Projektiesittely ---

mySMARTLife Helsinki – Uusia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. MySMARTLife-hankkeessa Helsinki keskittyi erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen digitaalisilla ratkaisuilla. 

Hanke koostui monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödynsivät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa. Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Forum Virium vastasi hankkeen IoT- ja ICT- lähtöisistä toimenpiteistä ja toi erityisosaamisensa avoimen datan sekä kehittäjäyhteistyön parista. Tavoitteena oli vähentää Helsingin alueen energiankulutusta 10–20 prosenttia.

Tavoitteen saavuttamiseksi useita asuinalueita uudistettiin ja niihin asennettiin älykkäät energianhallintajärjestelmät. Yhdessä Helenin, VTT:n ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa rakennusten energiatehokkuutta pyrittiin kasvattamaan merkittävästi kohdealueilla.

Hankkeen osana esimerkiksi Korkeasaaren ja Mustikkamaan alueelle asennettiin useita ympäristöön mukautuvia LED-valaisimia korvaamaan aikaisemmat valaisimet. Uusina ominaisuuksina valaisimiin asennettiin myös suunnistamiseen ja viestintään liittyviä toimintoja.

Kesto, rahoitus ja kumppanit

  • Kansainvälisesti hanketta koordinoi CARTIF teknologiakeskus. Hankkeeseen osallistui yli 28 toimijaa seitsemästä maasta. Helsingin osalta hanke keskittyi lähinnä energiatehokkuuteen ja kaupunkiympäristön muokkaamiseen sekä havainnointiin.
  • Kesto 14.12.2017–30.9.2022.
  • Hankkeen rahoitti Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Dataa kehittäjille ja päättäjille

IoT-pohjainen sensoreiden verkosto tarkkaili projektin ympäristövaikutuksia, niin liikenteen kuin asumisen energiatehokkuuden osalta. Kerätty data auttoi ja tulee auttamaan virkamiehiä ja politiikkoja tekemään älykkäitä ratkaisuja tulevaisuudessa etenkin kestävämmän liikkumisen ja esimerkiksi sähköautojen käytön edistämiseksi. Kerätty sensoridata on avoimesti kaikkien käytettävissä. Julkiset toimijat, ohjelmistojen kehittäjät ja tutkijat pääsevät hyödyntämään tätä uutta arvokasta tietoa hankkeen seurauksena.

Reaaliaikainen kiinteistöjen lämmityksen ja energiankulutuksen seuranta otettiin käyttöön kehitettävillä alueilla. Kerättyä dataa avattiin uusien palveluiden käytettäväksi. Lisäksi parannettiin datan saatavuutta ja kehitettiin mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät kerättyä tietoa. Uusi data edisti liiketoiminnan mahdollisuuksia etenkin energiasektorilla.

Kerättyä dataa voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi parantamaan energiatehokkuutta tai luomaan sovelluksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi tai muutoin vähentämään energiankulutusta arjessa.  Hankkeen osana tehtiin Carbon neutral me –sovellus, joka oli asukkaiden ja työmatkalaisten käytettävissä koko alueella.

Yksi mySMARTLife-hankkeen peruspilareista oli co2-päästöjen vähentäminen kaupungeissa sekä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattaminen. Hankkeen lopputuloksena kaupungit ovat ympäristöystävällisempiä kuin aikaisemmin.

Lisätietoa

WWW-sivu: https://www.mysmartlife.eu/mysmartlife/