Projektiesittely ---

Senior Safety -projektissa kokeillaan ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa hälytysjärjestelmää

Artikkelikuva: Projektin esittely

Senior Safety -projektissa kehitetään ja pilotoidaan ikääntyneiden asuinympäristöön asennettavaa vaaratilanteita ennakoivaa hälytysjärjestelmää. Ratkaisu yhdistää kodin sensoreiden datan ja mahdollistaa ennakoimaan ikääntyneen hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia.

Tavoitteet

Pilotoitavan ratkaisun tavoitteena on lisätä kotona asumisen turvallisuutta välittämällä oikea-aikaista tietoa hoitohenkilöstölle tai omaisille. Mahdollisia vaaratilanteita ennaltaehkäistään erilaisten ilmoitusten ja hälytysten avulla. Kodin sensoridataan perustuva ennakoiva ratkaisu luo turvaa asiakkaille, helpottaa hoitohenkilöstön toimintoja ja lisää omaisten mielenrauhaa.

Erityisesti IoT-tiedonsiirtoon tarkoitetun, turvallisen LoRa (Long Range) teknologian sensorit on helppo yhdistä verkkoon ja ne ovat vähävirtaisia, mikä helpottaa laitteiden käyttöönottoa ja vähentää huoltotoimenpiteiden määrää.

Senior Safety-ratkaisun toiminnallisesta muotoilusta vastaa projektin koordinaattori T.net. Politecnico di Milano vastaa tuotteen vuorovaikutus- ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Tavoitteena on kehittää loppukäyttäjien aitoihin tarpeisiin vastaava tuote, jonka suunnittelun tueksi kerätään taustatietoja haastattelujen avulla hoitohenkilöstöltä ja tuotteen kohderyhmään kuuluvilta käyttäjiltä. 

Tuotetta pilotoidaan käyttäjäkokemusten keräämiseksi Helsingissä ja Italiassa. Helsingin pilotti toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankeaika on 1.1.–31.12.2022
  • Hanketta tukee EIT Digital
  • Rahoitus kokonaisuudessaan on 616 589 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 128 250 euroa.
  • Partnereina ovat Forum Virium Helsingin lisäksi T.net SpA (Italia) ja Politecnico di Milano (Italia). 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaa Helsingin pilotin suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Pilottiin osallistujat tulevat kotihoidon piiristä.

Forum Virium Helsinki tuo projektiin osaamista terveys- ja hyvinvointiteknologioiden kokeilemisesta niiden aidossa testiympäristössä varmistamaan Senior Safety -ratkaisun käyttäjälähtöisen kehittämisen. 

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala saa pilotista arvokkaita oppeja digitaalisista ratkaisuista, jotka voivat tukea ikääntyneiden itsenäistä asumista omassa kodissaan. Senior Safety -projekti tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin terveys- ja hyvinvointihankkeiden kanssa.

Artikkelin kuva: Maija Astikainen, Helsingin kaupunki