Avoin tieto keskiössä Open Group -konferenssissa Dublinissa

Artikkelikuva: Avoin tieto keskiössä Open Group -konferenssissa Dublinissa

Avoimet ekosysteemit tarjoavat lisäarvoa niin kuluttajalle kuin avarakatseiselle yrittäjällekin. bIoTope-projektin Helsingin pilotin ratkaisu sähköautoilijan arjen helpottamiseksi otettiin konferenssissa kiinnostuneesti vastaan.

Forum Virium osallistui Dublinissa järjestettävään vappuviikon konferenssiin, jossa käsiteltiin uusia liiketoiminnan digitalisoitumista tukevia teknologioita, standardeja ja arkkitehtuurisia ratkaisuja. Modernissa organisaatiossa, oli se sitten kaupunki tai yritys, teknologiaa käytetään ratkaisemaan ongelmia aina kommunikaatiovajeesta informaatiovirtojen hallitsemiseen. Kaupungit jättimäisinä organisaatioina, täynnä eriasteisia ja -suuntaisia sopimussuhteita, informaatiota ja ihmisiä ovat alkaneet hyödyntää uutta teknologiaa sekä tämän informaation käsittelemisen helpottamiseksi että uuden lisäarvon luomiseksi tästä informaatiosta.

Konferenssin ensimmäisenä päivänä aiheina olivat muun muassa yritysarkkitehtuurin suunnitteleminen digitaalisuuden ehdoilla, vasta julkaistun Open Surface Data Universe Forumin aikaisista vaikutuksista kaasu- ja öljyteollisuuteen sekä datan merkityksestä yrityksen strategian suunnittelemiseen. Johan Krebbers, Shellin IT teknologiajohtaja peräänkuulutti “datan kuuluvan kaiken keskiöön”. Lausetta voisi täydentää sanalla “laadukas” – laadukas data kuuluu kaiken keskiöön.

Konferenssin vappupäivänä kansainvälinen bIoTope-konsortio esitteli saavutuksiaan sekä jakoi vuonna 2016 alkaneesta projektista saatuja oppeja. bIoTope on Euroopan Unionin Horizon2020-rahaston rahoittama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on ollut luoda avoin ekosysteemi IoT-ratkaisujen luomiselle käyttäen Open Groupin O-MI ja O-DF standardeja. Hanke päättyy kesällä 2019. Hankkeen tuloksia esittelevä päätöstilaisuus pidetään Kaapelitehtaalla 21.5. Ilmoittaudu täällä.

Open Group on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on edistää avointen standardien määrittelyä ja käyttöönottoa niin yritysmaailmassa kuin julkisellakin sektorilla. Ryhmän ehdottamat standardit takaavat avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteiden toteutumisen niitä hyödyntävässä organisaatiossa.

Huomiota sähköautoilijoiden parkki- ja latausratkaisulle

Forum Virium Helsinki bIoTope:n hankekumppanina esitteli Helsingin pilottia, joka koostuu karkeasti jaettuna kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa BMW:n sähköauton kojelauta yhdistettiin kommunikoimaan rakennusautomaatiojärjestelmän ja latausinfratruktuurin kanssa. Toisessa osassa avoimen ekosysteemin päälle rakennettiin kaupalliseksi soveltuva mobiiliapplikaatio, jonka avulla sähköautoilija pystyy näkemään pääkaupunkiseudun parkki- ja latauspaikat yhteen koottuna ja varaamaan järjestelmässä julkaistut latauspaikat rekisteröitymättä mihinkään palveluntarjoajan järjestelmiin. Esitykset saivat kiinnostuneen vastaanoton ja poikivat hedelmällistä keskustelua. Pilotin aikana Parkkisähkön kanssa yhteistyössä kehitetty Kaapelitehdas Charging HUB on lajinsa ensimmäinen.

Vappuviikon saldo: mielenkiintoinen konferenssi upeassa Dublinissa täynnä hyvää keskustelua avoimista järjestelmistä ja niiden tarjoamasta lisäarvosta niin kansainvälisten korporaatioiden arkeen kuin pienempien organisaatioiden ja kaupunkien pyörittämiseen.

Kuva: Veli Airikkala / Forum Virium Helsinki

Lisätietoja

Kuva

Veli Airikkala

#urbanecoisland #urbanage
puh. +358 50 522 9985
veli.airikkala(at)forumvirium.fi

Lue myös