Projektiesittely ---

Logistiikan saavutettavuusdata – paremmat kuljetuspalvelut datan avulla

Artikkelikuva: Projektin esittely

Mihin voin jättää jakeluautoni, kun vien lähetyksen vastaanottajalle? Onko lähetyksen vastaanottajan lähellä tietöitä, jotka on huomioitava ajoreittiä suunniteltaessa? Missä isossa taloyhtiössä sijaitsee se ulko-ovi, josta lähetys olisi kannettava vastaanottajalle?

Nämä ovat kysymyksiä, joita jakelukuljettaja joutuu usein miettimään toimittaessaan lähetystä sen vastaanottajalle. Koronaepidemian myötä verkkokaupan käyttö ja pakettien toimittaminen myös yksityisille verkkokaupan asiakkaille on lisääntynyt, mikä vaatii kuljettajilta entistä enemmän ajon suunnittelua ja optimointia sekä reitin että ajan suhteen. Tällöin tieto siitä, minne lähetys on toimitettava ja miten sinne päästään, on oleellista. “Viimeinen metri” onkin havaittu logistiikkaketjun haastavimmaksi ja palvelutason kannalta vaativimmaksi tekijäksi.

Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeessa ratkaistaan lähijakelun haasteita tuomalla saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana kaikkien logistiikkatoimijoiden saataville. Konkreettisena tavoitteena on luoda yrityksille toimintamalli viimeisten metrien jakelun tiedon välittämiseen kuljettajille avoimena tietona.

Tavoite

Hanke parantaa logistiikkayritysten palvelutasoa ja toiminnan tehokkuutta.

  1. Edistämme logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä ja kustannustehokkuutta sujuvoittamalla kehitettävien ratkaisujen ja työkalujen avulla jakelukuljetuksia Helsingin kaupunkialueella.
  2. Parannamme logistiikan asiakkaiden saamaa palvelutasoa ja vähennämme jakelun suorittamiseen kuluvaa aikaa, epävarmuutta ja monimutkaisuutta.
  3. Vähennämme ympäristökuormitusta optimoimalla jakelutapahtumia, parantamalla ennustettavuutta ja vähentämällä pysäköintipaikkojen etsimiseen kuluvaa aikaa. Tämä edistää Helsingin hiilineutraaliustavoitetta.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto on 1.11.2020–31.5.2022
  • Hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja budjetti on 352 360 euroa.
  • Projektikumppanit ovat Forum Virium Helsinki ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tutkii ja kehittää datan keräykseen tarvittavat työkalut sekä tallennusratkaisut, aloittaa datan keräyksen projektin aikana ja viestiin hankkeesta todennäköisille datan käyttäjätahoille. Tämä kartoitus tehdään yhteistyössä kuljetus- ja vastaanottajayritysten, kuten ravintoloiden ja muiden kivijalkayritysten kanssa.

Hyödyt Helsingille ja kaupunkilaisille

Kaupungin ja kaupunkilaisten logistiikkapalvelut paranevat ja palvelutaso nousee. Älykäs logistiikka vähentää kuljetusten päästöjä ja edistää Helsingin hiilineutraaliustavoitetta.

Logistiikan saavutettavuusdata -hanke tuottaa uusia, älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja logistiikkatoimijoiden lähijakeluhaasteisiin, joissa ei ole kyetty hyödyntämään olemassa olevaa hiljaista tietoa. ”Viimeiseen metriin” liittyvä tieto on yleensä kuljettajien muistissa, eikä tämä tieto välttämättä välity toisille kuljettajille. Työvoiman vaihtuvuus aiheuttaa lisäongelmia tiedon välittymisessä. Erityisesti Helsingin kantakaupungissa ”viimeisen metrin” haasteet heikentävät kuljetusyritysten mahdollisuuksia löytää kuljettajia tämän alueen jakeluun. Lähetyksen vastaanottajat puolestaan joutuvat kärsimään tästä ongelmasta toimitusten viivästyessä. Heidän pitää jopa opastaa vaihtuvia kuriireja vastaanottopaikalle kerta toisensa jälkeen, mikä koetaan huonona palveluna.

Logistiikka-alan yritys, tule mukaan – ilmoittautuminen auki!

Logistiikan saavutettavuusdata -projekti luo yrityksille edellytyksiä kehittää jakelulogistiikkaa datan avulla. Yritysten logistiikkapalvelut paranevat ja asiakkaan saama palvelutaso nousee. Hankkeeseen haetaan alkuvaiheessa 10-20 logistiikka-alan kokeilijayritystä, jotka pilotoivat hankkeessa tuotettuja ratkaisuja ja työkaluja. Hankkeen tavoitteena on, että uutta tietoa pystyvät hyödyntämään kaikki yritykset ja jakelutoimijat Helsingin alueella.

Ilmoittaudu mukaan Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeeseen

Kuva: Helsingin kaupunki / Antti Pulkkinen