Projektiesittely ---

FINEST Twins – Älykkään kaksoiskaupungin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Artikkelikuva: Projektiesittely

FINEST Twins käynnistää älykkään kaksoiskaupungin (”Smart Twin City”) tutkimus- ja innovaatioyhteistyön.

Hankkeessa luodaan Smart City -toimialan yhteinen, rajat ylittävä tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, sekä tätä TKI-ohjelmaa koordinoivan innovaatioalustan liiketoimintamalli. Tutkimusohjelman määrittelystä vastaa Aalto-korkeakoulusäätiön EIT Digital ja Tallinnan teknillinen korkeakoulu. Innovaatio-ohjelman määrittelystä vastaa Forum Virium Helsinki ja Tallinnan kauppa- ja viestintäministeriö.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman horisontaalisia teemallisia painotuksia ovat Data Architecture ja Governance of Smart Cities sekä vertikaalisia Smart Mobility, Built Environment ja Smart Energy. Teemojen tarkentaminen konkreettisiksi tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiksi tapahtuu hankkeessa. Näiden määrittelyn lähtökohtana on EIT Digitalin ja Forum Virium Helsingin aiemmat menestystarinat.

Merkittävä valtioiden rajat ylittävä Smart City -innovaatioalusta

Hankkeella synnytetään ensimmäinen merkittävä valtioiden rajat ylittävä Smart City -innovaatioalusta. Tavoitteena on tuottaa välitöntä kansainvälistä kilpailuetua alueen yrityksille, tutkimuslaitoksille, julkiselle sektorille ja kaupunkilaisille: luoda näille nopean ja helpon pääsyn kehittää, kokeilla, markkinoida ja todentaa rajat ylittäviä Smart City -tuotteita ja palveluita.

Rajat ylittävä innovaatioalusta toimii uusien TKI-toimijoiden houkuttelijana alueelle. Yhteiskehittämisellä luodaan Smart City -palveluiden ja tuotteiden markkinaa. Digitaalisten sisämarkkinoiden vahvistaminen on yksi keskeisimpiä EU:n Junckerin komission tavoitteita.

Hanke on osa kaksivaiheista Euroopan unionin alueiden kehittämisen ohjelmaa. Vuoden mittaisen määrittelyvaiheen jälkeen hankkeen tuloksena oleva TKI-ohjelma ja liiketoimintamalli osallistuvat EU:n rahoituskilpailuun innovaatioalustan käynnistämisen lisärahoituksesta. Tässä kilpailussa EU rahoittaa rajoitettua määrää (eri toimialojen) parhaita rajat ylittäviä innovaatioalustoja noin 20M€ vastinrahoituksella.

Kesto: valmisteluvaihe 2015–2016

Partnerit: Tallinnan teknillinen yliopisto (Tallinn University of Technology), Viron elinkeino- ja viestintäministeriö (Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication), Forum Virium Helsinki ja Aalto-yliopiston EIT Digital.

Hankkeella synnytetään ensimmäinen merkittävä valtioiden rajat ylittävä Smart City -innovaatioalusta.

smarttwincity.eu

Twitter: @SmartTwinCity