Projektiesittely ---

BEYOND – Big Data -arkkitehtuurialusta rakennus- ja energiamarkkinoiden arvoketjun vahvistamiseksi

Artikkelikuva: Projektiesittely

BEYOND projektissa kehitetään AI-analytiikalla vahvistettua Big Data -arkkitehtuurialustaa, joka mahdollistaa johdannaisdatan hankinnan ja hyödyntämisen yhdistettynä tavalliseen kiinteistödataan, sekä ulkopuolisiin datalähteisiin.

Tavoite

BEYOND-projektin tavoitteena on edistää rakennusalan energiapalveluiden innovatiivista, tiedonjakoon perustuvaa ekosysteemiä, joka mahdollistaa siirtymistä kestäviin älykkäisiin kaupunkeihin ja energiajärjestelmiin. BEYONDin Big Data -alusta ja AI-analytiikkatyökalut auttavat markkinoiden eri osapuolia hankkimaan ja hyödyntämään dataa älykkäiden tiedonjakomenetelmien avulla.

Hankkeessa kehitettävät analytiikkatyökalut mahdollistavat kehittyneen data-analyysin, joka perustuu toisiinsa linkitettyyn ja semanttisesti rikastettuun tietoon. Työkaluilla tähdätään rakennetun omaisuuden älykkääseen, reaaliaikaiseen ja automatisoituun hallintaan.

Big Data -alustan ja AI-analytiikan lisäksi BEYOND tarjoaa työkaluja kuten rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen sekä simulointityökaluja energiatehokkuuden valvonnan, optimoinnin ja energiapäätöksenteon tueksi.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Projektin kesto: 1.12.2020-30.11.2023
  • Koordinaattori: Ubitech
  • Konsortio: 13 partneria seitsemästä maasta
  • Partnerit: Ubitech, Artelys, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suite5, Circe, IGM-konserni, Končar DG, Forum Virium Helsinki, Mytilineos, Beolek, Urbener, Cuerva, Belit
  • Rahoitus: projekti on saanut noin 4 miljoona euroa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Projektin kokonaisbudjetti on noin 5,2 miljoona euroa, josta Forum Viriumin osuus on 346 875 euroa.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki toimii projektissa Suomen demopartnerina, joka vastaa demojen toteutuksesta sekä demoon liittyviin toimenpiteistä. Käytännössä projektissa kerätään dataa kiinteistöjen energiankulutuksen mittauslaitteista, asennetuista ja olemassa olevista IoT-sensoreista, rakkennusten energianhallintajärjestelmistä (BEM) sekä väestötietoja kaupunkisuunnittelun tukemiseksi. Tarkoituksena on tukea kaupunkisuunnittelua

  • optimoimalla rakennusten energiasuorituskyky ja parantamalla niiden ennakoivaa kunnossapitoa digitaalisten kaksosten ja tekoälyanalytiikan avulla
  • hyödyntämällä Crystal City -simulaatiotyökalun tarkempia energian kysyntäennusteita, jotta energiapäätöksenteon vaikutusten arviointia voidaan tehdä perusteellisemmin
  • optimoimalla ESCO-yritysten (Energy Service Company) investointisuunnittelu ja vähentämällä EPC-malleihin (Energy Performance Contracting) liittyviä riskejä

Lisäksi, Forum Virium edistää hankkeen Living Lab -toimintaa, jolla vahvistetaan käyttäjälähtöisyyttä sekä ketterää kehitystä teknisen edistyksen rinnalla. Living Lab -toiminnalla pyritään keräämään palautetta tärkeimmiltä sidosryhmiltä ja luomaan lisää mahdollisuuksia hyödyntää ja monistaa projektin tuloksia.

Hyödyt Helsingille

Rakennusten tuottaman datan parempi saatavuus ja välittäminen ovat avaintekijöitä rakennusten energiaekosysteemien hajauttamisessa, digitalisaatiossa ja muuttamisessa hiilivapaiksi. BEYOND-projektissa keskitytään energiatehokkuuden seurantaan ja optimointiin, kaupunkien kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) tukemiseen, eli Suomessa tämä tarkoittaa Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteita. Hankkeen ohessa kehitetyllä analyysityökalulla sekä Big Data-alustan markkinapaikalta saatavilla datalla tähdätään energiapalveluiden digitalisaatioon sekä edistämään tiedolla johtamista, joka tukee Helsingin datastrategia -toimenpiteitä.

Lisätietoa

https://beyond-h2020.eu/

https://www.linkedin.com/company/beyond-project-h2020/

Kuva: Andy Ngo, Helsinki Partners