Projektiesittely ---

Nordic Healthy Cities

Artikkelikuva: Projektiesittely

Nordic Healthy Cities -hankkeessa pohjoismaisten kaupunkien yhteistyöverkosto The Nordic Smart City Network (NSCN) hakee yhdessä ratkaisuja vähentämään ja ehkäisemään kaupunkien terveyshaasteita. Hanke pyrkii myös vahvistamaan julkisen sektorin asemaa innovaatioiden edistäjänä sekä lisäämään yritysyhteistyötä innovaatiotoiminnassa. Hankkeen rahoittaja on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation.

Hankkeessa partnerikaupungit toteuttavat viisi innovatiivista hyvinvointiin ja terveelliseen kaupunkiympäristöön liittyvää pilottiprojektia. Pilottiprojekteista saatujen kokemuksien jakaminen sekä tiivis yhteistyö yritysten kanssa mahdollistavat onnistuneiden kokeilujen laajentamisen kaupunkitasolla, sekä niiden skaalaamisen yhteistyöverkoston kautta myös muihin kumppanikaupunkeihin. Tutustu Nordic Healthy Cities -hankkeen pilottiprojekteihin täällä.

Tavoite

Nordic Healthy Cities -hankkeen tavoitteena on tukea kestävää kaupunkiympäristöä ja asumista sekä parantaa asukkaiden terveyttä ja elämänlaatua. Hankkeessa pohjoismaiset kaupungit tekevät yhteistyötä yritysten kanssa tuodakseen kestäviä ratkaisuja tukemaan asukkaiden hyvinvointia kasvavissa ja tiivistyvissä kaupungeissa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Nordic Healthy Cities -hanke toteutetaan 2020–2022.
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 973 386 EUR (10.200.000 NOK), josta Nordic Innovation rahoittaa 477150 EUR (5.000.000 NOK).
  • Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Nordic Smart City Network -verkoston jäsenkaupungit. Jokaiseen pilottiprojektiin osallistuu 35 kaupunkia, jotka vastaavat pilottiprojektissa toteutettavista kokeiluista sekä niiden tulosten ja oppien jakamisesta.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki edustaa Helsinkiä Nordic Smart City Network -verkostossa ja Nordic Healthy Cities -hankkeessa.

Forum Virium Helsinki vetää Healthy Liveable Neighbourhoods -pilottiprojektia, jossa toteutetaan nopeita kokeiluja ja kokeillaan ratkaisuja tukemaan asukkaiden hyvinvointia. Nopeat kokeilut, jotka toteutetaan kolmessa pohjoismaisessa kaupunginosalaboratoriossa, keskittyvät esimerkiksi vihreän infrastruktuurin osallistavan suunnittelun tukemiseen sekä korttelitason vihreän infrastruktuurin ratkaisuihin. Healthy Liveable Neighbourhoods -pilottiprojektin partnerikaupungit ovat Vantaa, Stavanger, Kristiansand ja Kööpenhamina.

Hyödyt Helsingille

Nordic Healthy Cites -hanke tarjoaa Helsingille mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja, jotka tukevat vihreiden ja terveellisempien kaupunginosien suunnittelua sekä seurata korttelitason ratkaisuja, joita kokeillaan muissa kaupungeissa. Yhteistyö ja parhaiden käytäntöjen jakaminen muiden pohjoismaisten kaupunkien kanssa tukevat tulosten skaalaamista ja tarjoavat oppeja.

Kuva: Helsinki Marketing.