Projektiesittely ---

Nordic Independent Living Challenge – Innovaatioita itsenäisen asumisen tueksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

Haastekilpailun tavoitteena on löytää uusia teknologisia ja muita ratkaisuja tukemaan ikääntyneiden sekä vammaisten itsenäistä asumista kotona.

Nordic Independent Living Challenge -kilpailussa kehitettyjen innovaatioiden tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua tukemalla heidän toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistä. Haastekilpailun avulla etsittiin sellaisia innovatiivisia ideoita, joka on suunnattu näille kohderyhmille tai vaihtoehtoisesti heidän hoitajilleen ja läheisilleen.

Viiden pohjoismaisen pääkaupungin ja Nordic Innovationin yhdessä järjestämän avoimen haastekilpailun palkintona on 1 000 000 Norjan kruunua. Palkintorahalla on tarkoitus tukea kehitettyjen ratkaisujen kaupallistamista.

Nelivaiheinen haastekilpailu

Yhteispohjoismainen haastekilpailu toteutettiin neljässä vaiheessa vuosina 2015–2016. Keväällä 2015 julkistettuun haastekilpailuun osallistui niin hoitoalan ammattilaisia, yrityksiä kuin tutkijoita. Ensimmäisellä kierroksella jätettiin 414 hakemusta, joista peräti 137 tuli Suomesta.

Yhteensä 75 ideaa valittiin kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen ja kutsuttiin yhteispohjoismaiseen verkostoitumistilaisuuteen Kööpenhaminaan. Tilaisuuden tavoitteena oli jalostaa ideoita eteenpäin ja tarjota mahdollisuus sekä partnereiden löytämiseen että käyttäjäymmärryksen syventämiseen.

Haastekilpailun toisessa vaiheessa ideat muotoiltiin konseptiaihioiksi ja tarkennettiin käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Hakijoista 25 valittiin kolmanteen vaiheeseen, jonka tavoitteena oli jatkokehittää konseptia. Vaiheen aikana joukkueille tarjottiin muun muassa mentorointia sekä konkreettista tukea liiketoiminta- ja testaussuunnitelmien laatimiseen.

Kilpailun viimeiseen, neljänteen vaiheeseen tuomaristo valitsi viisi erilaista ratkaisua. Norjasta mukaan pääsi rollaattoriratkaisu portaisiin ja monikäyttöinen suihkutuki, Ruotsista älykäs lääkeannostelija ja Tanskasta diabeetikkojen haavaumia ennaltaehkäisevät sukat. Suomesta kärkiviisikkoon nousi Nappi Naapuri, joka on karttapohjainen sosiaalinen media. Se kannustaa kohtaamaan lähinaapureita ja tarjoamaan esimerkiksi seuraa lenkkipolulle tai kauppa-apua ikääntyneille.

Kilpailun viimeisessä vaiheessa parhaimpia ratkaisuja testattiin yhteistyössä pohjoismaisten pääkaupunkien kanssa. Helsingin, Kööpenhaminan, Oslon, Tukholman ja Reykjavikin kaupungit tarjosivat joukkueille aidot olosuhteet prototyyppien testaamiselle ja antoivat tarvelähtöistä palautetta laajalla rintamlla.

Helsingin kaupunki tiiviisti mukana

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto vastaa kilpailun toteutuksesta Suomessa yhdessä Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja Forum Virium Helsingin kanssa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vs. virastopäällikkö Juha Jokkonen toimi haastekilpailun ohjausryhmän puheenjohtajana ja vs. osastopäällikkö Arja Peiponen oli yhteispohjoismaisen tuomariston jäsen.

Nordic Independent Living Challengen tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua tukemalla heidän toimintakykyään ja itsenäistä selviytymistä. Näin voidaan myös vähentää ulkopuolisen avun tarvetta.

nordicinnovation.org/realchallenge

#realchallenge


Yhteyshenkilöt

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation

puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi