MarshallAI:n konenäkö laski suojateiden vaaratilanteita

Artikkelikuva: MarshallAI:n konenäkö laski suojateiden vaaratilanteita

MarshallAI toteutti keväällä Helsingin Jätkäsaaressa kokeilun, jossa tunnistettiin suojaamattomien suojateiden läheltä piti -tilanteita.

MarshallAI:n kokeilu toteutettiin Jätkäsaaren Tyynenmerenkadulla ajanjaksolla 5.-25.5.2021. Suojaamattoman suojatien yhteyteen sijoitettiin vaaratilanteita tunnistava kamera- ja reunalaskentayksikkö, joka hyödyntää konenäköteknologiaa.

Laitteisto tuotti tietoa tienkäyttäjien lukumääristä ja tien ylityksistä. Konenäön avulla tunnistettiin tilanteita, joissa auto ei pysähtynyt jalankulkijan astuessa suojatielle.

Ajoneuvoja laskettiin mittausjakson aikana yli 125 000, jalankulkijoita yli 40 000 ja tien ylityksiä lähes 20 000. Tilanteita, joissa auto ei antanut tietä jalankulkijalle suojatiellä, havaittiin 76 ja muita vaaratilanteita 24.

Ratkaisu huomioi kadulla liikkujien yksityisyyden suojan sumentamalla kaikki kasvot ja rekisterinumerot osana kuvan prosessointia. Kokeilussa ei seurattu tai tunnistettu yksittäisiä tienkäyttäjiä.

Uudet teknologiat suunnittelun ja liikenneturvallisuuden tueksi

Uudenlaiset kamera- ja sensoriteknologiat kehittyvät huimaa vauhtia ja ne tarjoavat mahdollisuuksia kerätä systemaattisesti liikennetietoa, jota ei aiemmin ole ollut saatavilla. Kokeilemalla uusia teknologioita yhdessä yritysten kanssa Jätkäsaari Mobility Lab -hanke tuottaa oppeja ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksista.

“Mukana olleet kaupungin edustajat pitivät arvokkaana sitä, että kokeilussa oli mahdollista automatisoida vaaratilanteiden dokumentointia ja tuottaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä suojateillä,” kertoo Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Janne Rinne Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeesta.

Mahdollisena käyttökohteena tulevaisuudessa nähtiin vertailevat tutkimukset ennen ja jälkeen erilaisia katuympäristön parannustoimenpiteitä sekä erilaisten varoitusjärjestelmien vaikuttavuuden arvioinnit.

“Jätkäsaaren kokeilujakso oli erinomainen mahdollisuus todistaa kehittämämme teknologian toimivuus vilkkaasti liikennöidyssä ympäristössä. Seuraavassa vaiheessa etsimme kumppania jonka kanssa voimme osoittaa, että teknologia kykenee myös varoittamaan syntyvistä vaaratilanteista tavalla, joka parantaa liikennekulttuuria ja estää onnettomuuksia”, kertoo MarshallAIn toimitusjohtaja Marcus Nordström.

MarshallAI:n kokeilu oli osa Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteistä Jätkäsaari Mobility Lab -hanketta.

Lisätietoa

Lue myös