Projektiesittely ---

SILVER – Uusia malleja julkisiin hankintoihin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Esikaupallisten julkisten hankintojen hyödyntämistä kokeillaan ensimmäistä kertaa Suomessa.

Käytännössä testataan sitä, miten julkinen sektori voi uudistaa palvelujaan hankkimalla tuotekehitystyötä ja innovatiivisia ratkaisuja markkinoilta.

SILVER-projektin ensimmäisenä tavoitteena on määritellä EU-maiden oloihin sopiva esikaupallisten hankintojen prosessi sekä toteuttaa sen mukainen hankinta. Ajatuksena on, että kehitetty prosessi otetaan laajamittaisesti käyttöön Euroopassa projektin päätyttyä.

Esikaupallisen hankinnan prosessi on kolmivaiheinen. Ensin testataan lupaavimpien teknologioiden ja ehdotusten soveltuvuus. Parhaat ideat kehitetään prosessin toisessa vaiheessa prototyypeiksi. Kolmannessa vaiheessa parhaista prototyypeistä kehitetään testituotteita ja palveluita todennetaan ja vertaillaan aidoissa olosuhteissa.

Kohteena ikäihmisten palvelut

SILVER-projektin toisena tavoitteena on synnyttää innovaatioita, jotka parantavat ikäihmisten elämänlaatua tukemalla itsenäistä selviytymistä kotona. Lisäksi pyritään tuottamaan kotihoidon palveluja nykyistä tehokkaammin.

Projektissa hankitaan uutta teknologiaa tai robotiikkaa, joka tukee edellä mainittuja tavoitteita. Tästä tulee myös projektin nimi, joka on lyhenne sanoista Supporting Independent Living of the Elderly through Robotics.

Hoivarobotti testauksessa Suomessa

Esikaupallisen hankinnan ensimmäiseen vaiheeseen valittiin yhteensä seitsemän ratkaisuja, joista kolme eteni toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa rakennettiin toimivat prototyypit, joiden perusteella esikaupallisen hankintaprosessin kolmanteen vaiheeseen valikoitui Robot Care Systemsin kehittämä hoivarobotti. Se muistuttaa ulkonäöltään perinteistä rollaattoria, mutta siihen on lisätty runsaasti sensoreita ja muita komponentteja tuomaan älykkyyttä.

LEA (Lean Elderly Assistant) -hoivarobotti voi tukea ikääntyneitä arjessa monin eri tavoin. LEA antaa konkreettista tukea liikkumiseen kotona ja edesauttaa näin toimintakyvyn säilymistä. Tämä puolestaan vaikuttaa ikäihmisten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Lisäksi LEA voidaan ohjelmoida muistuttamaan esimerkiksi lääkkeiden ottamisesta tai kotihoitajan tulosta.

LEA_1

Hoivarobottia testattiin kevään 2016 aikana kaikissa partnerimaissa mukaan lukien Oulun ja Vantaan kaupungeissa. Testien tavoitteena oli kerätä mahdollisimman kattavasti palautetta, jotta hoivarobottia voidaan kehittää edelleen käyttäjien toiveita ja tarpeita paremmin vastaavaksi. Tavoitteena on saada hoivarobotti kaupalliseen tuotantoon vuoden 2017 kuluessa.

Laaja kansainvälinen konsortio

Forum Virium Helsinki vastaa projektin viestinnästä ja Suomen pilotin koordinoinnista sekä osallistuu esikaupallisten hankintojen prosessin kehittämiseen.

Projektia rahoittaa Euroopan unioni ja se kuuluu 7. puiteohjelmaan. Tammikuussa 2012 alkanut hanke kestää lähes viisi vuotta. Mukana on 13 organisaatiota Tanskasta, Suomesta, Alankomaista, Ruotsista ja Iso-Britanniasta. Suomesta mukana ovat Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki sekä Oulun ja Vantaan kaupungit.

Julkinen hankintayksikkö käynnistää esikaupallisen hankinnan määrittelemällä tarpeen tai ongelman, joka halutaan ratkaista – ei siis suoraan tuotetta tai palvelua, joka halutaan ostaa. Esikaupallisen hankinnan lopputuloksena on testattu prototyyppi valmiin lopputuotteen sijaan.

www.silverpcp.eu


Yhteyshenkilöt

Kuva

Anne-Mari Sandell

#robotiikka #FinEstTwins #livinglab
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

[ff id=”4″]