Projektiesittely ---

Senior Safety -projektissa kokeiltiin ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa hälytysjärjestelmää

Artikkelikuva: Projektiesittely

Senior Safety -projektissa kehitettiin ja pilotoitiin ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa vaaratilanteita ennakoivaa hälytysjärjestelmää. Ratkaisu yhdistää kodin sensoreiden datan ja mahdollistaa ennakoimaan ikääntyneen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia.

Tavoitteet

Pilotoitavan ratkaisun tavoitteena oli lisätä kotona asumisen turvallisuutta välittämällä oikea-aikaista tietoa hoitohenkilöstölle tai omaisille. Mahdollisia vaaratilanteita ennaltaehkäistään erilaisten ilmoitusten ja hälytysten avulla. Kodin sensoridataan perustuva ennakoiva ratkaisu luo turvaa asiakkaille, helpottaa hoitohenkilöstön toimintoja ja lisää omaisten mielenrauhaa.

Erityisesti IoT-tiedonsiirtoon tarkoitetun, turvallisen LoRa (Long Range) teknologian sensorit on helppo yhdistä verkkoon ja ne ovat vähävirtaisia, mikä helpottaa laitteiden käyttöönottoa ja vähentää huoltotoimenpiteiden määrää.

Senior Safety-ratkaisun toiminnallisesta muotoilusta vastasi projektin koordinaattori T.net. Politecnico di Milano vastasi tuotteen vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Tavoitteena oli kehittää loppukäyttäjien aitoihin tarpeisiin vastaava tuote, jonka suunnittelun tueksi kerätään taustatietoja haastattelujen avulla hoitohenkilöstöltä ja tuotteen kohderyhmään kuuluvilta käyttäjiltä. 

Tuotetta pilotoitiin käyttäjäkokemusten keräämiseksi Helsingissä ja Italiassa. Helsingin pilotti toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Senior Safety -projektivideo:

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankeaika on 1.1.–31.12.2022
  • Hanketta tukee EIT Digital
  • Rahoitus kokonaisuudessaan on 616 589 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 128 250 euroa.
  • Partnereina ovat Forum Virium Helsingin lisäksi T.net SpA (Italia) ja Politecnico di Milano (Italia). 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastasi Helsingin pilotin suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Pilotti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Pilottiin osallistuneet tulivat eteläisen- ja keskisen kotihoitoyksikön piiristä.

Forum Virium Helsinki toi projektiin osaamista terveys- ja hyvinvointiteknologioiden kokeilemisesta niiden aidossa testiympäristössä varmistamaan Senior Safety -ratkaisun käyttäjälähtöisen kehittämisen. 

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sai pilotista arvokkaita oppeja digitaalisista ratkaisuista, jotka voivat tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista omassa kodissaan. Senior Safety -projekti teki myös tiivistä yhteistyötä muiden Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointihankkeiden kanssa.

Artikkelin kuva: Maija Astikainen, Helsingin kaupunki