Projektiesittely ---

REFILL – väliaikaisuudesta uutta kaupunkia

Artikkelikuva: Projektiesittely

Vajaakäyttöiset ja tyhjät tilat ja alueet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla, kehittää uutta sekä kokea kaupunki uudella tavalla. Väliaikaisuus mahdollistaa normeista ja vakiintuneista käytänteistä poikkeamisen, ja toimii näin innovaatioiden kasvualustana. Joissain kaupungeissa tiloja on otettu väliaikaiskäyttöön esimerkiksi aktivistien toimesta, toisissa paikalliset viranomaiset ovat itse etsineet tapoja tilapäisen käytön fasilitoimiseen.

Uusia oppeja väliaikaiskäyttöön

REFILL-projekti yhdisti kymmenen eurooppalaista kaupunkia, jotka tekivät väliaikaiskäyttöön liittyviä kokeiluja. Verkostossa oli Helsingin lisäksi mukana partnerit Amersfoortista, Ateenasta, Bremenistä, Clujista, Ghentistä, Nantesista, Ostravasta, Poznanista ja Riikasta. Kukin kaupunki on kehitti omia työkalujaan vastatakseen väliaikaiskäytön asettamiin haasteisiin.

REFILL-verkosto pyrki ratkaisemaan, miten väliaikaiskäyttö voisi jättää jälkensä kaupunkeihin – jopa pysyvästi. Tavoitteena oli oppia, miten väliaikaiskäyttöä kaupunkikehittämisen välineenä voidaan tukea ja hyödyntää nykyistä paremmin. Vastauksia haettiin kansainvälisten ja paikallisten verkostojen avulla, jakaen kokemuksia ja oppien niistä.

Verkosto jakoi tietoa parhaista työkaluista, joiden avulla väliaikaiskäyttö voi tukea kaupungin kehittämistä myös pidemmällä aikavälillä. Kaupungeissa kokeiltiin esimerkiksi tilojen välittämisen agency-mallia sekä luotiin aiheeseen liittyviä verkostoja ja digitaalisia alustoja. Osallistujamaissa syntyi myös muutoksia lainsäädäntöön. Projektin fokuksessa olivat sekä julkiset että yksityiset tilat ja rakennukset.

REFILL Helsingissä

Helsingissä selvitettiin, minkälaisia digitaalisia esteitä tai edistäjiä väliaikaiskäytölle on ja miten avointa dataa voisi hyödyntää tilojen väliaikaiskäytössä. Helsinki tutki myös miten Lab-toiminta voisi tukea tai toimia mallina väliaikaiskäytölle ja mitkä lainsäädännölliset tekijät estävät tai tukevat väliaikaiskäyttöä.

Helsinki on perusti paikallisen toimintaryhmän, joka toimi muiden tilahankkeiden rinnalla, jotta REFILLin kerryttämä osaaminen parhaiten siirtyi muihin tilahankkeisiin kaupungin sisällä. Ryhmää vetiJenni Niemiaho, joka vastasi myös Digitaalinen Helsinki -ohjelman Tilat avoimeksi -teemasta. REFILL toi väliaikaiskäytön näkökulman Helsingin muihin tilahankkeisiin, joissa oli käynnissä useita aktiviteetteja kaupungin tilojen avaamiseksi. Lisäksi projekti teki yhteistyötä väliaikaiskäytön asiantuntijoiden sekä väliaikaiskäyttöä hyödyntävien hankkeiden kanssa. Tavoitteena oli löytää Helsingille sopiva ja ominainen näkökulma väliaikaiskäyttöön.

Kymmenen kaupungin yhteistyöllä

Kansainvälinen verkosto tapasi useita kertoja ja tutustui Ghentin, Amersfoortin sekä Cluj-Napocan väliaikaiskäytön käytänteisiin. Forum Virium Helsinki koordinoi REFILL-hankkeen osuutta Helsingissä, osallistui eurooppalaisen verkoston tapaamisiin yhdessä muiden paikallisten verkoston jäsenten kanssa sekä järjesti maaliskuussa 2017 tapaamisen Helsingissä tutustuttaen kv-verkostoa kaupunkimme väliaikaiskäytön kohteisiin.

Rahoitus, kumppanit ja kesto

  • REFILL oli osa URBACT-ohjelmaa, jota rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, 28 jäsenvaltiota, Norja ja Sveitsi. URBACTin tavoitteena oli edistää kaupunkien välistä yhteistyötä ja kehittää integroituja ratkaisuja urbaaneihin haasteisiin verkostoitumalla, toisten kokemuksista oppimalla ja tunnistamalla hyviä käytäntöjä kaupunkien toiminnasta.
  • Verkostossa oli Helsingin lisäksi mukana partnerit Amersfoortista, Ateenasta, Bremenistä, Clujista, Ghentistä, Nantesista, Ostravasta, Poznanista ja Riikasta.
  • Projekti toteutettiin vuosina 2016–2018.

Projektin keskeiset tulokset

  • Avain tilankäytön tehostamiseen on digitalisaatio: tilojen saaminen esille digitaaliseen palveluun, omatoimikäytön mahdollistaminen älylukituksen sekä sähköisen maksun ja tunnistautumisen avulla. Myös tietojärjestelmien rajapintojen avaaminen on tärkeää, jos halutaan luoda toimiva ekosysteemi tilojen joustavalle käytölle.
  • Tilojen avaaminen luo parempaa kaupunkia. Kalasataman joustotilojen käyttäjät, kuten liikuntaharrastusten ja musiikkileikkikoulujen järjestäjät, ovat tuoneet uudelle asuinalueelle vipinää ja parempia palveluja.
  • Ajattele tiloja palveluna ja kokeile ensin kevyesti: kokeilut ovat mainio tapa palvelun kehittämiseen ketterästi.

Tilat avoimiksi -opas neuvoo joustotilojen käyttöön

Projektissa luotiin opas joustotilojen käyttöön. Tutustu oppaaseen täällä.

Katso video projektin tuloksista

Lisätietoa

www.fiksukalasatama.fi

@fiksukalasatama #fiksukalasatama


Kuva
Kuva