Projektiesittely ---

Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts: älykaupunkikehitys laajenee Malmille, Pasilaan, Malminkartano-Kannelmäkeen ja Mellunkylään

Artikkelikuva: Projektiesittely

Helsingin Jätkäsaarta ja Kalasatamaa on alueiden rakentamisesta asti kehitetty älykkäillä teknisillä ratkaisuilla hiilineutraaliutta tukevasti. Nyt parhaiksi havaittuja ratkaisuja ryhdytään viemään myös Helsingin esikaupunkialueille ja lähiöihin. Fiksu kaupunki -hankkeen tavoite on monipuolistaa ja helpottaa kaupunkilaisten arkea sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.

Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hanke pohjautuu Kalasataman ja Jätkäsaaren älykaupunginosissa viime vuosina tehtyyn kehitystyöhön. Helsingin innovaatioyhtiö Forum Virium on toteuttanut alueilla erilaisia älykkään energian, liikkumisen ja fiksun arjen palveluita, sekä rakentanut varsinkin Kalasataman alueesta kansainvälisestikin tunnettua innovaatioalustaa. Innovaatioalustalla tarkoitetaan toimintaa, jossa uusia teknologioita, tekemisen tapoja sekä palveluita kokeillaan tosielämän ympäristössä. 

Nyt näiden uusien älykaupunginosien rakentamisessa käytettyä ja hyväksi havaittua menetelmää ryhdytään toteuttamaan myös esikaupunkialueilla ja lähiöissä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Malmilla, Pasilassa, Mellunkylässä ja Malminkartano-Kannelmäessä tullaan käynnistämään erilaisia kehitysprojekteja, usein asukkaita osallistaen. Projekteissa testataan ja toteutetaan uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden tavoite on monipuolistaa ja tehostaa helsinkiläistä kaupunkielämää ja palveluiden suunnittelua sekä edistää kaupunkilaisten hiilineutraalia arkea. 

Fiksu kaupunki -hankkeessa tehdään yhteistyötä paitsi asukkaiden myös yritysten, kaupungin aluekehittämiseen liittyvien eri yksiköiden sekä tutkimuslaitosten kanssa. Tavoitteena on lisätä kaupungin, yritysten sekä kaupunkilaisten ymmärrystä uusista teknologioista, kuten juuri hiilineutraaliutta tukevista smart & clean -älyratkaisuista, joilla on merkittävä skaalaus- ja liiketoimintapotentiaali erityisesti vanhemmissa kaupunginosissa. Forum Virium koordinoi tätä kokeilu- ja kehitystoimintaa, jonka parhaat ratkaisut pyritään ottamaan käyttöön useilla alueilla. 

Tavoitteet

Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts -hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

1) Tuodaan alueellinen innovaatiotoiminta neljälle uudelle alueelle, sekä edistetään olemassa olevia innovaatioalueita sekä varmistetaan niin toimintatapojen kuin ratkaisujenkin siirtymistä ja laajentumista näiden välillä. Usealla keskenään erilaisella alueella tapahtuva innovaatiotoiminta tukee Helsingin tunnettuutta kansainvälisesti merkittävänä ja investoijille mielenkiintoisena smart city -kohteena sekä vie Fiksu Kalasatama -hankkeen oppeja hyödynnettäväksi laajemmin kaupungissa.

2) Edistetään ratkaisujen kehittämistä neljällä alueella, niille keskeisiin teemoihin liittyen: Kaupunginosiksi on valittu Malmi, Pasila, Malminkartano-Kannelmäki ja Mellunkylä, joissa edistetään seuraavia teemoja:

 • Malmi: Älykäs valaistus, katutilan analytiikka sekä asukaskokemus.
 • Pasila: 5G-teknologia ja kaupunkitietomalli, rakentamisen aikainen logistiikka sekä opastaminen.
 • Malminkartano-Kannelmäki: Tilojen jakamistalous, valaistus sekä ruoka ja vihreä infrastruktuuri.
 • Mellunkylä: Puurakentaminen, kustannustehokas hiilineutraalisuus sekä asumisen älykkäät ratkaisut ja taloyhtiöiden kanssa tehtävä yhteistyö.

3) Varmistetaan jatkokehitysmahdollisuudet alueellisissa teemaprojekteissa tunnistetuille kiinnostaville ratkaisuille, mikäli ne eivät ole vielä markkinavalmiit. Hanke koordinoi Helsingin alueellista innovaatiotiekarttaa, mikä mahdollistaa kaupungin toimialoja tukevien erillisten EU-rahoitteisten hankkeiden tunnistamisen ja hakemisen. 

Malminkartanon mäki Fiksu kaupunki 20140525_1259_L1011850_4129
Malminkartanonhuippu on Helsingin korkein paikka. Se yltää noin 91 metrin korkeuteen merenpinnasta.

Kesto, partnerit ja rahoitus

 • Hanke kestää marraskuusta 2020 joulukuuhun 2023.
 • Kokonaisbudjetti on 2 038 294 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 1 348 094 euroa.
 • Hankkeen rahoittaa Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.
 • Hankkeen toteutuksesta vastaavat
  • Forum Virium Helsinki
  • Helsingin kaupunginkanslia: aluerakentaminen ja asuminen -yksiköt
  • Helsingin kaupungin elinkeino-osasto: innovaatiot ja uudet kokeilut
  • Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Forum Virium Helsingin rooli

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto sekä kaupunginkanslian aluerakentamisyksikkö, jotka vastaavat yhdessä hankkeen koordinaatiosta, tiekartan valmistelusta ja edistämisestä sekä alueiden välisestä yhteistyöstä. Alueellisten teemaprojektien toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti Forum Virium Helsinki ja kaupunginkanslian aluerakennusyksikkö sekä paikalliset yhteistyökumppanit. 

Hyödyt Helsingille 

Hankkeessa luodaan edellytykset smart city -ratkaisujen toteutuksille erityisesti vanhoissa kaupunginosissa. Näissä tarve uusille innovaatiivisille ratkaisuille on suuri ja potentiaali ilmastovaikutusten saavuttamiseen sekä vaikutusten skaalaamiseen on merkittävä.

Yhteiskehittämisen avulla smart & clean -ratkaisuja tuottavat yritykset tunnistavat helpommin vanhojen alueiden kehittämiseen liittyvän liiketoimintapotentiaalin. Samalla Helsingin kaupungin aluerakennushankkeiden ymmärrys markkinoiden tarjonnasta ja kehityssuunnasta lisääntyy. Hankkeessa tuetaan edellytysten luomista innovatiivisille ratkaisuille jo kaavoitusvaiheesta lähtien. Hanke lisää myös Helsingin kaupungin toimialojen henkilökunnan osaamista innovaatiotoiminnasta sekä ratkaisujen hyödyntämisestä ja luo näin osaamisperustaa.

Hanke myötävaikuttaa elinkeinoelämän kehittymiseen kohdealueilla, ja samalla se edistää sosiaalista kestävyyttä ja tasavertaista Helsinkiä, lisää alueiden viihtyisyyttä, turvallisuutta ja elinvoimaisuutta sekä ehkäisee alueiden eriarvoistumista ja segregaatiota.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin

Kuva: Helsingin kaupunki