Tarjoa ratkaisua – millaisilla työkaluilla voidaan tukea opettajan toimintaa ja kehitystä?

Artikkelikuva: Tarjoa ratkaisua – millaisilla työkaluilla voidaan tukea opettajan toimintaa ja kehitystä?

Haemme opetusalalla toimivia kasvuyrityksiä toteuttamaan yrityksen omien tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen tähtääviä nopeita kokeiluja Helsingin kaupungin kouluihin syyslukukaudella 2019. Hakuaika päättyy to 15.8.2019 klo 23:59.

Kokeiluja valitaan 1–4 kpl mukaan Helsingin kaupungin peruskouluissa ja lukiossa järjestettävälle kokeilukierrokselle, joka alkaa syyskuussa ja päättyy joulukuussa 2019. Kaikkien kokeilujen tulee vastata alla esitettyyn kokeiluhaasteeseen.

Haaste: opettaja sankarina – millaisilla työkaluilla voidaan tukea opettajan toimintaa ja kehitystä?

Kokeilun tavoite: Opettajan työtä ja kehitystä tukevat ratkaisut. Valtaosa koulujen hankkimista digitaalisista palveluista ja työkaluista keskittyy oppilaan ja oppimisen tukemiseen, jättäen opettajan työn sivurooliin. Miten siis opettajan ammatillista kehitystä tai opettajan normaalia työtä olisi mahdollista tukea erilaisten työkalujen avulla? Tässä haasteessa tavoitteena on tunnistaa ja kehittää sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka tehostavat opettajan työtä tai auttavat kehittämään opettajan ammatillisia taitoja ja osaamista. Haemme kokeiluun sellaisia tuotteita, jotka perustuvat selkeään liiketoimintamalliin ja joilla on selvä liiketoimintapotentiaali koulukontekstissa. Jos tuotteen kohdemarkkina on ulkomailla, voi Helsinki toimia sille testiympäristönä. Kokeiluun sopivia ratkaisuja voivat olla esim. tuntisuunnittelutyökalut, joiden avulla oppituntien suunnittelu ja toteutus helpottuu, pedagogisten menetelmien käytön harjoitteluun tarkoitetut sovellukset, äänenhuoltoa tukeva harjoitepankki, oman opetustilanteen videopohjainen analysointi, tms.

Kokeiluohjelmaan hakeminen ja valintakriteerit

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytysti toimitetut hakemukset arvioidaan ja pisteytetään alla olevien kriteerien mukaisesti. Hakemus tulee tehdä hakulomakkeella viimeistään 15.8.2019 kello 23:59, ja valitut hakijat saavat ilmoituksen jatkoon pääsystä 23.8.2019 mennessä.

Täytä hakulomake täällä 

Arviointiperusteet:

  • Kuinka hyvin kokeiltava tuote vastaa esitettyyn haasteeseen? (40 %)
  • Kokeilun uutuusarvo, eli mitä uutta tietoa tai osaamista kokeilulla tavoitellaan? (40 %)
  • Kokeiltavan tuotteen valmiusaste (20 %)

Toisessa vaiheessa jatkoon päässeet hakijat kutsutaan esittelemään ehdotuksiaan kokeiluja toteuttavien koulujen edustajille Yrityspäivään, joka järjestetään 28.8.2019 Kalasatamassa. Valitut hakijat saavat erillisen kutsun tähän tilaisuuteen. Yrityspäivän aikana koulujen edustajat tekevät lopullisen valinnan niistä kokeiluista, joita syksyn aikana lähdetään toteuttamaan.

Nopeiden kokeiluiden ohjelman taustalla on Helsingin kaupungin strategian mukainen tavoite toimia innovaatioalustana, jossa yrityksen voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluita kaupunkilaisten kanssa. Opetussektorilla tätä toimintamallia rakennetaan 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen puitteissa. Tällä hetkellä palveluvalikoimaan kuuluu nopeiden kokeilujen ohjelma, mutta tavoitteena on luoda palveluita myös yrityksille, joiden tuote on varhaisemmassa kehitysvaiheessa.

oppimisenuusiaika.fi

#oppimisenuusiaika

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategian Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja tuotteille.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta. Seuraavat haasteet julkaistaan marraskuussa ja uusi nopeiden kokeiluiden ohjelma alkaa tammikuussa 2019.

Kuva: Riku Pihlanto / Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Matti Hämäläinen

puh. +358 40 626 7995
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

Lue myös