Projektiesittely ---

AI4Cities – Tekoälyllä kohti hiilineutraaleja kaupunkeja

Artikkelikuva: Projektiesittely

AI4Cities-projekti auttoi esikaupallisella hankinnalla (PCP) Euroopan kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjä tekoälyyn perustuvilla liikenteen (smart mobility) tai energiankulutuksen (smart energy) älykaupunkiratkaisuilla.

AI4Cities-projekti auttoi Euroopan kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjä digitaalisilla ratkaisuilla. Projektissa haastettiin yritykset, tutkijat ja muut toimijat kehittämään tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja tavoitteena oli saada aikaan nopeita ja mitattavia päästövähennyksiä.

Euroopan kaupunkien päästövähennysohjelmissa korostuvat liikenteen ja asumisen päästöjen vähentäminen ja tästä syystä projektissa keskityttiin rakennusten energiankulutukseen ja liikenteen päästöihin. Helsingissä sähkön- ja lämmöntuotanto sekä liikenne kattavat 95 prosenttia Helsingin hiilijalanjäljestä.

Projektin kaupungit ovat sitoutuneet tulemaan hiilineutraaleiksi: Kööpenhamina tavoittelee tätä jo vuonna 2025, Helsingin tähtäin on vuodessa 2035 ja Stavangerin 2040. Pariisin ja Tallinnan maali on vuodessa 2050. Amsterdam aikoo vähentää päästöjään 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Ratkaisuja päästövähennyksien toteuttamiseksi esikaupallisella hankinnalla

Projektissa haettiin hiilineutraaliutta edistäviä tekoälyratkaisuja esikaupallisella hankinnalla (PCP).

Esikaupalliset hankinnat ovat tuotekehityspainotteisia ja niitä käytetään, kun markkinoille ei vielä ole ratkaisuja, ja tarvitaan uutta tutkimusta ja kehitystä. Se haastaa yrityksiä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja julkisen sektorin tarpeisiin ja tarjoaa ensimmäisen asiakasreferenssin, jonka avulla yritykset voivat luoda kilpailuetua markkinoilla.

Hankintaprosessi oli kolmivaiheinen ja se käynnistyi markkinavuoropuhelulla, jossa kerättiin näkemyksiä markkinoiden nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä alan teknologiayrityksiltä ja muilta alan asiantuntijoilta. Joulukuussa 2020 julkaistiin kansainvälinen tarjouspyyntö, jonka tarkoituksena oli houkutella eturivin yrityksiä AI-, IoT- ja data-alan teknologiayrityksiä mukaan kilpailutukseen. Ratkaisuissa hyödynnettiin kaupunkien avointa dataa ja avoimia rajapintoja.

Hankkeeseen valittiin kaksi hiilidioksiidipäästöjen keskeistä tuottajaa eli energian ja sähköntuotanto ja liikenne. Esimerkiksi Helsingissä näistä muodostuu tällä hetkellä noin 95% päästöistä.

Seitsemän pilotoitua ratkaisua

MarshallAI consortium (Ix3)
Smart Intersections
Video
White paper

Vianova consortium (MPAT Tool)
MaaS – Shared mobility
Video
White paper

Nommon consortium (Avenue)
MaaS – Shared mobility
Video
White paper

BEE – Building Energy Efficiency consortium
Smart Systems balancing energy supply
Video
White paper

Spike
Smart Systems balancing energy supply
Video
White paper

C.in-City consortium
Emission monitoring
Video
White paper

Holoni consortium
Energy Platforms/Market Place
Video
White paper

Partnerit, rahoitus ja kesto

  • Forum Virium Helsinki: projektin koordinointi
  • Muut partnerit: Amsterdamin kaupunki, Cap Digital (Paris Region), Kööpenhaminan kaupunki, Tallinnan kaupunki ja Stavangerin kaupunki
  • Viestintä: ICLEI – Local Governments for Sustainability, Saksa
  • Projektin kesto: 36 kuukautta, 1.1.2020 – 31.12.2022.
  • Budjetti: 6 599 880 euroa, josta esikaupallisiin hankintoihin on varattu 4 666 630 euroa
  • Rahoittaja: Horizon 2020: PCP Pre-Commercial Procurement, ICT-34-2019, Grant Agreement No 871914
  • Projektin verkkosivut: https://ai4cities.eu/