Terveelliset ja personoidut ateriakassit Kalasataman kokeiluissa

Artikkelikuva: Terveelliset ja personoidut ateriakassit Kalasataman kokeiluissa

Miten fiksut arjen palvelut voivat ohjata ja kannustaa parempiin valintoihin tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen haettiin vastauksia Miilsin kokeilussa.

Ravinto on keskeinen tekijä niin hyvinvoinnin kuin arjen toimivuuden näkökulmasta. Se on myös keino, jolla kuluttaja voi vaikuttaa niin omaan hyvinvointiinsa kuin hiilijalanjälkeensä. Miilsin palvelu suosittelele käyttäjälle, personoituja omiin tarpeisiin pohjautuvia vaihtoehtoja. Palvelu hakee ruoka-aineiden ravintoarvoja julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Fineli-tietokannasta. Miilsin ratkaisu on ollut käytössä esimerkiksi Helsingin kaupungin kotihoidon vanhusten kauppakassisovelluksena.

Miils lähti mukaan Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan uudella kulmalla. Kalasataman kokeilussa palveluun tuotin nudging-ominaisuus ja tarjooma suunnattiin kaupunkilaisille laajemmin. Terveellisempiä valintoja, kuluttajan oman profiilin pohjalta suositteleva uusi palvelu tuotiin asukkaiden ulottuville, joille tarjottiin kokeilun aikana personoituja ateriakasseja Miils-sovelluksella. Kauppakumppani Makupiste toimitti räätälöityjä ekologista lähiruokaa sisältävät ateriakassit Kalasataman kortteileihin.

“Halusimme oppia, miten yksilölliset tarpeet huomioiva ruokakassisovellus otetaan vastaan. Myös sopivan kauppapartnerin löytäminen ja sovelluksen testaaminen käytännössä olivat tärkeitä tavoitteita”, kertoo Maria Bastman Miilsiltä.

Kokeilu yhdessä yhteistyökumppanien kanssa

Kokeilun myöstä syntyi uutta yhteistyötä ja palvelun ympärille rakentui usean toimijan mikro-ekosysteemi. Yhteistyökumppaneista MealLogger tarjosi loppukäyttäjille kuvapohjaisen sovelluksensa, jolla voi seurata omia ruokatottumuksiaan. Lisäksi MealLoggerin ravitsemusterapeutit osallistuivat ateriakassien suunnitteluun Marttaliiton reseptiikan pohjalta. Ruokakassien kokoamisesta ja kuljetuksesta noutopisteeseen huolehti ekologiseen ruokaan erikoistunut ruoan verkkokauppa Makupiste.

”Tulevaisuuden toimivat hyvinvoivan arjen palvelut syntyvät yhteistyössä ja hyödyntävät saumattomasti dataa. Miilsin kokeilussa päästiin yhteistyön puitteissa ketterästi testaamaan koko palveluketjua. Kokeilun aikana käyttäjien itse tuottaman tiedon hyödyntämistä hahmoteltiin myös Mealloggerin kanssa, oman tiedon yhdistäminen eri palveluista on keskeistä personoiduille ratkaisulle”, kertoo Kalasatama Wellbeing -kokeiluojelman vetäjä Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

Käyttäjät mukana eri vaiheissa

Kokeilu tarjosi mahdollisuuden työstää kuluttajille suunnattua ateriakassipalvelua tarkemmin käyttäjien kanssa. Asukkaille suunnatussa käyttäjäkyselyssä validoitiin ensin ideaa. Käyttäjätyöpajassa tarkennettiin vielä palvelun toteutusta, sovelluksen käyttöliittymää sekä ateriakassien sisältöä.

Miilsin koneoppimista hyödyntävä sovellus tarjosi kauppakumppani Makupisteelle mahdollisuuden koota personoituja ateriakokonaisuuksia. Asukaskortteleihin toimitettu ruokakassi sisälsi valmiit reseptit ja herkulliset ainekset. Ateriakassien noutopisteitä lisättiin Kalasataman lisäksi ympäri pääkaupunkiseutua Makupisteen toiveesta, jolla oli jo kattava asiakasverkosto olemassa.

”Käyttäjäkyselyssä nousi esiin, että personoitu ja yksilölliset ravitsemustarpeet huomioiva sovellus oli yksi keskeinen vaihtoehto kiinnostuksen herättäjänä. Myöskin kaikki vastaajat (100%) olivat valmiita suosittelemaan Miilsiä lähipiirilleen”, kertoo Maria Bastman Miilsiltä.

“Helppo ja hyvinvoiva arki kiinnostaa kuluttajia ja Kalasataman kehittäjiä. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta on myös tärkeää, että syntyy palveluita, jotka tukevat kaupunkilaisia pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvoinnin edistämisen taloudellinen merkitys on tunnistettu tosiasia. Jo sillä että saadaan ihmiset kiinnostumaan omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on suuri merkitys”, toteaa ylilääkäri Lars Rosengren, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta.

Miilsin kokeilu on osa Kalasatama Welbeing -kokeiluohjelmaa, jossa kehitetään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan yhteensä viittä digitaalista hyvinvointiratkaisua vuoden 2018 aikana. Mukana ohjelmakumppaneina ovat Kesko, SRV Yhtiöt ja CGI Suomi. Hanketta vetää Forum Virium Helsinki ja kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksesta.

Rategia Oy:n ikäihmisille suunnattu Miils-palvelu palkittiin vuonna 2018 sosiaali- ja terveysministeriön suunnittelukilpailun parhaana kansalaisen omatoimisuutta, hyvinvointia ja itsehoitoa edistävänä sovelluksena. Kilpailussa haettiin uusia terveys- ja hyvinvointisovelluksia, jotka sopivat liitettäviksi Omakannan Omatietovarantoon.

Lue, millaisia kokeiluja Kalasatamassa tehdään syksyllä 2018.

Tutustu Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelmaan.

Kuva: Fiksu Kalasatama

Lisätietoja

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Lue myös