Projektiesittely ---

RIDE2RAIL tuo kimppakyydit täydentämään julkisen liikenteen tarjontaa data-integraation avulla

Artikkelikuva: Projektiesittely

RIDE2RAIL-hanke kehittää ratkaisuja ja työkaluja, joiden avulla voidaan yhdistää kimppakyytejä aikataulutettuihin kuljetuspalveluihin, kuten busseihin, raitiovaunuihin ja juniin. Hankkeen ideana on tehdä erilaiset liikkumismuodot helposti näkyviksi ja vertailtaviksi, ja lisätä samalla kiinnostusta kimppakyyteihin ja julkiseen liikenteeseen, mikä on tärkeä keino ruuhkien ja ilmansaasteiden vähentämisessä.

Projektissa integroidaan lukuisia julkisia ja yksityisiä tietoaineistoja sekä olemassa olevia liikennejärjestelmiä ja -alustoja, joiden avulla kimppakyydeistä voidaan tehdä toimiva liikkumismuoto julkisen liikenteen rinnalle. 

Tavoite

RIDE2RAIL-hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää älykkäälle liikenteelle innovatiivinen viitekehitys, joka helpottaa kimppakyytien ja julkisen liikenteen tehokasta yhdistämistä ja tehostaa samalla tarjolla olevia liikkumisen palveluja kokonaisuutena. Projektissa integroidaan lukuisia julkisia ja yksityisiä tietoaineistoja sekä olemassa olevia liikennejärjestelmiä ja -alustoja, joiden avulla kimppakyydeistä voidaan tehdä toimiva liikkumismuoto julkisen liikenteen rinnalle. 

Kesto, kumppanit ja rahoitus

  • Hanke kestää joulukuusta 2019 huhtikuuhun 2023.
  • Kokonaisbudjetti on kolme miljoonaa euroa. Forum Virium Helsingin osuus rahoituksesta on 155 000 euroa.
  • Hankkeen rahoittavat Shift2Rail -yhteishanke sekä EU:n Horisontti 2020 -ohjelma. 
  • Pääkoordinaattorina toimii UITP International Association of Public Transport.
  • RIDE2RAIL-konsortiossa on mukana 17 kumppania 10 maasta ja mukana on laaja edustus urbaanin liikkumisen toimijoita.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi hankkeen pilotointia Helsingissä yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Helsingin pilotti keskittyy parantamaan raideliikenteen ja erityisesti metron saavutettavuutta ns. viimeisen kilometrin osalta Vuosaaressa. Pilotissa on kaksi osaa, joista molempien tavoitteena on vähentää automatkoja, joissa kyydissä on vain yksi henkilö. Pilotissa testataan:

  • autonomisen bussin käyttöä esikaupunkialueilla osana multimodaalista viimeisen mailin matkaa ja yhdistettynä matkan suunnittelun sovelluksiin. 
  • RIDE2RAIL-kimppakyytialustaa integroituna olemassa oleviin liikkumisen alustoihin, kuten julkisen liikenteen reittioppaaseen. 

Hyödyt Helsingille

Hankkeen tavoitteena on vähentää yksin tehtyjä automatkoja ja edistää kimppakyytien sekä julkisen liikenteen käyttöä. Näin voidaan vähentää liikenteen päästöjä ja ruuhkia sekä tarjota kaupunkilaisille räätälöityjä liikkumisen palveluja heidän tarpeidensa mukaisesti. 

RIDE2RAIL-verkkosivut

RIDE2RAIL Twitterissä

Hankkeen rahoittavat Shift2Rail -yhteishanke sekä EU:n Horisontti 2020 -ohjelma (numero 881825.)

Kuva: FABULOS Project