Projektiesittely ---

CreatiFI – Luovien alojen innovaatioita vauhdittamassa

Artikkelikuva: Projektiesittely

CreatiFI vauhdittaa uusien, FIWARE-teknologioita hyödyntävien innovaatioiden syntymistä luovilla aloilla.

Kahden vuoden aikana kehittäjien ja yritysten on ollut mahdollista saada jopa 150.000 € idean kaupallistamiseen.

Ensimmäinen rahoituskierros järjestettiin syksyllä 2014. Siinä valittiin 60 parasta ideaa, joille tarjottiin heti 10.000 € kehitystyön käynnistämiseen.

Toisella rahoituskierroksella rahoitettiin prototyyppejä. Mukaan valittiin yhteensä yhdeksän eurooppalaista prototyyppiä, jotka saavat alkurahoitusta 20.000 € kaupallistamisen käynnistämiseen. Hakemuksia saapui 126 kappaletta 15 eri maasta. Yhdeksän projektia valittiin rahoitettaviksi, mukana hienosti kaksi suomalaista pk-yritystä, LeeLu Nightlights ja Lume Games.

CreatiFI-hanketta rahoittaa Euroopan unioni. Taustalla on suuri EU:n hankkeiden kokonaisuus, jossa jaetaan yrityksille kaikkiaan 80 miljoonaa euroa rahoitusta. Tavoitteena on edistää Euroopan kilpailukykyä monella eri sektorilla tarjoamalla jo kehitettyjä teknologioita yritysten käyttöön ja tukemalle kehitystyötä myös rahallisesti (eHealth, Smart Cities, Transportation, Energy & Environment, Media & Content, AgriFood, Manafacture & Logictics, Social & Learning).

FIWARE-teknologiat ovat avoimen lähdekoodin sovelluksia ja alustoja, jotka ovat kehittäjien käytössä veloituksetta.

catalogue.fi-ware.org/enablers
http://mediafi.org/open-platforms/
www.fi-ware.org/developers-entrepreneurs
https://catalogue.fi-ware.org/
https://www.fiware.org/accelerators

Yleisesittely FIWARE-teknologioista

eu_footerlogo

CreatiFI tarjoaa merkittävää rahallista ja teknistä tukea FIWARE-teknologioita hyödyntävän kilpailukykyisen uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen. Vuosien 2014-2015 aikana kehittäjien ja yritysten on mahdollista saada jopa 150.000 € idean kaupallistamiseen.

www.creatifi.eu


Yhteyshenkilöt

Kaisa Sibelius

#AI4Cities
puh. +358 40 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi

[ff id=”5″]