Älyteknologiaa hyödyntävä aistihuone vähensi muistisairaiden masennusta ja lääkitystä Helsingissä

Artikkelikuva: Älyteknologiaa hyödyntävä aistihuone vähensi muistisairaiden masennusta ja lääkitystä Helsingissä

Helsingissä on saatu lupaavia tuloksia älyteknologian hyödyntämisessä muistisairaiden ikäihmisten hoidossa.

Kustaankartanon seniorikeskus kokeili kuluneen vuoden ajan innovatiivista multisensorista aistihuonetta. Aistihuone stimuloi ja rauhoittaa kävijöiden aisteja interaktiivisen älyseinän, juoksevan veden, tuoksujen ja erilaisten luonnonmateriaalien avulla. Lisäksi Helsingissä kokeiltiin VR-lasien tarjoamaa luontoelämystä muistisairaille. 

Kokeilujen tutkimustuloksista on nyt nähtävissä, että muistisairaiden ikäihmisten psyykelääkkeiden käyttö, masennus ja ahdistuneisuus vähenivät aistihuonekokeilun aikana. Koeryhmän terveydentilan vakaus parani ja aistihuone tuki muistisairaiden kognitiivisia kykyjä. VR-laseilla koetut luontoelämykset puolestaan vähensivät koeryhmän levottomuutta ja ne koettiin rentouttavina. Päähän puettavien lasien käyttö ei myöskään aiheuttanut muistisairaille ahdistusta tai pelkoa.

Ensimmäinen aistihuone rakennettiin Helsinkiin Kustaankartanon Eedeniin, joka on muistisairaiden palveluasumisen yksikkö. Myös VR-lasikokeilu tehtiin Kustaankartanossa.

“Työ muistisairaiden asiakkaiden kanssa on elämistä hetkessä, niitä hetkiä on vaikea mitata. Kuitenkin jokainen aistihuonekäynti ja VR-lasien käyttökokemus on vaikuttanut asiakkaiden tunnemuistiin. Vaikka hän ei muistaisi myöhemmin käyntiä, se hetki oli hänelle ja mukana olevalle erityislaatuinen. Aistihuone toi selkeää apua muistisairaiden ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen”, kertoo Kustaankartanon osastonhoitaja Jaana Pilvinen.

Aistihuone monistettiin Tampereelle ja Ouluun

Helsingin aistihuone rakennettiin Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin Co-created Health and Wellbeing -projektissa, jossa kaupungit kehittävät yritysten kanssa asiakaslähtöisiä ja älykkäitä terveydenhuollon palveluita. 6Aika-hankkeen rahoittaa Uudenmaan liitto. 

“Co-created Health and Wellbeing -hankkeessa sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin pyrittiin löytää ratkaisuja uusia teknologioita ja yhteiskehittämistä hyödyntämällä. Esimerkiksi palvelukodeissa asuvien Ikäihmisten elämänlaatua on kyetty monin osin parantamaan sekä hoitohenkilökunnan työtä helpottamaan älykkäiden teknologioiden avulla. Teknologiat vapauttavat aikaa myös ihmiseltä ihmiselle”, Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Peeter Lange.

Helsingin multisensorisen aistihuoneen pilotointi toteutettiin yhteistyössä Kustaankartanon henkilöstön, Palvelukeskus Helsingin ja eri yritysten kanssa. Aistihuoneen vaikuttavin yksittäinen osa on älyseinä, jonka kautta asiakkaat pääsevät nauttimaan virtuaalisista luontoretkistä, tekemään taidetta tai ihan vain pelaamaan ja hassuttelemaan. Älyseinän toteutti interaktiivisia palveluita tuottava suomalaisyritys OiOi Collective Oy. VR-lasikokeilun toteutti Senopi AG -niminen startup-yritys.

Aistihuone-kokeilu monistettiin Helsingin lisäksi Tampereelle sekä Ouluun. Oulussa aistihuonekokeilu toteutettiin vammaisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Hanhilehdossa, jossa käy päivittäin noin 60 asiakasta. Vastaavasti Tampereella aistihuonekokeilu toteutettiin kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Tuomikalliossa. Kokeilu päättyy vuoden 2020 lopussa, mutta ainakin Helsingissä Kustaankartano suunnittelee ottavansa aistihuoneen ja VR-lasit pysyvästi käyttöön.

Lisätietoja

Kuva

Peeter Lange

#CoHeWe
puh. +358 40 353 0243
peeter.lange(at)forumvirium.fi

Kuva


Kuva


Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös