Projektiesittely ---

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -projektissa pilotoitiin ja edistettiin hiilineutraaleja dronepalveluita. Samalla kehitettiin uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin.

Tavoite

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -projektin tavoitteena oli pilotoida ja edistää hiilineutraaleja ja päästöttömiä dronepalveluita niin logistiikka-alan tarpeisiin kuin myös etävartiointiin, ympäristönvalvontaan sekä uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja.

Hankkeessa kehitettiin muun muassa yhteiskehittämistyöpajojen avulla innovatiivisia dronepalveluratkaisuja ja uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja vähähiilisyyden edistämiseksi ja dronejen käytön laajentamiseksi eri sovelluskohteisiin.

Hanke tuki Uudenmaan ja Kymenlaakson alueiden hiilineutraalisuustavoitteita, ja se kuului neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) ja kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti dronetoimintaa kehittävään hankeperheeseen.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto: 1.9.2019–31.12.2021
  • Budjetti: Uudenmaan liitto oli myöntänyt hankkeelle 789 000 euron tuen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
  • Kumppanit: Forum Virium Helsingin kumppanit hankkeessa olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Itä-Uudellamaalla toimiva kehitysyhtiö Posintra Oy. Xamk toimi hankkeessa erityisesti logistiikan, droneoperaatioiden ja Kymenlaakson alueen asiantuntijana. Posintra toteutti hankkeessa yhteiskehittämistyöpajoja, dronelentoja yhteistyössä Xamkin kanssa, ja selvitti mm. dronelogistiikkahubin mahdollisuuksia.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsingin roolina oli hankkeen koordinointi, hallinnointi ja oman alueen dronepilottien organisointi. Lisäksi Forum Virium Helsinki toimi suuralueiden välisessä dronehankeperheessä aktiivisena toiminnan edistäjänä.

Projektin keskeiset saavutukset

Hanke järjesti useita kokeiluja, joissa testattiin uusia sovelluskohteita droneliiketoiminnalle. Samalla arvioitiin dronejen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa havaittiin, että dronet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi terveydenhuollon ja pienlogistiikan tarpeisiin, kun matkat ovat pitkiä tai vaikeakulkuisia tai kun avun saaminen perille on aikakriittistä. Droneista voi olla hyötyä päästöjen vähentämisessä etenkin pienrahtikuljetusten yksittäisjakelussa. Jos tehtävän voi suorittaa pienellä ja sähkökäyttöisellä dronella, on kulutuskin pientä. Dronejen hyödyntäminen esimerkiksi liikenneruuhkien, lämpövuotojen tai metsäpalojen havaitsemiseen voi vähentää päästöjä myös välillisesti.

Projektin hyödyt Helsingille

Kokeilujen ja pilotointien avulla pyrittiin löytämään hilineutraaleita vaihtoehtoja erilaisiin kuljetus- ja liikkumistarpeisiin ja kartoittamaan, mitä tarpeita droneliiketoiminta asettaa kaupunkikehittämiselle. Uusia liiketoiminta-aloja synnyttävässä toiminnassa on tärkeää, että kaupunki on mukana sekä edistämässä että suuntaamassa toimintaa.

Forum Virium Helsinki pilotoi hankkeen aikana dronelentoja, joissa mm. kartoitettiin myrskytuhoja ja vieraslajeja, kuljetettiin automaattista sydäniskuria sekä kokeiltiin dronejen hyödyntämistä liikenteenseurannassa ja -laskennassa etäohjattuna 5G-verkossa.

Projektin materiaalit

Dronet vähähiilisyyden edistäjinä -julkaisu

Mediaosumia

Iltalehti 21.9.2021: Näin toimii pelastaja-drone

HS 22.9.2021: Lennokki kuljettaa sydäniskureita kokeilussa Helsingissä – Lennokki voisi nopeuttaa avun saamista

Hbl 22.9.2021: Helsingfors testar – Göteborg vinschar redan ner hjärtstartare från drönare

Östnyland 22.9.2021: Helsingfors testar – Göteborg vinschar redan ner hjärtstartare från drönare

Lääkärilehti 22.9.2021: Automaattisen sydäniskurin kuljettamista dronella testataan

Talouselämä 23.9.2021: Drone kuljettaa nyt myös sydäniskuria – Kokeilussa testattiin, tuleeko apu näin nopeammin perille

Tietoviikko 23.9.2021: Drone kuljettaa sydäniskurin hankaliinkin paikkoihin – tulevaisuudessa voitaisiin lennättää myös lääkkeitä

Mediuutiset 23.9.2021: Sydäniskuri lähti dronen kyytiin – Tulevaisuudessa myös lääkkeet saattavat lentää

Lentoposti 22.9.2021:
Automaattinen sydäniskuri saapui taivaalta Malmilla – drone voisi tukea ensihoidon tarpeita Suomessakin

Uusiteknologia 22.9.2021: Drone auttaa sydänpysähdyksessä – apua taivaalta

Kuva: Redstoneaero