Projektiesittely ---

URBANEssa ratkotaan viimeisen kilometrin haasteita kaupunkilogistiikassa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Tavoite

Nelivuotisen URBANE-hankkeen tavoitteena on kokeilla erilaisia viimeisen kilometrin ratkaisuja kaupungeissa, jotta kaupunkilogistiikan jakelun aiheuttamia ruuhkia ja päästöjä voitaisiin vähentää. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään uusia ratkaisuja, kuten autonomisia jakelualustoja sekä haetaan kaupallisesti toimivia toimintamalleja viimeisen kilometrin haasteisiin.

URBANE-hankkeessa uusia ratkaisuja kokeillaan Helsingissä, Thessalonikissa (GR), Valladolidissa (ES), Bolognassa (IT), Karlsruhessa (DE) ja Barcelonassa (ES). Helsingin pilotoinnin toteuttavat tavarankuljetus- ja logistiikkayhtiöryhmä DB Schenker sekä autonomisia jakelualustoja kehittävä LMAD-yritys ja autonomisia ratkaisuja kehittävä yritys SOBEN (TwinswHeel) yhdessä Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kanssa.

URBANE-projektissa Helsingin pilotit rakentuvat aiemmin mm. Last Mile Autonomous Delivery (LMAD) -projektissa tehdylle työlle; Helsingissä on onnistuneesti testattu LMADin GIM Roboticsin pohjalle rakennettua robottia kaupunkilogistiikassa Baanalla ja Jätkäsaaren alueella yhdessä DB Schenkerin kanssa. URBANEssa tunnistetaan ja testataan uusia käyttötapauksia, joissa uusilla ratkaisuilla voidaan helpottaa viimeisen kilometrin logistiikkaa tiheästi asutuissa kaupunginosissa näin vähentää liikennettä raskailla ajoneuvoilla. 

Kesto, rahoitus, partnerit

  • Kesto: 1.9.2022–28.2.2026
  • Projekti saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Europe -tutkimusrahoitusohjelmasta. Projektissa on mukana 41 kumppania ja sen kokonaisbudjetti neljälle vuodelle on noin 11 miljoonaa euroa. Forum Virium Helsinki on mukana hankkeessa sen kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan, ja sen osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 96 250 euroa.
  • Hanketta koordinoi Inlecom Innovations (GR). Forum Viriumin lisäksi Suomesta kumppaneina ovat mukana myös Helsingin kaupunki, LMAD ja DB Schenker.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Viriumin roolina on tukea Helsingissä tehtävää pilotointia: tunnistaa uusia käyttötapauksia ja pilotointikohteita- ja kumppaneita autonomisille jakeluroboteille ja tuoda konsortioon ymmärrystä autonomisten ajoneuvojen mahdollisuuksista sekä haasteista Helsingissä. Forum Virium tekee yhteistyötä hankekonsortion kanssa tutkimusyhteistyön ja datankeruun osalta sekä osallistuu hankkeessa rakennettavan innovaatioalustan kehittämiseen.

Hyödyt Helsingille

Helsingin pilotista saadaan tietoa esimerkiksi kuormapyörien ja autonomisten jakelurobottien tuomista mahdollisuuksista ja haasteista viimeisen kilometrin osalta. Hankkeessa tunnistetaan ja kokeillaan uusia tapoja vähentää päästöjä ja ruuhkia kaupungissa hyödyntämällä uusia ratkaisuja. Lisäksi saadaan parempaa ymmärrystä siitä, mitä autonomisten robottien käyttö kaupunkitilassa tarkoittaa asukkaiden ja kaupungin näkökulmasta.

Video aiemmasta pilotista:

Artikkelin kuva: Vesa Laitinen, Forum Virium Helsinki