Projektipäällikkö, tule meille töihin!

Artikkelikuva: Projektipäällikkö, tule meille töihin!

Haemme joukkoomme autonomisesta liikkumisesta ja robotiikasta innostuvaa projektipäällikköä. Tule rakentamaan autonomisten alustojen ja robotiikan yhdistävää ekosysteemiä.

Autonomiset Modulaarit -hankkeessa (AutoMod) yhdistyvät autonominen liikkuminen ja robotiikka sekä niihin liittyvät liiketoimintamahdollisuudet erityisesti kiertotalouden saralla.

Hankkeessa rakennetaan alusta, joka mahdollistaa palvelurobottien ja/tai -laitteiden kuljettamisen ja hallinnan. Ratkaisua testataan Helsingin kaupungin testialustoilla yhdessä hankekumppanien ja mahdollisten loppukäyttäjien kanssa. Simulointiin käytetään muun muassa AR/VR-malleja.

Projektipäällikkö vastaa AutoMod-hankkeen tuloksellisuudesta ja verkostoista. Hän hoitaa yhteistyökuvioita sekä suhteita yrityksiin, tutkimuslaitoksiin, korkeakouluihin ja kaupunkitoimijoihin. Hänen vastuulleen kuuluu tiimin sisäinen yhteistyö ja hankkeen käytännön toimenpiteet, kuten projektinhallinta ja raportointi.

Asukasyhteistyöhön saa vahvaa tukea Forum Virium Helsingin kollegoilta.

Toivomme:

  • Kykyä toimia moninaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
  • Näyttöä tuloksellisesta yritysyhteistyöstä ja systemaattisesta projektien läpiviennistä.
  • Kokemusta yhteiskehittelytyöpajojen järjestämisestä ja yritysyhteistyön fasilitoinnista ja koordinoinnista.
  • Itsenäistä työotetta ja kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia.
  • Mahdollisesti tuntemusta autonomisesta liikkumisesta ja robotiikasta.
  • Näkemystä sekä perustietoutta kiertotaloudesta ja siihen liittyvien teknisten ratkaisujen soveltamisesta Suomessa.
  • Hyviä viestintävalmiuksia ja innostusta kaupunkikehittämiseen.
  • Vähintään 5 vuoden työkokemusta asiantuntija-/projektipäällikkötehtävistä.
  • Soveltuvaa koulutusta sekä sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kyseessä on määräaikainen työsuhde alkaen välittömästi ja päättyen 31.8.2023.

Me Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingissä teemme Helsingistä maailman toimivinta kaupunkia yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisöjen ja kaupunkilaisten kanssa.

Työntekijöillemme tarjoamme näköalapaikan kansainvälisen kaupunkikehityksen huipulle, itsenäisen ja monipuolisen työn sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön.

Hakuaika on päättynyt 24.10.2021. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin.

Lisätietoa

Ohjelmajohtaja, Fiksu kaupunki Kerkko Vanhanen

Kerkko Vanhanen
Ohjelmajohtaja, Fiksu kaupunki
+358 40 596 8296
kerkko.vanhanen@forumvirium.fi

Lue myös