Tarjoa ratkaisua haasteeseen: koulu pelinä – kuinka oppimista voidaan tukea pelillistämisen kautta?

Artikkelikuva: Tarjoa ratkaisua haasteeseen: koulu pelinä – kuinka oppimista voidaan tukea pelillistämisen kautta?

Haemme opetusalalla toimivia kasvuyrityksiä toteuttamaan yrityksen omien tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen tähtääviä nopeita kokeiluja Helsingin kaupungin kouluihin syyslukukaudella 2019. Hakuaika päättyy to 15.8.2019 klo 23:59.

Kokeiluja valitaan 1–4 kpl mukaan Helsingin kaupungin peruskouluissa ja lukiossa järjestettävälle kokeilukierrokselle, joka alkaa syyskuussa ja päättyy joulukuussa 2019. Kaikkien kokeilujen tulee vastata alla esitettyyn kokeiluhaasteeseen.

Haaste: koulu pelinä – kuinka oppimista voidaan tukea pelillistämisen kautta?

Kokeilun tavoite: Oppimisprosessin tukeminen pelillistämisen kautta. Pelillistämisellä tarkoitetaan peleille ominaisten elementtien lisäämistä arkipäivän toimintaan. Psykologisesti pelillisyyteen liittyy vahvasti tunteet, motivaatio, immersiivisyys eli uppoutuminen, sosiaalisuus ja elämykset. Pelillisyys vahvistaa oppimismotivaatiota ja tekee oppimisesta jatkuvaa, intensiivistä ja aktiivista. Pelaajat sitoutuvat pelaamiseen, kiinnostuvat ja sitä kautta oppiminen myös tehostuu. Tässä haasteessa etsitään teknologisia ratkaisuja, joiden avulla kouluissa tapahtuvaa oppimista voidaan tukea pelillistämisen keinoin. Tarjottu ratkaisu voi olla esimerkiksi jokin olemassa oleva sovellus, jonka käyttöä sovelletaan kouluympäristöön. Ratkaisu voi perustua mikro-oppimiseen, tavoitteellisuuteen, oppimisen näkyväksi tekemiseen, tai muuhun sellaiseen oppimisen suuntaukseen, joka lisää oppimiseen pelillisiä elementtejä ja sitä kautta kasvattaa opiskelumotivaatiota.

Kokeiluohjelmaan hakeminen ja valintakriteerit

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytysti toimitetut hakemukset arvioidaan ja pisteytetään alla olevien kriteerien mukaisesti. Hakemus tulee tehdä hakulomakkeella viimeistään 15.8.2019 kello 23:59, ja valitut hakijat saavat ilmoituksen jatkoon pääsystä 23.8.2019 mennessä.

Täytä hakulomake täällä: 

Arviointiperusteet:

  • Kuinka hyvin kokeiltava tuote vastaa esitettyyn haasteeseen? (40 %)
  • Kokeilun uutuusarvo, eli mitä uutta tietoa tai osaamista kokeilulla tavoitellaan? (40 %)
  • Kokeiltavan tuotteen valmiusaste (20 %)

Toisessa vaiheessa jatkoon päässeet hakijat kutsutaan esittelemään ehdotuksiaan kokeiluja toteuttavien koulujen edustajille Yrityspäivään, joka järjestetään 28.8.2019 Kalasatamassa. Valitut hakijat saavat erillisen kutsun tähän tilaisuuteen. Yrityspäivän aikana koulujen edustajat tekevät lopullisen valinnan niistä kokeiluista, joita syksyn aikana lähdetään toteuttamaan.

Nopeiden kokeiluiden ohjelman taustalla on Helsingin kaupungin strategian mukainen tavoite toimia innovaatioalustana, jossa yrityksen voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita kaupunkilaisten kanssa. Opetussektorilla tätä toimintamallia rakennetaan 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen puitteissa. Tällä hetkellä palveluvalikoimaan kuuluu nopeiden kokeilujen ohjelma, mutta tavoitteena on luoda palveluita myös yrityksille, joiden tuote on varhaisemmassa kehitysvaiheessa.

oppimisenuusiaika.fi

#oppimisenuusiaika

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Seuraavat haasteet julkaistaan marraskuussa ja uusi nopeiden kokeiluiden ohjelma alkaa tammikuussa 2019.

Kuva: Riku Pihlanto / Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Matti Hämäläinen

puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

Lue myös