Projektiesittely ---

Urban Eco Islands kehitti saaristomatkailua digiratkaisuilla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Urban Eco Islands -hankkeessa nostettiin Helsingin Vasikkasaari ja Tallinnan Aegnan saari uudenlaisiksi älykkäiksi luontomatkailukohteiksi.

Tavoite

Saaria kehitettiin matkailun ehdoilla herkkää saaristoluontoa kunnioittaen. Samalla tutkittiin, miten elämyksellistä ja kestävää matkailua voidaan edistää uusilla, innovatiivisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Alueita pyrittiin kehittämään yhdessä kävijöiden kanssa lisäämällä luonto- ja ympäristötietoisuutta sekä houkuttelevuutta niin paikallisille kuin matkailijoillekin. Kerättyä sensoritietoa visualisoitiin ja jatkojalostettiin, jotta voitiin nähdään laajemmin miten alue kiinnostaa kävijöitä.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin rahoitti Interreg Central Baltic.
  • Kokonaisbudjetti oli 1 093 705 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 349 173 euroa.
  • Projekti kesti huhtikuusta 2019 kesäkuuhun 2021.
  • Yhteistyökumppaneita olivat Stockholm Environment Institute, Tallinnan kaupunki, Helsingin kaupunki ja Forum Virium Helsinki.

Forum Viriumin rooli

Forum Virium vastasi hankkeessa ympäristöä suojelevien ja kävijöitä houkuttelevien digitaalisten ratkaisujen kehittämisestä ja mallintamisesta. Aihekohtaisin työpajoin FVH myös kartoitti eri sidosryhmien tarpeita ja toiveita sensorikokonaisuutta silmälläpitäen – aina harrastajista julkisiin toimijoihin. Lisäksi kokeiltiin erilaisia off-grid -ratkaisuja virran ja verkkojen suhteen sekä dokumentoitiin opit.

Sensoreiden avulla voitiin seurata esimerkiksi reittien käyttöä ja sitä, miten herkkä luonto säilyy. Luotiin ikään kuin uusi tapa kokea saaristo. Ratkaisuilla pyrittiin tarjoamaan lisää koettavaa; kävijät voivat jatkaa luontokokemuksia vierailun jälkeenkin.

Hyödyt Helsingille

Urban Eco Islands -projekti paransi sekä Vasikkasaaren että Aegnan saaren kestävää virkistyskäyttöä uusilla retkeilyrakenteilla sekä parantamalla saarten opasteita niin itse saarissa kuin digitaalisten oppaiden muodossa. Vasikkasaareen voi nyt myös tutustua virtuaalisesti. Kaupunkilaisille syntyi hankkeen myötä myös mahdollisuus säilyttää herkkää saaristoa ja luontoa kerättyjen tietojen pohjalta sekä halutessaan mahdollisuus osallistua tiedon keräämiseen välittämällä tietoa ja havaintoja luonnosta.

Keräämällä tietoa sensorein, kansalaistieteen menetelmin sekä lennokein saariympäristöstä ja esittämällä se intuitiivisessa ja mielenkiintoisessa muodossa kävijä pystyi tutustumaan saareen ja sen olosuhteisiin ennen sinne menemistä. Käyttäjäystävällinen tietonäkymä oli tämän tavoitteen kannalta keskiössä ja onkin FVH:n tärkeimpiä tehtäviä projektissa.

Vasikkasaaren ja Aegna-saaren kaksivuotisen kehitysprojektin aikana laadittiin opas lähivirkistysmatkailun kehittämiseen saaristossa esimerkiksi

Projektin saavutukset

Projekti auttoi ymmärtämään tarkemmin sähköttömän ympäristön kehitysmahdollisuuksia ja tarpeita. Pienivirtaisten antureiden ja laitteiden testaaminen antoi paljon tietoa teknologian nykytilasta. Lisäksi kansalaistieteen modernit sovellutukset tulivat tutuiksi ja antoivat lisää työkaluja tulevaisuuden tekemiselle. Kaupunkikeskittymien lähistöllä olevien luontokohteiden kehittämisen avuksi luotu opas kiteyttää opit ja työkalut hyvin yksiin kansiin. Strategiakehittämistyökalu edesauttaa kehittämistoimenpiteitä entisestään. Työkalu on tarkoitettu helpottamaan lähivirkistyssaarten virkistys- ja matkailukäytön kehittämistä ennakoivasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Projektin oppaat ja materiaalit

Lisätietoja

Kuva

Veli Airikkala

#urbanecoisland #urbanage
puh. +358 50 522 9985
veli.airikkala(at)forumvirium.fi

Kuva


Avaa tästä uusi sivu ja tutustu reaaliaikaiseen anturidataan Vasikkasaaresta!

Kuva


I. Vasikkasaaren virtuaalikierros

Avaa Vasikkasaaren virtuaalikierros uuteen ikkunaan tästä linkistä.

Virtuaalikierroksen toteutti Northman VR

Kuva


II. Luonnon kulumista seurannut pilotti ja NDVI-indeksimittaukset

Dashboard: https://uei.zerogravity.fi/webapp/
Metodi: Project_report_on_vegetationanalysis
Raportti: final_report_Urban_Eco_island29102020

Pilotin toteutti Zero Gravity

III. Kävijäseurantapilotti: Bluetooth-laitteiden anonyymi seuranta

Raportti: Vasikkasaari Hypercell Loppuraportti 28-10-2020

Pilotin toteutti Hypercell

Kuva

Interreg logo

Kuva

eu-flag

Kuva

urban eco islands logo color rgb

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!