Projektiesittely ---

REFILL – väliaikaisuudesta uutta kaupunkia

Artikkelikuva: Projektin esittely

Vajaakäyttöiset ja tyhjät tilat ja alueet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla, kehittää uutta sekä kokea kaupunki uudella tavalla. Väliaikaisuus mahdollistaa normeista ja vakiintuneista käytänteistä poikkeamisen, ja toimii näin innovaatioiden kasvualustana. Joissain kaupungeissa tiloja on otettu väliaikaiskäyttöön esimerkiksi aktivistien toimesta, toisissa paikalliset viranomaiset ovat itse etsineet tapoja tilapäisen käytön fasilitoimiseen.

Uusia oppeja väliaikaiskäyttöön

REFILL yhdistää kymmenen eurooppalaista kaupunkia, jotka ovat hyödyntäneet ja tehneet väliaikaiskäyttöön liittyviä kokeiluja vähintään muutaman vuoden ajan. Verkostossa on Helsingin lisäksi mukana partnerit Amersfoortista, Ateenasta, Bremenistä, Clujista, Ghentistä, Nantesista, Ostravasta, Poznanista ja Riikasta. Kukin kaupunki on kehittänyt omia työkalujaan vastatakseen väliaikaiskäytön asettamiin haasteisiin.

REFILL-verkosto pyrkii ratkaisemaan, miten väliaikaiskäyttö voisi jättää jälkensä kaupunkeihin – jopa pysyvästi. Tavoitteena on oppia, miten väliaikaiskäyttöä kaupunkikehittämisen välineenä voitaisiin tukea ja hyödyntää nykyistä paremmin. Vastauksia haetaan kansainvälisten ja paikallisten verkostojen avulla, jakaen kokemuksia ja oppien niistä.

Verkosto jakaa tietoa parhaista työkaluista, joiden avulla väliaikaiskäyttö voi tukea kaupungin kehittämistä myös pidemmällä aikavälillä. Kaupungeissa on kokeiltu esimerkiksi tilojen välittämisen agency-mallia sekä luotu aiheeseen liittyviä verkostoja ja digitaalisia alustoja. Lisäksi on tehty muutoksia lainsäädäntöön, sekä perustettu rahastoja tai muita rahoitusinstrumentteja. Projektin fokuksessa ovat sekä julkiset että yksityiset tilat ja rakennukset.

REFILL Helsingissä

Helsingissä näkökulmana on esimerkiksi, minkälaisia digitaalisia esteitä tai edistäjiä väliaikaiskäytölle on, miten avointa dataa voisi hyödyntää tilojen väliaikaiskäytössä? Miten Lab-toiminta voisi tukea tai toimia mallina väliaikaiskäytölle? Entä mitkä lainsäädännölliset tekijät estävät tai tukevat väliaikaiskäyttöä, ovatko lainsäädäntö tai sen tulkinnat liian tiukkoja?

Helsinki on perustanut paikallisen toimintaryhmän, joka toimii muiden tilahankkeiden rinnalla, jotta REFILLin kerryttämä osaaminen parhaiten siirtyisi muihin tilahankkeisiin kaupungin sisällä. Ryhmää vetää Jenni Niemiaho, joka vastaa myös Digitaalinen Helsinki -ohjelman Tilat avoimeksi -teemasta. REFILL tuo väliaikaiskäytön näkökulman Helsingin muihin tilahankkeisiin, joissa on käynnissä useita aktiviteetteja kaupungin tilojen avaamiseksi. Lisäksi projekti tekee yhteistyötä väliaikaiskäytön asiantuntijoiden sekä väliaikaiskäyttöä hyödyntävien hankkeiden kanssa. Tavoitteena on löytää Helsingille sopiva ja ominainen näkökulma väliaikaiskäyttöön.

Kymmenen kaupungin yhteistyöllä

Kansainvälinen verkosto on tavannut useita kertoja ja tutustunut Ghentin, Amersfoortin sekä Cluj-Napocan väliaikaiskäytön käytänteisiin. Forum Virium Helsinki koordinoi REFILL-hankkeen osuutta Helsingissä, osallistuu eurooppalaisen verkoston tapaamisiin yhdessä muiden paikallisten verkoston jäsenten kanssa sekä järjestää maaliskuussa 2017 tapaamisen Helsingissä tutustuttaen kv-verkostoa kaupunkimme väliaikaiskäytön kohteisiin.

REFILL on osa URBACT-ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, 28 jäsenvaltiota, Norja ja Sveitsi. URBACTin tavoitteena on edistää kaupunkien välistä yhteistyötä ja kehittää integroituja ratkaisuja urbaaneihin haasteisiin verkostoitumalla, toisten kokemuksista oppimalla ja tunnistamalla hyviä käytäntöjä kaupunkien toiminnasta.

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö: Maija Bergström, maija.bergstrom@forumvirium.fi

Paikallinen toimintaryhmä (ULG): Jenni Niemiaho, jenni.niemiaho@hel.fi

Tilaa hankkeen englanninkielinen uutiskirje: http://eepurl.com/b6hh1D

Projektin kesto:  2016-2018

Katso video:

”Temporary use of vacant urban spaces”
https://vimeo.com/183606641

Tilaa hankkeen englanninkielinen uutiskirje:

http://eepurl.com/b6hh1D

www.fiksukalasatama.fi

@fiksukalasatama #fiksukalasatama


Kuva
Kuva

Yhteyshenkilöt

Kuva

Maija Bergström

#fiksukaupunki
puh. +358 40 766 1415
maija.bergstrom(at)forumvirium.fi