Projektiesittely ---

DISCO-projektissa etsitään uusia joustavia ratkaisuja kaupunkilogistiikan tarpeisiin

Artikkelikuva: Projektiesittely

DISCO-hanke kehittää ja kokeilee uusia ratkaisuja vähällä käytöllä olevan kaupunkitilan joustavaan käyttöön kaupunkilogistiikan haasteiden ratkaisemiseksi.

Tavoite

DISCO-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia ratkaisuja vähällä käytöllä olevan kaupunkitilan joustavaan käyttöön kaupunkilogistiikan haasteiden ratkaisemiseksi. Kaupunkilogistiikan merkittävimpiä haasteita ovat jakelusta syntyvät päästöt sekä urbaanille ympäristölle tyypillinen rajallinen kaupunkitila. 

DISCO-hanke kestää 3,5 -vuotta. Hankkeen aikana kehitetään ja kokeillaan Helsingissä esimerkiksi logistiikan- ja liikkumisen palveluita yhdistäviä lähijakelukeskuksia, eli microhubeja, sekä haetaan uusia älyratkaisuja lastausalueiden tehokkaampaan ja joustavampaan käyttöön.

DISCO-hankkeessa uusia ratkaisuja kokeillaan Helsingissä, Thessalonikissa (GR), Ghentissä (BEL) ja Kööpenhaminassa (DEN). Helsingin kokeilut toteuttavat kuljetusliike A2B Oy sekä viisaan liikkumisen ratkaisuja kehittävä Rolan Oy.
Helsingin Living Lab -toiminnan koordinoinnista vastaa Forum Virium Helsinki.

DISCO-projektin lähijakelukeskuksen kehittäminen rakentuu aiemmin SMUD-hankkeessa saatujen kokemusten pohjalle. SMUD-hankkeessa kokeiltiin lähijakeluasemaa Helsingin keskustan pyöräväylän Baanan kupeessa. Lähijakeluaseman tarkoituksena oli mahdollistaa logistiikkayrityksien pääseminen mahdollisimman lähelle ydinkeskustaa ja sitä kautta tekemään tehokkaasti pyörälähetyksiä.

DISCOssa testataan liikkumisen ja logistiikan palveluita yhdistävää lähijakeluasemaa, jonka tavoitteena on sujuvoittaa vähäpäästöisten jakelumuotojen hyödyntämistä kaupungissa ja tuoda uusia palveluita asukkaiden saataville. 

Kesto, rahoitus, partnerit

Hankkeen kesto on: 1.5.2023–31.10.2026.

Projekti saa rahoitusta Euroopan unionin Horisontti Europe -tutkimusrahoitusohjelmasta. Projektissa on mukana 48 kumppania ja sen kokonaisbudjetti neljälle vuodelle on noin 8,9 miljoonaa euroa. Forum Virium Helsingin koordinoimat kokeilut toteutetaan hankkeessa sen kahden ensimmäisen toimintavuoden ajan. Forum Virium Helsingin osuus hankkeen kokonaisbudjetista on 524 250 euroa.

Hanketta koordinoi FIT Consulting (IT). Forum Viriumin lisäksi Suomesta kumppaneina ovat mukana myös A2B Oy ja Rolan Oy.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Viriumin roolina on tukea Helsingissä tehtävää pilotointia: kehittää ja mahdollistaa uudenlaisen lähijakeluaseman konseptin kokeilua ja koordinoida uusien ratkaisujen kokeiluja katutilan joustavoittamiseksi tehokkaamman kaupunkilogistiikan saavuttamiseksi. Forum Virium tekee yhteistyötä hankekonsortion kanssa tutkimusyhteistyön ja datankeruun osalta sekä osallistuu hankkeessa rakennettavan datanvälitysalustan kehittämiseen.

Vastuullisuus

DISCO edistää vastuullisuutta kestävämmän ja sujuvamman kaupunkilogistiikan ja asukkaiden osallisuuden myötä. Hanke tukee Helsingin cityilogistiikan toimenpideohjelmaa ja edistää osaltaan kaupunkilogistiikan siirtymää kohti vähäpäästöisiä toimintatapoja.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kokeiluista saadaan tietoa esimerkiksi monitoimisten lähijakeluasemien mahdollisuuksista sekä niiden soveltuvuudesta kaupunkiympäristöön. Lisäksi hanke edistää uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa, jotka mahdollistavat aiempaa tehokkaamman katutilan hyödyntämisen kaupunkilogistiikan tarpeisiin.

Hankkeen toimenpiteet edistävät siirtymää kohti sujuvampaa ja vähäpäästöisempää kaupunkilogistiikkaa. Lisäksi hankkeen kokeiluissa huomioidaan asukkaat ja tuodaan parempia logistiikan- ja liikkumisen palveluita kaupunkilaisten saataville.

Hankkeen kanavat

Kuva: Shoot Haley.