Projektiesittely ---

Fiksu tilaverkko – vajaakäyttöiset tilat käyttöön kaupungissa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Fiksu tilaverkko -hanke edisti vajaakäyttöisten tilojen tuomista kaupunkilaisten käyttöön hyödyntäen erilaisia tiloja kokeilualustoina sekä kehittämällä tilojen varaamisen puitteita ja liiketoimintaa.

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki loi keväällä 2018 päättyneessä Joustotilat-hankkeessa mallin joustotilapalvelulle, jolla kaikki tilat saadaan helposti omatoimikäyttöön hyödyntämällä digiratkaisuja, kuten älylukkoja sekä nettipohjaisia varaus- ja maksualustoja. Helsingin Kalasatamassa kokeiltu tilojen avaamisen malli oli menestys. Hankkeen opit julkaistiin Tilat avoimiksi -julkaisussa, jossa määriteltiin jatkotoimenpiteet, joiden avulla tilojen hyötykäyttöä voidaan kaupungissa laajentaa.

Elokuussa 2018 käynnistynyt Fiksu tilaverkko -hanke lähti viemään näitä  jatkotoimenpiteitä eteenpäin. Tärkeänä tavoitteenaan tehdä tilat näkyviksi ja saavutettaviksi käyttäjilleen, sekä kehittää mallia demonstroimalla mahdollisimman hyvin varusteltu “superjoustotila”, johon kaupunkilaiset ja asiantuntijat pääsevät tutustumaan.

Tilat kaupunkilaisten käyttöön

Hankkeessa edistettiin myös kaupungin, yritysten ja taloyhtiöiden tilojen avaamista kaupunkilaisten käyttöön sekä kokeiltiin tapoja, joilla toimialat voivat hyödyntää itse joustotiloja toiminnassaan. Kalasataman koulu kokeili uutta toimintatapaa ja käyttää opetuksessa omien tilojensa lisäksi lähiympäristön joustotiloja, jotka voi omistaa taloyhtiö tai yritys tai ne voivat olla ensisijaisesti toisen kaupungin yksikön käytössä.

Tietoa varattavista kaupungin tiloista haetaan Respa-rajapinnan kautta. Fiksu tilaverkko -hanke teki tiivistä yhteistyötä kaupungin tietohallinnon ja Respa-rajapinnan kehittäjien kanssa, jotta myös muut tilapalvelut voivat välittää kaupungin tiloja. Respa-rajapinnalla ja tietomallilla on suuri potentiaali toimia tilapalveluiden kehittäjien linkkinä kaupungin tiloihin, jotta myös muut tilapalvelut kuin kaupungin itse kehittämä Varaamo voivat välittää kaupungin tiloja.

Vuoden aikana lisättiin myös ymmärrystä tilojen jakamisen liiketoimintamalleista yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Uudet yritykset tarjoavat jo nyt yhä monipuolisempia ratkaisuja tilojen jakamiseen: liiketoimintaa on syntynyt tilojen varauspalveluiden sekä teknisten ratkaisujen, kuten lukituksen, käyttäjämäärien seurannan ja valvonnan ympärille. Liiketoimintamahdollisuuksia on myös oheispalveluissa, kuten varaajalle tarjottavissa catering- tai siivouspalveluissa sekä tilojen omistajalle tarjottavissa sisustuspalveluissa. Tilojen jakamisesta, sen resurssitehokkuudesta sekä liiketoimintapotentiaalista tarvitaan lisää myös tutkimustietoa.

Yhteistyötä kaupungin ja yritysten kanssa

Helsingin kaupunki on ottanut tilojen avaamisen osaksi strategiaansa. Fiksu tilaverkko -hankkeen toimenpiteet vauhdittivat tätä tavoitetta edistämällä kaupungin tilojen resurssiviisasta ja kustannustehokasta käyttöä. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto, Granlund Oy, Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala. Hanketta rahoitti Uudenmaan liitto ja se toteutti Uudenmaan älykästä erikoistumista, jossa keskiössä ovat kaupunkikehittäminen sekä uuden teknologian mahdollistamat ihmislähtöiset palveluratkaisut.

Tutustu Fiksu tilaverkko -projektin oppeihin

Lue Aalto-yliopiston tutkimusraportti Flexible space network – creating a model for sharing underutilized spaces in the city – Project report.

Kuva: Jussi Hellsten