

Lisätietoja antaa Hanna Niemi-Hugaerts puh: +358 40 674 9911, tiistaina  21.2.2017 kello 12-13.

Lisätietoja

Olethan yhteydessä tiistaina  21.2.2017 kello 12-13. Kiitos!

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API
puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Lue myös