Projektiesittely ---

Liikkumisen ja liikenteen data haltuun: LIDO-hankekokonaisuus

Artikkelikuva: Projektiesittely

Liikenteen datan haltuunotto (LIDO) -hankekokonaisuuden tavoitteena on saada Helsingin liikenteen tieto ja data liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoiden aktiiviseen käyttöön ja edistää liikenteen tilannekuvan toteuttamista.

Helsingin kaupungin Älyliikenneohjelma 2030:n yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on liikenteen tilannekuvan toteuttaminen. LIDO-hankekokonaisuuden myötä liikenteen ja liikkumisen data otetaan haltuun uuden liikenteen data-alustan ja Wiki-sivun muodossa. Wiki-sivustolle kerätään tietoa mm. liikenteen datalähteistä sekä liikennesuunnittelijoiden tietotarpeista. Alustan ja Wikin yhteisenä tavoitteena on, että liikennesuunnittelijat voivat käyttää dataa ja siitä jalostettua tietoa suunnittelun apuna jatkuvasti arjessaan.

LIDO:ssa on otettu käyttöön myös ketterä hankintamalli, jossa hankinnat ja kokeilut tuottavat jatkuvasti uutta tietoa, jota hyödynnetään seuraavia hankintoja suunniteltaessa. LIDOn keskeisiä tavoitteita on lisäksi vahvistaa osaamista, jotta uusia datalähteitä voidaan hyödyntää entistä paremmin. 

Päätoimijoina LIDO:ssa ovat Forum Viriumin lisäksi Kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelu (KYMP) sekä tiedonhallinnnon kehitysyksikkö ja ICT. EU:n Horisontti2020-rahoitteiset projektit URBANITE ja SmashHit tukevat sisällöllisesti vahvasti LIDO:n toteuttamista.