Projektiesittely ---

Logistiikan saavutettavuusdata – paremmat kuljetuspalvelut datan avulla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Kaupunkilogistiikassa viimeiset metrit ovat hitaimmat ja kalleimmat. Jakelukuljettajan perille löytämiseen ei välttämättä riitä pelkkä osoite tai edes yrityksen nimi. Tavarantoimitusten reitti voi olla toisen kadun puolella, sisäpihalla tai huoltotunnelissa. Miten tallentaa ja jakaa tällaista tietoa?

Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeessa pyrittiin yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n kanssa ratkaisemaan lähijakelun haasteita tuomalla saavutettavuustietoa avoimena, standardien mukaisena datana kaikkien logistiikkatoimijoiden saataville. 

Hankkeessa luotiin tietojen tallennukseen toimintamalli ja työkalu Open Logistics Map (OLMap). Datan keruuseen kokeiltiin kesätyöntekijöitä (Forum Virium Helsinki), ammattikuljettajia (Tietorahti Oy) ja otettiin ensi askeleita myös kuvantunnistuksen mahdollisuuksista (Emblica Oy).

Tietojen jakamiseen kehitettiin viimeisten metrien reititystyökalu Gatesolve (Sproutverse Oy). Lisäksi rakennusten sisäänkäyntien ja viimeisten metrien kulkureittien tietoja tallennettiin hyvin yleisesti käytössä olevaan OpenStreetMapiin. Siellä tiedot hyödyttävät kaikkia OpenStreetMapia käyttäviä palveluita kuten HSL Reittiopasta ja logistiikan reittioptimointiratkaisuja.

Työkalut & julkaisut

Open Logistics Map, karttanäkymä: https://app.olmap.org/#/Notes
Open Logistics Map, toimitusohjeiden tallennus: https://app.olmap.org/#/ww
Gatesolve: https://app.gatesolve.com/

Logistiikan saavutettavuusdata -loppujulkaisu – kuinka löytää nopeammin perille kaupungissa jaetun datan avulla

Hankkeen toimenpiteet ja niistä kerätyt opit on nyt koottu loppujulkaisuun, joka löytyy osoitteesta: https://fvh.io/losadaloppujulkaisu

Hankkeen julkaisut ja webinaaritallenteet löytyvät Tieke ry:n sivuilta: https://tieke.fi/hankkeet/logistiikan-saavutettavuusdata/losadamateriaalit/

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto oli 1.11.2020–31.5.2022
  • Hankkeen rahoitti Helsingin kaupungin innovaatiorahasto ja budjetti oli 352 360 euroa.
  • Projektikumppanit olivat Forum Virium Helsinki ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki tutki ja kehitti datan keräykseen tarvittavat työkalut sekä tallennusratkaisut, aloitti datan keräyksen projektin aikana ja viesti hankkeesta potentiaalisille datan käyttäjätahoille. 

Hyödyt Helsingille ja kaupunkilaisille

Älykäs logistiikka vähentää ylimääräistä ajamista ja kuljetusten päästöjä sekä edistää Helsingin hiilineutraaliustavoitetta. Paremmin OpenStreetMapiin kartoitettu kaupunki hyödyttää välillisesti kaikkia lukuisia OpenStreetMap-pohjaisia ratkaisuja käyttäviä. 

Kuva: Forum Virium Helsinki